intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển nhà ở xã hội

Xem 1-20 trên 1552 kết quả Phát triển nhà ở xã hội
 • Luận văn gồm 3 chương. Chương 1 - Lý luận về chính sách phát triển nhà ở xã hội. Chương 2 - Thực trạng các chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p praishy5 25-03-2019 53 11   Download

 • Luận văn trình bày có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thống kê, đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến 2020.

  pdf13p nguathienthan 04-10-2019 22 7   Download

 • Bài viết trình bày các quan điểm về nhà ở xã hội, giới thiệu một số kinh nghiệm về phát triển nhà ở xã hội của các nước trên thế giới và rút ra các bài học để áp dụng vào điều kiện của Việt Nam.

  pdf6p angicungduoc1 01-12-2019 43 8   Download

 • Việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê với giá phù hợp là biện pháp quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư tại các đô thị Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản, qua đó đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội hài hoà và thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại Việt Nam. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách kết hợp nhiều công cụ thể chế, tài chính khác nhau nhằm mang lại hiệu quả và mục tiêu hướng tới.

  pdf13p tociitocii 24-04-2020 21 3   Download

 • Việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê với giá phù hợp là biện pháp quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư tại các đô thị Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản, qua đó đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội hài hoà và thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại Việt Nam. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách kết hợp nhiều công cụ thể chế, tài chính khác nhau nhằm mang lại hiệu quả và mục tiêu hướng tới.

  pdf8p tociitocii 24-04-2020 34 3   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp ở một số đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định trên cơ sở thu thập số liệu từ các phòng ban chức năng và kết quả khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p larachdumlanat129 19-01-2021 21 1   Download

 • Sự ra đời của mô hình nhà ở xã hội vừa thể hiện sự quan tâm của Chính phủ mỗi quốc gia với các đối tượng yếu thế trong xã hội, vừa góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở với số lượng lớn cho nhóm đối tượng này. Tại Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, lĩnh vực phát triển nhà ở đô thị nói chung, nhà ở xã hội nói riêng đã mang lại diện mạo đô thị khang trang, tạo điều kiện cho nhiều người dân có các mức thu nhập khác nhau đều tiếp cận và mua được nơi an cư.

  pdf5p vihermes2711 02-10-2019 30 5   Download

 • Phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn và nhân văn của Ðảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu xây dựng xã hội vì con người. Quy định của chính sách về nhà ở xã hội khá rõ ràng, đầy đủ, nhưng kết quả thực tế còn khiêm tốn.

  pdf8p viartemis2711 22-10-2019 34 4   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng đầu tư phát triển một số loại hình nhà ở xã hội cho thuê trên địa bàn; công tác quy hoạch, thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf10p trinhthamhodang1214 04-08-2020 16 2   Download

 • Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước (có thể trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp... và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường....

  pdf13p ctrl_12 08-07-2013 184 57   Download

 • Chương trình phát triển nhà ở xã hội quốc gia từ năm 2009 đến nay, đã thu được những kết quả thành công ban đầu trên một diện rộng từ Bắc tới Nam, được biểu hiện rõ ràng qua hình ảnh các khu nhà ở xã hội mới xây dựng tại các đô thị lớn như Hà Nội - Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh. Song hành cùng với chính phủ, là các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, và người dân nhằm tìm ra những mẫu nhà ở thích hợp nhất, và những không gian...

  pdf8p butmaucam 23-08-2013 108 24   Download

 • Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được xây dựng bởi Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế cho các đối tượng được quy định tại Luật Nhà ở. Phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp cũng là để giải quyết an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

  pdf3p viputrajaya2711 18-06-2020 29 3   Download

 • Vấn đề nhà ở là một trong những vấn đề quan trong đối với con người, là nơi mà con người cư trú với nhiều thời gian nhất; Nhà ở cũng là một yếu tố cấu thành kết cấu hạ tầng đô thị. Để đất nước phát triển một cách bền vững trong thời gian sắp tới, trước mắt đến năm 2020 nước ta phấn đấu cơ bản trở thành là nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì điều kiện cần là vấn đề nhà ở phải được giải quyết một cách toàn diện, ổn định; Trong đó, nhà ở xã hội đóng một vai trò không nhỏ, quyết định sự phát triển thành công của đất nước.

  doc5p lanqiren 25-05-2020 22 0   Download

 • Sách "Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi" được biên soạn nhằm mục đích làm rõ thực trạng di dân trong những năm 90 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung chủ yếu vào đánh giá tổng quan các chính sách di dân được chính phủ phê duyệt theo các loại hình di dân các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

  pdf246p muathu102 19-03-2013 206 64   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số khía cạnh chủ yếu về thực trạng phát triển nhà ở hà nội từ trước đến nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p dellvietnam 23-08-2012 138 28   Download

 • Bài giảng Phát triển công tác xã hội ở Việt Nam do Lê Hồng Loan biên soạn sau đây sẽ trình bày những nội dung về vai trò và nhiệm vụ của cán bộ công tác xã hội; công tác xã hội ở Việt Nam (sự cần thiết phải có nghề công tác xã hội ở Việt Nam, quá trình phát triển công tác xã hội ở Việt Nam, kiến nghị phát triển tính chuyên nghiệp của CTXH, hệ thống dịch vụ công tác xã hội trong nhà nước, cơ cấu tuyển dụng và nguồn nhân lực công tác xã hội, giáo dục và đào tạo công tác xã hội).

  ppt22p thuytrang_7 24-08-2015 81 16   Download

 • Trong khuôn khổ của luận văn, tác giả nghiên cứu việc áp dụng pháp luật về tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Bình Định. Qua đó, đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập, khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

  pdf26p thanhngan29092009 26-09-2018 79 7   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam đến năm 2010, phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p doinhugiobay_03 21-11-2015 71 6   Download

 • Tài liệu Doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam đến năm 2010 được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc thực trạng của doanh nghiệp nhà nước hiện nay, các mục tiêu và giải pháp của Đảng nhằm sắp xếp, đổi mới hoạt động tổ chức và quản lý các doanh nghiệp nhà nước sao cho có hiệu quả. Mời các bạn tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf80p doinhugiobay_03 21-11-2015 75 4   Download

 • Qua tìm hiểu về mô hình quản lý và phát triển dịch vụ xã hội của Nhật Bản và các nước cho thấy: Việt Nam phải khẳng định được ngay từ đầu cơ sở lý luận và thực tiễn một cách rõ ràng, triệt để và nhất quán để định hướng cho các quyết sách về phát triển dịch vụ xã hội, xây dựng hệ thống an sinh xã hội, tạo dựng mô hình thích hợp cho sự phát triển dịch vụ xã hội nhằm vào mục tiêu cơ bản là phục vụ cho con người có một cuộc sống ngày càng tốt hơn cả về vật chất và tinh thần.

  pdf16p sansan2 26-05-2018 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển nhà ở xã hội
p_strCode=phattriennhaoxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2