intTypePromotion=4
ADSENSE

Pháp luật về an toàn thực phẩm

Xem 1-20 trên 188 kết quả Pháp luật về an toàn thực phẩm
 • Mục đích của Luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về an toàn thực phẩm, đánh giá thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

  pdf106p anhinhduyet000 01-07-2019 18 5   Download

 • Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận của pháp luật về an toàn thực phẩm; Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm từ thực tiễn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 11 0   Download

 • Tài liệu tập huấn kiến thức chung về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản có kết cấu gồm 5 bài học: Bài 1 - Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, Bài 2 - Các mối nguy an toàn thực phẩm,  Bài 3 - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, Bài 4 - Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, Bài 5 - Thực hành tốt an toàn thực phẩm.

  doc57p hovantoai 08-06-2015 147 29   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo Bộ câu hỏi và đáp án đánh giá kiến thức chung về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản) (kèm theo quyết định số 381 /QĐ-QLCL ngày 12 9 2014 về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản) sau đây.

  doc11p hovantoai 08-06-2015 268 39   Download

 • Giáo trình tập huấn kiến thức về ATTP cho người trực tiếp sản xuất chế biến và kinh doanh thực phẩm gồm 2 phần, trong đó phần 2 là 2 chương cuối. Nội dung phần 2 đề cập đến những vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, ngoài ra giáo trình còn trình bày các kiến thức cơ bản về MGP - MHP và HACCP. Qua phần 2 của giáo trình này những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm được củng cố đầy đủ và hoàn thiện hơn nhằm cung cấp cho người đọc cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn về vấn đề này.

  pdf61p nhatrangyeuthuong 18-04-2014 273 76   Download

 •   Mời các bạn cùng tham khảo Bộ câu hỏi và đáp án đánh giá kiến thức chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản) (kèm theo quyết định số 381 /QĐ-QLCL ngày 12 9 2014 về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản) sau đây.

  doc59p hovantoai 08-06-2015 188 22   Download

 •   Mời các bạn cùng tham khảo Quy định về việc xây dựng bộ đề và cách thức lựa chọn đề để tổ chức kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm (cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản) (kèm theo quyết định số 381 /QĐ-QLCL ngày 12/ 9/ 2014 về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản) sau đây.

  doc3p hovantoai 08-06-2015 75 7   Download

 • Mục đích của Luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thực thi pháp luật an toàn thực phẩm, đánh giá thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm tươi sống nói riêng, nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

  pdf31p cotithanh321 06-08-2019 18 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Y học: Thực trạng và hiệu quả giải pháp can thiệp thực thi pháp luật an toàn thực phẩm của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với mục tiêu mô tả thực trạng thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2013; đánh giá hiệu quả các giải pháp can thiệp nâng cao việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2013-2014. Mời các bạn tham khảo.

  pdf194p thaodien102 06-11-2015 76 31   Download

 • Luật An toàn thực phẩm quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo ghi nhận thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; ... Mời các bạn cùng tìm hiểu qua nội dung tài liệu.

  pdf45p thuongdanguyetan10 09-03-2019 28 2   Download

 • Phần 2 tài liệu cung cấp cho người đọc các câu hỏi và đáp về điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh thức ăn đường phố,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p thuongdanguyetan10 09-03-2019 28 2   Download

 • Với mục đích phổ biến rộng rãi, kịp thời vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, lương thực nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày những văn bản pháp luật mới nhất về chất lượng hàng hóa, chương trình nước sạch, quyết định số 2482/BYT-QĐ ngày 18/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf179p violympus 12-03-2019 31 1   Download

 • Tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật: Phần 2 tiếp tục trình bày các văn bản quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm đối với các mặt hàng cụ thể: Mặt hàng muối i-ốt, mặt hàng rượu, kinh doanh thuốc lá, kinh doanh hàng ăn uống, kinh doanh thực phẩm tươi sống và chế biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf220p violympus 12-03-2019 30 1   Download

 • Tài liệu Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm): Phần 2 tiếp tục giới thiệu tới các bạn nội dung của 3 bài cuối với nội dung cảu từng bài như sau, bài 4thực hành tốt vệ sinh, an toàn thực phẩm; bài 5 một số quy định pháp luật liên quan đến cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; bài 6 khái quát về hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát trọng yếu (HACCP). Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf32p cobetocxul9 19-05-2015 217 61   Download

 • Quyết định số: 1108/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 36 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một số khuyến nghị về trách nhiệm của báo chí với công tác truyền thông về an toàn thực phẩm như: kịp thời thông tin chính xác; tăng cường thông tin chỉ dẫn; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đường dây nóng để phản ánh biểu hiện vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng nhiều chương trình, chuyên mục để tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm.

  pdf14p jangni9 15-05-2018 40 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ sự cần thiết phải hoàn thiện tội vi phạm quy định về VSATTP trong pháp luật hình sự Việt Nam và đưa ra các phương hướng nhằm hoàn thiện quy định về tội vi phạm quy định về VSATTP tại Bộ luật hình sự năm 1999.

  pdf18p truongtien_07 03-04-2018 89 10   Download

 • Pháp lệnh này quy định việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

  doc16p gachip 13-05-2009 2027 292   Download

 • Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về VSATTP đã và đang được bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện. Nhà nước đã xây dựng và sửa đổi một số đạo luật liên quan đến ATTP như Luật Thủy sản (2003), Pháp lệnh chất lượng hàng hóa (sửa đổi) (2003), Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm (2004). Các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, Thông tư liên tịch Y tế - Thủy sản hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật trên về cơ bản đã được xây dựng và...

  pdf23p quocnamdhnl 05-12-2010 325 116   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật an toàn thực phẩm 2010 phần 4', văn bản luật, dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p biodoc 09-06-2011 173 68   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Pháp luật về an toàn thực phẩm
p_strCode=phapluatveantoanthucpham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2