Phê duyệt phương án giá các loại đất

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phê duyệt phương án giá các loại đất
 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 7

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 25 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XI – KỲ HỌP THỨ 17

  pdf3p daumeoduoicop 26-03-2010 89 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2012

  pdf2p duahau0hat 03-02-2012 30 2   Download

 • Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

  pdf2p lawbds2 06-11-2009 46 3   Download

Đồng bộ tài khoản