Phép trừ lũy thừa

Xem 1-13 trên 13 kết quả Phép trừ lũy thừa
 • Mong muốn giúp học sinh hiểu được phép trừ trong Z, biết tính đúng hiệu hai số nguyên. Phát huy trí tưởng tượng trên cơ sở nhìn thấy quy luật thay đổi của một hiện tượng toán học liên tiếp và tương tự. Xin giới thiệu đến bạn bài giảng của tiết học Phép trừ hai số nguyên để có thêm taid liệu giảng dạy.

  ppt13p binhminh_77 10-04-2014 71 4   Download

 • Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Số học chương 1 (Kèm đáp án) gồm các câu hỏi về: ước và bội, phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố, tập hợp các số nguyên,...giúp các thí sinh có thêm tư liệu chuẩn bị ôn kiểm tra 1 tiết với kết quả tốt hơn.

  pdf31p caicayxanh 26-03-2014 5083 1499   Download

 • . các phép tốn số học + (cộng) , - (trừ) , nhân (*) , / (chia) , hãm lũy thừa ^ , hàm lấy phần trăm % a) các hàm tốn học ASB (x) : trị tuyệt đối của x SQRT (x) : cân bậc hai của x SQUARE (x) : x2 POWER (y,x) : yx LOG (x) : logarit tự nhiên của x EXP (x) : hàm mũ cơ số e của x SIGN(x) : lấy dấu của số x ( -1:x0 )

  doc0p khoatruong 11-06-2010 675 151   Download

 • Hai phương trình, bất phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng tập nghiệm. Một số phép biến đổi tương đương: Công trừ hai vế của phương trình( hay bất phương trình ) với cùng biểu thức mà không cùng điều kiện của phương trình. Nhân chia hai vế của phương trình với cùng biểu thức ( luôn khác 0)mà không làm thay đổi điều kiện của phương trình( đối với phương trình, nhân âm đối chiều, nhân dương không đổi chiều ).

  doc13p mywin021097 30-03-2013 259 62   Download

 • Loại chuẩn: α = (α≠-1) Ngyên hàm của hàm căn muốn đưa về nguyên hàm với số mũ hữu tỉ thì nó phải dương.Vì vậy,nguyên tắc tính:ta “mượn” tạm sang hàm lũy thừa.sau khi tính song nguyên hàm phải quay trở lại hàm căn. VD: = = =(x0) Nếu trong biểu thức nguyên hàm có dạng nhân ,chia của các đại lượng lũy thừa thì ta phải phá đưa về phép cộng trừ để tính.

  doc4p trangnoo4 24-11-2012 173 58   Download

 • Trường () gọi là trường số phức, mỗi phần tử của " gọi là một số phức. Theo định nghĩa trên mỗi số phức là một cặp hai số thực với các phép toán thực hiện theo công thức (1.1.1). Trên trường số phức phép trừ, phép chia và phép luỹ thừa định nghĩa như sau.

  pdf50p 951864273 14-05-2012 166 40   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các giáo án của bài Thực hiện tính toán trên trang tính trong chương trình Tin học lớp 7 được biên soạn với nội dung sinh động và chi tiết. Giúp học sinh được nắm được kiến thức và nội dung của bài Thực hiện tính toán trên trang tính, biết các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lấy lũy thừa, lấy phần trăm trên máy tính và thứ tự ưu tiên các phép toán trong công thức.

  doc30p hoian_888 07-04-2014 179 29   Download

 • - Ôn tập các phép tính về số hữu tỉ, số thực. - Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ, số thực để tính giá trị của biểu thức. Vận dụng các tính chất của đẳng thức, tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau để tìm số chưa biết. B. Chuẩn bị: Học sinh được ôn tập trước các kiến thức: cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, căn bậc hai.

  pdf3p iphone1209 18-10-2010 68 10   Download

 • Trọng tâm : 1./ Kiến thức cơ bản : - Tập hợp , cách viết tập hợp , tập hợp con . - Thực hiện các phép tính (chú ý các tính chất của các phép tính , tính nhanh) cộng , trừ , nhân , chia , lũy thừa - Tìm x 2./ Kỹ năng cơ bản : Rèn kỹ năng áp dụng được các tính chất của các phép tính để giải nhanh , nhận ra khi nào có thể 3.

  pdf8p phalinh7 13-07-2011 103 8   Download

 • Mục tiêu : - Ôn tập cho học sinh các kiến thức đã học về các phép tính cộng , trừ , nhân , chia , nâng lên lũy thừa . - Học sinh vận dụng các kiến thức trên vào các bài tập về thực hiện các phép tính , tìm số chưa biết . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , bảng về các phép tính cộng , trừ , nhân , chia , nâng lên lũy thừa .

  pdf17p buddy1 28-04-2011 105 6   Download

 • Các nội dung chính : - Các phép tính cộng , trừ , nhân , chia , nâng lên lũy thừa - Tính chất chia hết . Dấu hiệu chia hết cho 2 , 3 , 5 , 9 . - Số nguyên tố , hợp số . - ƯCLN , BCNN .Ôn tập cho học sinh các kiến thức đã học về các phép tính cộng , trừ , nhân , chia , nâng lên lũy thừa . - Học sinh vận dụng các kiến thức trên vào các bài tập về thực hiện các phép tính , tìm số chưa biết .

  pdf8p paradise1 06-12-2011 31 4   Download

 • Các nội dung chính : - Các phép tính cộng , trừ , nhân , chia , nâng lên lũy thừa - Tính chất chia hết . Dấu hiệu chia hết cho 2 ,3,5,9. - Số nguyên tố , hợp số . - ƯCLN , BCNN . I.- Mục tiêu : On tập cho học sinh các kiến thức đã học về ti1nh chất chia hết của một tổng , các dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 3 ,cho 5 ,cho 9 , số nguyên tố và hợp số , ước chung và bội chung , ƯCLN ,...

  pdf7p opticalhwheel 23-09-2011 31 3   Download

 • Chương 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật riêng mình dùng, Nhưng về sau, nhờ có sự phân công lao động, kinh nghiệm sản xuất của con người cũng được tích luỹ, con người đã sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, dẫn đến có sản phẩm dư thừa. Khi đó, sự trao đổi sản phẩm trở nên thường xuyên hơn và biến thành hiện tượng tất nhiên của xã hội.

  pdf32p muaythai1 22-08-2011 125 71   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản