intTypePromotion=3

Phí tham quan di sản văn hóa

Xem 1-20 trên 27 kết quả Phí tham quan di sản văn hóa
 • Du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đời sống của nhân dân từng địa phương nói riêng với những ảnh hưởng đặc biệt tích cực đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nền kinh tế sạch và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Để phát triển du lịch, việc bảo tồn các di sản văn hóa vô hình và hữu hình là yêu cầu tiên quyết, đòi hỏi sự quản lý thống nhất của Nhà nước một cách khoa học, văn hóa. Đây...

  pdf6p mat_vang 26-12-2012 73 15   Download

 • Bài viết đưa ra bốn khuyến nghị đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam, đó là: 1. Tăng cường cơ chế bảo vệ khẩn cấp các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một cao; 2. Khuyến khích và thúc đẩy cộng đồng trực tiếp tham gia quản lý di sản văn hóa phi vật thể; 3. Cân nhắc tác động và tính tổng thể của các di sản được công nhận; 4. Đẩy mạnh nâng cao nhận thức đúng về việc thực hiện Công ước 2003.

  pdf8p cumeo4000 05-08-2018 29 4   Download

 • Trước đây, do nhận thức chưa đầy đủ về di sản văn hóa phi vật thể, coi nó chỉ là một bộ phận mang tính chức năng của di sản văn hóa vật thể mà không phải là một dạng di sản có tính độc lập tương đối. Vì thế, việc bảo vệ và phát huy giá trị chưa được quan tâm thỏa đáng, dẫn đến tình trạng nhiều giá trị văn hóa phi vật thể bị biến dạng và thậm chí còn bị mai một, thất truyền.

  pdf6p cumeo5000 06-08-2018 27 3   Download

 • Bản dịch Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể gồm các hạng mục với nội dung như sau: Các điều khoản chung; các cơ quan của Công ước; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc gia; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc tế; hợp tác và hỗ trợ quốc tế; quỹ di sản văn hóa phi vật thể; báo cáo; điều khoản chuyển tiếp; các điều khoản cuối cùng.

  doc19p pvdung 22-11-2010 459 144   Download

 • Múa rối nước là nghệ thuật gắn với nền văn minh lúa nước của cư dân vùng châu thổ sông Hồng, từ trước thế kỷ X. Múa rối nước có nhiều giá trị liên quan tới nhận thức, xã hội, giáo dục, giải trí..., nổi bật lên là giá trị thẩm mỹ. Múa rối nước mang tính phổ quát, so với bất kỳ loại hình nghệ thuật (biểu diễn, tạo hình, cổ vật...) nào, kể cả nghệ thuật truyền thống và hiện đại.

  pdf6p dieuhang510 15-11-2016 131 13   Download

 • Bài viết gồm 2 phần chính: Phần 1-Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2014 (Về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Về công tác phát triển sự nghiệp); Phần 2-Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

  pdf4p hpnguyen1 08-02-2018 32 2   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung chính: Di sản Văn hóa Phi vật thể và Giới, hình thành bản dạng giới, Phát triển các vai trò và mối quan hệ về giới, sự đa dạng trong quan niệm về giới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf16p hpnguyen11 16-05-2018 17 2   Download

 • Bài viết gồm 2 nội dung chính: Thứ nhất, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2014 (Về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Về công tác phát triển sự nghiệp); Thứ hai, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết bài viết.

  pdf4p hpnguyen10 10-05-2018 13 0   Download

 • Việc lập hồ sơ trình UNESCO có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao nhận thức về di sản và thu hút sự quan tâm bảo vệ không chỉ ở tầm quốc gia, mà còn ở tầm quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf7p hpnguyen1 02-03-2018 11 0   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Di sản văn hoá Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin phép kèm theo đề án

  pdf3p meohamngu 14-01-2011 67 3   Download

 • Nghiên cứu khoa học và công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý, bảo tồn di sản văn hóa một cách bền vững có hệ thống đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế áp dụng, nên đã có những thành tựu nổi bật.

  pdf7p quaymax 14-08-2018 22 2   Download

 • Du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đời sống của nhân dân từng địa phương nói riêng với những ảnh hưởng đặc biệt tích cực đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nền kinh tế sạch và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

  pdf6p phalinh20 24-08-2011 37 4   Download

 • "Kế hoạch Tuyên truyền Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại" mục đích: Khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân Hà Tĩnh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, tôn vinh giá trị của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

  doc4p hpnguyen1 02-03-2018 25 2   Download

 • Bài viết về Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay trình bày nội dung về: Một số luật liên quan đến bảo tồn văn hóa của Nhật Bản; Một số chính sách bảo tồn văn hóa cơ bản của Nhật Bản; Việc thực thi các chính sách bảo tồn văn hóa ở Nhật Bản,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p hokhaikyky 13-04-2018 22 2   Download

 • Kế hoạch Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề đóng xuồng, ghe” xã Long Hậu, huyện Lai Vung và “Nghề dệt chiếu” xã Định An, Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020 nhằm mục tiêu: Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và cộng đồng về nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nói chung, làng nghề thủ công truyền thống Đóng xuồng, ghe xã Long...

  pdf6p hpnguyen1 02-03-2018 26 0   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, các kỳ quan thế giới và cả những tài nguyên thiên nhiên của châu phi đã được tổ chức unesco công nhận và xếp loại. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf184p thangnamvoiva21 27-09-2016 47 19   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỂ ĐƯA VÀO DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 33 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỂ ĐƯA VÀO DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 37 2   Download

 • Bài viết gồm các phần chính: Vị trí địa lý và lịch sử hình thành; Kiến trúc của Phố cổ Hội An; Những địa chỉ quan trọng ở phố cổ Hội An; Nét đặc trưng của văn hóa phi vật thể ở Hội An. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf4p hpnguyen1 02-03-2018 33 11   Download

 • Bên cạnh các danh lam thắng cảnh, các di tích văn hóa lịch sử, những nhà máy lâu đời – nơi sản xuất ra những hàng hóa nổi tiếng cũng là những điểm đến hết sức thú vị của nhiều tour du lịch. Nhà máy sản xuất bia Anchor, San Francisco, Mỹ Tour miễn phí, tổ chức hàng ngày, chỉ cần đặt chỗ trước. Chuyến tham quan cho du khách cái nhìn toàn cảnh về hoạt động sản xuất bia và đóng chai loại bia nổi tiếng này của San Francisco. ...

  pdf10p tangel 06-05-2011 61 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phí tham quan di sản văn hóa
p_strCode=phithamquandisanvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản