intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật thuế

Xem 1-20 trên 1951 kết quả Pháp luật thuế
 • Bài giảng Pháp luật thuế: Chương 1 Khái quát chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật thuế nhằm trình bày về lịch sử hình thành thuế, khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại thuế, những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế, những nội dung cơ bản của một đạo luật thuế, quan hệ pháp luật thuế, khái niệm quan hệ PL thuế, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế.

  pdf38p good_12 30-06-2014 257 76   Download

 • Luận án nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập các nhân ở TP.Cần Thơ; từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập các nhân và quản lý thuế thu nhập các nhân ở TP.Cần Thơ. Mời các bạn tham khảo.

  pdf183p sutihana 05-12-2016 112 34   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 2 Pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch vụ thuộc bài giảng pháp luật thuế nhằm trình bày về giới thiệu chung về thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ, vai trò, đặc điểm của thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ, nội dung cơ bản của thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ.

  pdf59p good_12 30-06-2014 152 28   Download

 • Kết cấu chương 3 Pháp luật thuế thu vào thu nhập thuộc bài giảng pháp luật thuế nhằm trình bày về khái quát chung về thuế thu vào thu nhập, khái niệm thuế thu nhập, vai trò của thuế thu nhập, đặc trưng của thuế thu nhậ, nội dung pháp luật thuế thu vào thu nhập, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

  pdf38p good_12 30-06-2014 109 25   Download

 • Nội dung chính của chương 4 Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản nhà nước thuộc bài giảng pháp luật thuế nhằm trình bày về giới thiệu chung về PL thuế thu vào hành vi sử dụng một số tài sản do nhà nước quản lý, cơ sở luận đề nhà nước thu thuế.

  pdf38p good_12 30-06-2014 98 22   Download

 • Bài giảng này cung cấp một số nội dung cơ bản về Pháp luật thuế hiện hành ở Việt Nam như: Thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p youcanletgo_02 10-01-2016 73 19   Download

 • Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác thanh tra việc chấp hành Pháp luật thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra thuế tại Cục Thuế Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf144p bautroibinhyen5 01-12-2016 57 16   Download

 • Bài giảng Pháp luật thuế cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về thuế, thuế thu nhập, căn cứ tính thuế, thu nhập chịu thuế, phương pháp đánh thuế, yêu cầu cơ bản khi xác định nội dung của thuế TN,...

  pdf75p solacnhat321 24-08-2018 104 16   Download

 • Thuế thu vào thu nhập: Thuế thu vào thu nhập là loại thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích tạo nguồn thu cho NSNN và điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội. Pháp luật thuế thu vào thu nhập: Pháp luật thuế thu vào thu nhập là tổng hợp các qui phạm pháp luật do CQNN có thẩm quyền ban hành và thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu, nộp các loại thuế thu vào thu nhập theo qui định của pháp...

  ppt60p nuber_12 26-08-2013 79 10   Download

 • Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của Nhà nước là tập hợp các QPPL do CQNN có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các QHXH phát sinh trong quá trình thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất và thuế tài nguyên vào NSNN.

  ppt58p nuber_12 26-08-2013 76 10   Download

 • Đề tài đề xuất những phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo nguyên tắc công bằng trong thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trên các phương diện xây dựng, áp dụng và nâng cao ý thức pháp luật, ý thức về quyền, nghĩa vụ cho mọi người dân, các cơ quan chức năng đặc biệt là cơ quan quản lý thuế trong việc đảm bảo công bằng xã hội và ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước

  pdf23p nguyetdong1 13-04-2017 81 11   Download

 • Bài giảng Cập nhật quy định pháp luật thuế áp dụng từ năm 2016 trở đi tóm tắt vài điều ngắn gọn về thuế, quyền của người nộp thuế, nghĩa vụ của người nộp thuế, hệ thống thuế VN, quản lý thuế, chế tài xử lý vi phạm pháp luật về thuế,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf117p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 56 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ thêm các vấn đề lý luận của các nguyên tắc xây dựng pháp luật thuế, trên cơ sở đó phân tách, đánh giá thực trạng thể hiện các nguyên tắc đó trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hẹ thống pháp luật thuế ở Vi t Nam và a ra một số gợi ý cụ thể cho việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế để đảm bảo cho các nguyên tắc đó.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 55 8   Download

 • Chương này trình bày những vấn đề lý luận về thuế và pháp luật thuế. Nội dung cụ thể gồm có: Những vấn đề lý luận về thuế, nguyên tắc đánh thuế & quyền đánh thuế của nhà nước, tổng quan về pháp luật thuế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p ngocbattrac7 04-01-2018 52 5   Download

 • Vấn đề 7 - Pháp luật thuế giá trị gia tăng. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng; đối tượng chịu thuế thuế giá trị gia tăng, căn cứ và phương pháp tính thuế, thủ tục thu nộp thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p ngocbattrac7 04-01-2018 60 5   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý thức chấp hành pháp luật thuế tại Cục Thuế TP.HCM. Số liệu trong nghiên cứu chính thức này được thực hiện bằng bảng câu hỏi khảo sát, mẫu được chọn bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện với cỡ mẫu là 276 đối tượng nộp thuế tại Cục Thuế TP. HCM.

  pdf16p vihana2711 09-07-2019 43 3   Download

 • Tác giả thực hiện bài viết trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2019, nhằm đưa ra cách tiếp cận đầy đủ về hành vi tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu và các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf14p vibeirut2711 20-08-2020 35 1   Download

 • Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Để đảm bảo nguồn thu này, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể nộp thuế trong từng sắc thuế phải được xác định rõ. Tuy nhiên, pháp luật thuế hiện hành đang còn những quy định chưa rõ ràng về khái niệm “người nộp thuế” trong Luật Quản lý thuế và trong từng sắc thuế.

  pdf7p viirene2711 12-10-2020 11 1   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng thực thi pháp pháp luật thuế BVMT, đề tài sẽ phát hiện ra được những tồn tại, bất cập, thiếu sót của trong việc ban hành chính sách, quy định về thuế BVMT. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề ra các giải pháp triển khai có hiệu quả hơn công tác BVMT; giúp cơ quan quản lý nhà nước có chiến lược, điều chỉnh chính sách, biện pháp thực thi pháp luật thuế BVMT phù hợp, đảm bảo cho việc định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

  pdf24p mucnang888 16-04-2021 9 0   Download

 • Khái niệm: 1.1 Định nghĩa: Thuế là khoản đóng góp bằng tiền mà các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện phải nộp cho Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc không hoàn trả trên cơ sở pháp luật. 1.2 Đặc điểm của Thuế: - Thuế do Quốc hội lập ra dưới hình thức một đạo luật – là hình thức văn bản có tính pháp lý cao nhất do cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan lập pháp đặt ra. - Thuế luôn mang tính chất bắt buộc: Thuế được thu để tạo quỹ Ngân sách nhà nước chi dùng...

  pdf10p ntgioi120404 11-11-2009 1545 480   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1017 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật thuế
p_strCode=phapluatthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2