Phê duyệt quy hoạch cảng hàng không

Xem 1-12 trên 12 kết quả Phê duyệt quy hoạch cảng hàng không
 • Quyết định 1029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 116 13   Download

 • Quyết định 1006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 69 13   Download

 • Quyết định 1029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf5p 1huutri 06-08-2009 53 6   Download

 • Quyết định 1006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf5p 1huutri 06-08-2009 52 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf7p coolandclean 21-05-2012 23 2   Download

 • Quyết định số 1006/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawgtvt1 26-11-2009 48 3   Download

 • Quyết định số 1029/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh4 11-11-2009 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 30 2   Download

 • Quyết định số 1857/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt2 26-11-2009 51 1   Download

 • Quyết định 1857/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025

  doc6p trucsinh 19-08-2009 65 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VỊ TRÍ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ HẢI PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p kisyodau 02-06-2011 36 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p cunghoangdao 27-12-2012 34 2   Download

Đồng bộ tài khoản