intTypePromotion=1

Phương pháp CGS

Xem 1-5 trên 5 kết quả Phương pháp CGS
 • Bài viết Tìm nghiệm của phương trình Poisson ba chiều bằng phương pháp CGS trình bày: Sử dụng thuật toán CGS để giải phương trình Poisson ba chiều trong chương trình mô phỏng linh kiện đi-ốt p-i-n bán dẫn GaAs bằng phương pháp Monte – Carlo tập hợp tự hợp. Các kết quả thu được cho thấy chương trình giải phương trình Poisson dựa trên thuật toán CGS tuy có độ chính xác không cao nhưng thời gian mô phỏng được cải thiện đáng kể so với thuật toán BICGSTAB,...

  pdf7p lamducduy 26-04-2018 13 1   Download

 • Nêu khái niệm: TPCG, hạt CG, cấp HCG? Phương pháp điều tiết TPCG đất? Kết quả của quá trình hình thành đất đã tạo ra được các hạt đơn đất có kích thước và hình dạng khác nhau. Những hạt đơn đất đó được gọi là "phần tử cơ giới đất" hay còn gọi là hạt cơ giới đất. Như vậy các phần tử cơ giới đất có thể có nguồn gốc vô cơ, hữu cơ hay vô cơ- hữu cơ.

  pdf5p heoxinhkute14 29-04-2011 221 27   Download

 • CG là hệ thống các cơ chế và chính sách để người làm chủ có thể kiểm soát được quyền lực, năng lực và nỗ lực của những người quản lý nhằm tránh sự lạm quyền, chây lười hay tư lợi của họ. DN được xem là thực hành CG tốt khi tất cả những người nắm quyền quản lý then chốt trong DN đều làm hết mình và “không làm bậy”.

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 138 23   Download

 • Bài báo trình bày một số phương thức cơ bản để TMH&CG sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) của các trường đại học trên thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp mang tính gợi ý về phát triển mô hình TMH&CG phù hợp với điều kiện Việt Nam.

  pdf5p trangcham1896 20-12-2018 15 0   Download

 • Kết quả nghiên cứu tiêu hóa in vitro của cá tra ở các giai đoạn phát triển (50g, 300g và 600g) đối với một số nguyên liệu cung cấp protein bao gồm bột cá, bột xương thịt, bã đậu nành và thức ăn cá tra thương mại như CG, UP, LS và V2feed bằng phương pháp pH- stat...

  pdf2p lucky_1 15-06-2013 42 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phương pháp CGS
p_strCode=phuongphapcgs

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản