intTypePromotion=3

Pháp luật đối với di sản văn hóa

Xem 1-14 trên 14 kết quả Pháp luật đối với di sản văn hóa
 • Đến với bộ sưu tập Bảo vệ di sản văn hóa quý thầy cô giáo trau dồi các kĩ năng soạn thảo bài học và hướng dẫn các em nắm bắt nội dung một cách có hiệu quả. Qua bài học quý thầy cô cùng các em học sinh tìm hiểu trước nội dung bài học về khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tôn tạo những di sản văn hoá, ngăn ngừa những hành động cố tình hay vô ý xâm phạm đến di sản văn hoá.

  ppt24p aidiem22 27-03-2014 568 43   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10.Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. 1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “1.

  pdf14p abcdef_42 01-11-2011 114 17   Download

 • Lê Thánh Tông là nhân vật lịch sử nổi bật của đất nước ta ở thế kỉ XV, đồng thời có những ảnh hưởng lớn về nhiều mặt đối với những thời đại sau.

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 26 3   Download

 • Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người có chức vụ, công, viên chức của Trung tâm Giáo dục Lao động trong việc giải quyết cho học viên đang chấp hành quyết định cai nghiện ra khỏi Trung tâm khi chưa hết thời hạn cai nghiện không đúng theo quy định của pháp luật hoặc để học viên trốn khỏi Trung tâm do tỉnh Sơn La ban hành.

  pdf6p thanhpham11 11-03-2014 22 0   Download

 • Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; kiểm tra việc thực hiện điều lệ Hội đối với tổ chức Hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  pdf3p tienthanhcong7892 22-05-2014 28 0   Download

 • Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp đối tượng và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 06 tuổi, học sinh - sinh viên, người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, người thuộc hộ cận nghèo do tỉnh Thanh Hóa ban hành.

  pdf2p tienthanhcong7892 22-05-2014 25 0   Download

 • Quyết định 01/2015/QĐ-UBND quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  doc14p saoanhnovoicochong 26-01-2015 23 0   Download

 • Trong những năm gần đây, trước xu hướng hoà nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam đã mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Đi cùng với sự mở rộng của nền kinh tế là sự thay đổi của khung pháp chế.

  pdf93p loaken_1 23-11-2012 135 54   Download

 • Đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế Việt nam đang từng bƣớc phát triển và hoàn thiện dần nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN. Trong đó sự tồn tại và phát triển của các loại hình doanh nhgiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ: Chế độ luật pháp, môi trƣờng kinh doanh, trình độ quản lý đặc biệt là trình độ quản lý tài chính.

  pdf91p buoi_chieu 24-04-2013 58 18   Download

 • Ngày nay trong nhịp độ phát triển nhanh chóng, mau lẹ này các nhà sản xuất hầu như không trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng. Thế nhưng việc sản xuất và kết thúc bán hàng đi trong lưu thông để đến được với khách hàng cần sự cống hiến của hàng hóa đó vẫn là vấn đề tất yếu trong quy luật tồn tại, vận động và phát triển của hàng hóa. Mặt khác dân cư ngày một tăng với sự thay đổi mạnh mẽ về cơ chế quản lý kinh tế, thu...

  pdf30p emilynguyen 08-07-2009 1543 601   Download

 • Thế nhưng việc sản xuất và kết thúc bán hàng đi trong lưu thông để đến được với khách hàng cần sự cống hiến của hàng hóa đó vẫn là vấn đề tất yếu trong quy luật tồn tại, vận động và phát triển của hàng hóa. Mặt khác dân cư ngày một tăng với sự thay đổi mạnh mẽ về cơ chế quản lý kinh tế, thu nhập người dân tăng lên, đời sống văn minh hiện đại lên và sự giao lưu kinh tế đã khiến cho lượng khách nước ngoài vào Việt Nam sinh sống, làm việc...

  pdf29p tengteng5 22-11-2011 127 35   Download

 • Khu bảo tồn biển là vùng đặc biệt được dành để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên biển,các đặc điểm lịch sử, văn hóa đi kèm được quản lý, duy trì và bảo vệ theo quy định của pháp luật hoặc các phương thức hữu hiệu khác. Khu bảo tồn biển thường được sử dụng như một thuật ngữ chung mô tả vùng biển hạn chế hoạt động của con người để bảo vệ tài nguyên biển.

  pdf12p gptn31 11-12-2012 89 18   Download

 • Thuế nhập khẩu là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu biên giới thì các công chức hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan đồng thời tính số thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức tính thuế nhập khẩu đã quy định trước.

  pdf51p thuongdanguyetan10 09-03-2019 9 2   Download

 • Nói cách khác, với các doanh nghiệp mới, điều kiện tiên quyết đối với tốc độ bắt đầu chính là duy trì một phương pháp tiếp cận kỷ luật nhằm kiểm tra và đánh giá các sản phẩm, đặc tính và ý tưởng mới. Tại thời điểm khởi đầu, nếu người điều hành không duy trì được tính kỷ luật, sự nhạy bén cần thiết có thể sẽ mất đi. Công nghệ có được từ sản xuất tinh gọn sẽ trở thành một phần của văn hóa đột phá tại các doanh nghiệp mới này.

  pdf5p gau_baloo 01-09-2010 99 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Pháp luật đối với di sản văn hóa
p_strCode=phapluatdoivoidisanvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản