Phê duyệt quy hoạch cảng

Xem 1-20 trên 38 kết quả Phê duyệt quy hoạch cảng
 • Quyết định 1029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 116 13   Download

 • Quyết định 1006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 69 13   Download

 • Quyết định 1029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf5p 1huutri 06-08-2009 53 6   Download

 • Quyết định 1006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf5p 1huutri 06-08-2009 51 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf7p coolandclean 21-05-2012 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG BIỂN NGHI SƠN - THANH HÓA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf17p gachienbo 19-07-2010 69 9   Download

 • Quyết định số 1006/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawgtvt1 26-11-2009 48 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG BIỂN NGHI SƠN - THANH HÓA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf15p suadaunanh 21-07-2010 52 3   Download

 • Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tỉ lệ 1/2.000 hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá tam quan.

  doc4p nghqcp 09-11-2017 1 0   Download

 • VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf29p caucathadieu 28-04-2010 105 28   Download

 • Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  pdf27p adam1979 02-06-2010 97 22   Download

 • Quyết định số 791/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu (nhóm cảng biển số 5) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt4 26-11-2009 127 13   Download

 • Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawdt10 02-12-2009 86 7   Download

 • VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG CÁ, BẾN CÁ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf29p caucathadieu 27-04-2010 76 6   Download

 • Quyết định số 1029/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh4 11-11-2009 40 2   Download

 • Quyết định số 707/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Dung Quất đến năm 2010 (thuộc nhóm cảng biển Trung Trung Bộ) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdt7 02-12-2009 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 30 2   Download

 • Quyết định số 1857/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt2 26-11-2009 51 1   Download

 • Quyết định 2249/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng Nghi Sơn khu vực vịnh phía Nam đảo Biện Sơn - Thanh Hoá, giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến 2025

  doc10p trucsinh 19-08-2009 91 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG CẠN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p chuon-chuon 18-01-2012 52 5   Download

Đồng bộ tài khoản