intTypePromotion=4
ADSENSE

Phát triển bền vững đô thị

Xem 1-20 trên 563 kết quả Phát triển bền vững đô thị
 • Bài viết giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phát triển bền vững và phát triển bền vững đô thị, những vấn đề đặt ra đối với phát triển bền vững đô thị Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p doibatcong123 10-05-2016 40 7   Download

 • Tài liệu "Đô thị Việt Nam Toàn cầu hóa hay phát triển bền vững" trình bày những nội chính như sau: Cảnh báo về mạng lưới đô thị toàn cầu, bài học phát triển đô thị từ các nền kinh tế phát triển nhanh ở châu Á, hướng phát triển bền vững cho đô thị Việt Nam.

  pdf9p pechi1412 02-12-2015 61 13   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung: Hà Nội - một trong hai thành phố có tốc độ đô thị hóa cao nhất ở Việt Nam, những khía cạnh bền vững trong đô thị hóa Hà Nội, tính chất thiếu bền vững trong đô thị hóa Hà Nội, hướng tới một đô thị Hà Nội phát triển bền vững. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p doibatcong123 10-05-2016 69 7   Download

 • Hệ thống đô thị Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH đất nước đang gặp nhiều thách thức và trở ngại về nhiều mặt, như các vấn đề: Di dân từ nông thôn ra thành thị, phát triển kinh tế đô thị, giao thông đô thị, công bằng xã hội, môi trường, quy hoạch và quản lý đô thị,…

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 19 5   Download

 • Trên tổng thể các yêu cầu về đô thị di sản và các đặc thù của đô thị di sản Côn Đảo, bài viết đã nhận diện và phân tích các đặc điểm của các loại di sản ở Côn Đảo để xác định một tầm nhìn cho việc quy hoạch và phát triển đô thị Côn Đảo. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị cho việc xây dựng, phát triển hệ thống và hoạt động ở đô thị di sản du lịch Côn Đảo.

  pdf8p thorthor1234 24-05-2018 30 4   Download

 • Tài liệu đề cập ba phương diện không tách rời, phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau: Kinh tế, xã hội và môi trường của Phát triển bền vững, cùng với vấn đề hòa bình và an ninh. Việc đạt được những mục tiêu này đòi hỏi phải có sự tiếp cận toàn diện về chính sách, trong đó có sự chủ động phối kết hợp ở tất cả các lĩnh vực. Di sản văn hóa phi vật thể có thể đóng góp một cách hiệu quả vào phát triển bền vững theo từng vấn đề, và các biện pháp bảo vệ là cần thiết nếu các cộng đồng hình dung ra tương lai cho tất cả mọi người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf0p hpnguyen10 10-05-2018 43 3   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đôi khi vì mục tiêu phát triển kinh tế một cách nhanh chóng mà chúng ta quên đi bảo vệ môi trường,đảm bảo công bằng,ổn định giữ gìn bản sắc văn hóa .Nhận thấy rõ điều đó,càng ngày chúng ta càng quan tâm làm thế nào để vừa phát triển kinh tế mà vừa đảm bảo được môi trường bền vững, xã hội bền vững.Và mục tiêu phát triển bền vững được nêu ra bàn luận. Phát triển bền vững không chỉ đơn thuần được hiểu là sự phát triển được duy...

  pdf46p lotus_123 09-12-2012 610 205   Download

 • Chúng ta đang sống trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI với 3 đặc trưng nổi bật: (i) phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành chiến lược phát triển của toàn thể giới; (ii) hội nhập và toàn cầu hóa; và (iii) biến đổi khí hậu (BĐKH) đã trở thành thách thức lớn nhất cho toàn nhân loại trong thế kỷ XXI. Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia cần lựa chọn để định ra các chiến lược phát triển phù hợp theo nguyên tắc “suy nghĩ toàn cầu hành động địa phương”. Việt Nam là một trong các nước nghèo đang...

  doc22p thuong_632 21-12-2012 280 118   Download

 • Chương 4 Đánh giá độ bền vững thuộc bài giảng môi trường và phát triển kinh tế bền vững, mục tiêu trong chương này nhằm tìm hiểu các tiêu chuẩn chung của phát triển bền vững, tìm hiểu bộ chỉ thị về phát triển bền vững, nghiên cứu các chỉ số đánh giá bền vững toàn cầu và địa phương.

  pdf28p 187198402 20-07-2014 175 71   Download

 • Chương 4 Đánh giá độ bền vững thuộc bài giảng môi trường và phát triển kinh tế bền vững, mục tiêu trong chương này nhằm tìm hiểu các tiêu chuẩn chung của phát triển bền vững, tìm hiểu bộ chỉ thị về phát triển bền vững, nghiên cứu các chỉ số đánh giá bền vững toàn cầu và địa phương.

  pdf17p 187198402 20-07-2014 133 60   Download

 • Cuối thập kỷ 70/XX, loài người đã phải đối mặt với 3 thách thức lớn mang tính toàn cầu. ??? - Năm 1980, Hiệp hội quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (IUCN) đã đưa ra Chiến lược bảo toàn thế giới, với mục tiêu “đạt được sự phát triển bền vững bằng cách bảo vệ tài nguyên sống”.1987, UB quốc tế về môi trường và phát triển (WCED) của LHQ đã công bố bản báo cáo Tương lai của chúng ta. Trong đó ĐN “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được các nhu cầu của thế hệ hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc...

  ppt17p thuong_632 21-12-2012 175 54   Download

 • Kỷ yếu hội thảo Môi trường và phát triển bền vững trình bày các báo cáo và tham luận như: Khoa Môi trường và Tài nguyên, lịch sử hình thành và phát triển; công tác NCKH gắn liền với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; Công nghệ MCD xử lý đất nhiễm chất độc hữu cơ bền vững; công nghệ lên men mêtan kết hợp phát điện – Giải pháp xử lý rác cho các Đô thị lớn, góp phần kìm hãm biến đổi khí hậu;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf86p tuoihaimuoi32 19-06-2014 114 35   Download

 • Module này đề cập đến những khái niệm cơ bản về phát triển bền vững, giáo dục vì sự phát triển bền vững, các lĩnh vực cơ bản của phát triển bền vững và mối quan hệ giữa phát triển bền vững với giáo dục vì sự phát triển bền vững, phát triển bền vững với phát triển kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p nganga_09 14-10-2015 76 16   Download

 • Bài giảng Phát triển bền vững tài chính chứng khoán Việt Nam có nội dung trình bày về khái niệm tài chính, các yếu tố cấu thành tài chính, phát triển tài chính theo định hướng phát triển bền vững, thị trường chứng khoán bền vững và các nội dung khác.

  ppt37p hoahue91 26-07-2014 54 7   Download

 • Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về công tác chăm sóc sức khỏe ở miền núi, chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác chữa bệnh ở miền núi, tổ chức y tế miền núi thông qua Tài liệu Phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe ở miền núi: Phần 2 do GS. Hoàng Đình Cầu biên soạn. Với các bạn chuyên ngành Y học thì đây là Tài liệu hữu ích.

  pdf88p thuytrang_3 30-01-2015 51 6   Download

 • Bài viết Phát triển bền vững vùng ven đô Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá phát triển Vùng thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề kinh tế, tài khóa và tài chính tác động đến môi trường và xã hội; vấn đề về định chế và một số nội dung khác.

  pdf10p maiyeumaiyeu22 28-11-2016 35 6   Download

 • Trong rất nhiều giải pháp, phát triển nông nghiệp đô thị là hướng đi có tính khả thi cao để giải quyết các bất cập liên quan trong tiến trình đô thị hóa, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái bền vững cho tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết này.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 52 9   Download

 • Bài viết Mô hình liên kết giữa nông thôn và đô thị theo định hướng phát triển bền vững chỉ ra một số mô hình liên kết giữa nông thôn và đô thị theo định hướng phát triển bền vững trên hai phương diện chủ yếu: Liên kết nhìn từ khía cạnh chủ thể, liên kết nhìn từ khía cạnh thành tố vùng.

  pdf14p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 49 5   Download

 • Bài viết giới thiệu về quy hoạch và hiện trạng xây dựng hệ thống thủy điện ở Nghệ An, quy hoạch hệ thống thủy điện tỉnh Nghệ An đến năm 2015, hiện trạng xây dựng hệ thống thủy điện ở tỉnh Nghệ An, hệ thống thủy điện Nghệ An - Nhìn nhận từ góc độ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, các mối quan tâm chiến lược những vấn đề môi trường và các tiêu chí bảo vệ môi trường khi thực hiện đánh giá tác động của quy hoạch thủy điện, nhìn nhận tính khả thi của Quy hoạch hệ thống thủy điện Nghệ An theo các tiêu chí bảo vệ môi trường.

  pdf8p uocvongxua09 04-09-2015 58 4   Download

 • Bài giảng Phát triển bền vững thị trường chứng khoán ở Việt Nam do PGS.TS. Đỗ Đức Minh biên soạn trình bày về khái niệm phát triển bền vững thị trường chứng khoán; các yếu tố phát triển bền vững; tiêu chí định tính phát triển bền vững thị trường chứng khoán; chính sách và giải pháp về cung chứng khoán và một số nội dung khác.

  ppt37p cocacola_06 04-11-2015 53 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển bền vững đô thị
p_strCode=phattrienbenvungdothi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2