intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về giải thể

Xem 1-20 trên 1176 kết quả Pháp luật về giải thể
 • Nội dung: Pháp luật về giải thể doanh nghiệp. Pháp luật về phá sản. Mục tiêu: Giúp học viên hiểu được : Sự giống và khác nhau giữa giải thể và phá sản; Bản chất và vai trò của pháp luật phá sản trong hoạt động kinh doanh; Trình tự tiến hành giải thể và phá sản doanh nghiệp.

  pdf28p thoabar3 08-10-2010 1334 428   Download

 • Bài giảng Pháp luật về chủ thể kinh doanh: Chương 6 - Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm, các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf72p cocacola_07 10-11-2015 148 19   Download

 • Tạm ngừng hoạt động và giải thể? Điều kiện để được thực hiện các hoạt động trên? Quyền của doanh nghiệp? Kết quả pháp lý? Thủ tục thực hiện?

  ppt43p nuber_12 26-08-2013 84 12   Download

 • Bài giảng "Luật kinh tế - Chương 5: Pháp luật về phá sản và giải thể doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Pháp luật về phá sản trong doanh nghiệp, pháp luật về giải thể doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p doinhugiobay_11 15-01-2016 81 11   Download

 • Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mỗi chủ thể kinh doanh đều có quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luậu, và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới sự cạnh tranh và kiểm soát gay gắt của cơ chế thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết gia nhập...

  pdf42p coc_xanh 18-01-2013 159 33   Download

 • Bài giảng Luật Kinh tế: Chương 5 - Pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệp có nội dung trình bày về pháp luật về phá sản doanh nghiệp, pháp luật về giải thể doanh nghiệp.

  pdf24p connhangheo91 30-06-2014 91 13   Download

 • Dưới đây là bài giảng Luật Thương mại do ThS. Võ Thị Thúy Loan biên soạn. Bài giảng này cung cấp cho các bạn những kiến thức về pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật cạnh tranh; pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh – thương mại.

  ppt289p thuytrang_8 21-09-2015 288 114   Download

 • Chương 2 Pháp luật về doanh nghiệp trình bày những nội dung chính: khái niệm doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp.

  pdf42p five_12 19-03-2014 243 54   Download

 • Luận án "Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại" thực hiện nghiên cứu với mục đích là tìm ra và đề xuất những phương hướng, kiến nghị những giải pháp lý cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về quảng cáo thương mại nói riêng và pháp luật về quảng cáo nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf156p sutihana 06-12-2016 178 49   Download

 • Dưới đây là bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) do GV. Dương Kim Thế Nguyên thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái quát chung của luật kinh tế; pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; pháp luật về phá sản.

  pdf51p thuytrang_9 07-09-2015 121 35   Download

 • Chương 6 Pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên hiểu được khái niệm, đặc điểm của phá sản và giải thể doanh nghiệp. Nắm được nội dung chính của pháp luật phá sản và giải thể.

  pdf24p five_12 19-03-2014 124 20   Download

 • Chuyên đề này trình bày Pháp luật về hợp tác xã. Các nội dung kiến thức trong chương này gồm có: Khái niệm, đặc điểm; những nguyên tắc tổ chức hoạt động; quyền và nghĩa vụ cơ bản của hợp tác xã; quy chế thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf36p youcanletgo_05 21-01-2016 161 16   Download

 • Tài liệu "Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước" biên soạn bởi Lê Thị Bích Ngọc, trình bày các nội dung sau: khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp nhà nước, thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước, cơ chế quản lí nội bộ của doanh nghiệp nhà nước, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước,...

  pdf15p voer_me 12-12-2014 77 14   Download

 • Tranh chấp trong kinh doanh còn được hiểu là sự bất đồng về một hiện tượng pháp lý phát sinh trong đời sống kinh tế giữa các chủ thể tham gia kinh doanh và thông thường gắn liền với các yếu tố, lợi ích về mặt tài sản. Nội dung chương 5 giúp các bạn nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về tranh chấp.

  ppt31p depthat 13-03-2014 89 12   Download

 • Bài giảng chuyên đề Pháp luật về phá sản cung cấp cho người học những hiểu biết về giải thể doanh nghiệp và pháp luật về phá sản như: Nộp đơn và mở thủ tục phá sản, phục hồi kinh doanh, thanh lý tài sản, tuyên bố doanh nghiệp/Hợp tác xã bị phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt12p youcanletgo_02 10-01-2016 124 12   Download

 • Đề tài thực hiện nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận và thực tiễn đối với pháp luật về chống lao động cưỡng bức ở Việt Nam, tìm hiểu và phân tích kinh nghiệm pháp luật các quốc gia trên thế giới, từ đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chống lao động cưỡng bức. Mời các bạn tham khảo.

  pdf163p sutihana 05-12-2016 42 9   Download

 • Luận án trình bày các nội dung: phân tích làm rõ các tiêu chí phân loại nợ xấu, vai trò của các chủ thể tham gia mua bán nợ xấu, giá mua bán nợ xấu, phương thức mua bán nợ xấu, công cụ thanh toán trong quan hệ mua bán nợ xấu. Đánh giá thực trạng pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về mua bán nợ xấu từ hoạt động cho vay.

  pdf203p dungmaithuy 17-09-2019 24 9   Download

 • Bài giảng Bài 12: Pháp luật về doanh nghiệp bao gồm những nội dung về nhận thức chung về doanh nghiệp (DN) và pháp luật DN; các loại hình DN theo pháp luật Việt Nam; tổ chức, quản lý nội bộ DN; các quyền và nghĩa vụ của DN; thành lập, đăng kí kinh doanh, tổ chức lại và giải thể DN.

  ppt26p cocacola_06 03-11-2015 76 8   Download

 • Việt Nam là một quốc gia có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp không chỉ đảm bảo nhu cầu lương thực cho cả nước mà còn phục vụ xuất khẩu, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bài viết đề cập những hạn chế, bất cập của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về lĩnh vực này.

  pdf12p vihercules2711 26-03-2019 57 6   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, nghiên cứu thực tiễn trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian 2011- 2016 để có thể đánh giá thực trạng pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước, từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

  pdf96p anhinhduyet000 01-07-2019 24 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về giải thể
p_strCode=phapluatvegiaithe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2