intTypePromotion=1
ADSENSE

Phê duyệt và quản lý

Xem 1-20 trên 1337 kết quả Phê duyệt và quản lý
 • Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  doc0p catbui 02-06-2009 400 74   Download

 • Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  doc18p catbui 02-06-2009 470 70   Download

 • Thông tư 21/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn

  doc9p hoanglinh 19-08-2009 150 18   Download

 • Quy chế quản lý kiến trúc đô thị quận Hà Đông hướng dẫn việc quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, tôn tạo, bảo vệ và sử dụng các công trình, cảnh quan tại quận Hà Đông, phù hợp với đồ án quy hoạch chung xây dựng toàn quận đã được phê duyệt và đồ án Thiết kế đô thị.

  pdf12p minhphung2105 16-07-2010 696 218   Download

 • • Quan điểm 1: NSNN là bản dự toán thu chi tài chính của NN trong thời gian nhất định, thường là 1 năm. • Quan điểm 2: NSNN là quỹ tiền tệ của NN. • Về hình thức: NSNN là bản báo cáo thu chi do CP lập, trình QH phê duyệt và giao CP thực hiện. • Về thực thể: NSNN gồm các khoản thu, chi cụ thể. Các khoản thu nộp vào quỹ này và khoản chi trích từ quỹ này. • Về quan hệ kinh tế: NSNN phản ánh mối qh giữa NN với người nộp, với cơ quan và đơn vị thụ hưởng....

  ppt26p le_truc_thi 01-10-2012 125 43   Download

 • Nghị định số 04/2008/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

  pdf6p lawvhxh5 16-11-2009 147 9   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: do Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): ngành Lao động Thương binh và xã hội, UBND xã. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHCSXH cấp...

  pdf5p meoconbunngu 25-01-2011 85 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC, SẢN PHẨM CHỦ YẾU CẤP TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf9p cunghoangdao 28-12-2012 37 5   Download

 • Thông tư số 21/2009/TT-BXD về quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf8p lawttnh5 12-11-2009 89 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Bình Dương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục tài chính doanh nghiệp Bình Dương Cơ quan phối hợp (nếu có): - Sở Giao thông vận tải. - Sở lao động...

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 60 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ thông tin và truyền thông thuộc Lĩnh vực thống kê: Viễn thông và Internet Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin Truyền thông Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Khoa học công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính ...

  pdf4p meohamngu 12-01-2011 41 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tài chính doanh nghiệp. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính...

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 47 2   Download

 • HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

  pdf19p tymong_manh 23-11-2012 47 2   Download

 • CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf4p naubanh_chung 23-01-2013 86 2   Download

 • Tài liệu Phương án quản lý rừng bền vững và Thông tư hướng dẫn gồm 5 chương: Quy định chung, phương án quản lý rừng bền vững, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, giám sát thực hiện phương án, chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tổ chức thực hiện...

  pdf76p hanh_tv9 17-01-2019 34 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf22p maiquena 19-10-2012 33 1   Download

 • Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf9p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 25 1   Download

 • Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

  doc9p nguyenvantoan9096 23-08-2018 15 0   Download

 • Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng): - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12//2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); - Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; - Các văn bản pháp lý có liên quan khác ...

  doc19p nguyenphat 09-09-2009 542 150   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng,...

  pdf7p suphubeo 31-10-2010 386 122   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phê duyệt và quản lý
p_strCode=pheduyetvaquanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản