intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp thử gạch xây

Xem 1-20 trên 31 kết quả Phương pháp thử gạch xây
 • Phần 1 Tài liệu Tiêu chuẩn phương pháp thử vật liệu xây dựng giới thiệu tới người đọc các tiêu chuẩn phương pháp thử vật liệu xây dựng như: Tiêu chuẩn phương pháp thử xi măng; tiêu chuẩn phương pháp thử cát, đá, sỏi; tiêu chuẩn phương pháp thử vữa xây dựng; tiêu chuẩn phương pháp thử gạch, ngói, sứ vệ sinh; tiêu chuẩn phương pháp thử bê tông;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf695p tsmttc_008 07-09-2015 114 40   Download

 • Phần 1. Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan. Phạm vi áp dụng: tiêu chuẩ này quy định phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan đối với các gạch xây

  pdf20p tiep616 29-11-2011 982 114   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6355-3:2009 về gạch xây – Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ uốn quy định phương pháp xác định cường độ uốn cho các loại gạch xây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva11 10-08-2016 92 11   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-1:2009 về gạch xây – Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan quy định phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, đối với các loại gạch xây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva11 10-08-2016 64 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6355-4:2009 về gạch xây – Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại gạch đất sét nung. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét không nung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva11 10-08-2016 87 7   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6355-5:2009 về gạch xây – Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng thể tích quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích cho các loại gạch xây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva11 10-08-2016 54 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6355-6:2009 về gạch xây – Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ rỗng gạch xây quy định phương pháp xác định độ rỗng cho các loại gạch xây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva11 10-08-2016 50 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-2:1998 về Gạch xây – Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ uốn quy định phương pháp xác định cường độ uốn cho các loại gạch xây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen7 01-12-2016 109 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6355-2:2009 về gạch xây – Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ nén quy định phương pháp xác định cường độ nén cho các loại gạch xây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva11 10-08-2016 72 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6355-8:2009 về Gạch xây – Phương pháp thử - Phần 8: Xác định sự thoát muối quy định phương pháp xác định sự thoát muối hòa tan có trong các loại gạch xây dựng làm từ đất sét nung.

  doc2p bautroibinhyen7 01-12-2016 19 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia 6355-8:2009 về gạch xây – Phương pháp thử - Phần 8: Xác định sự thoát muối quy định phương pháp xác định sự thoát muối hòa tan có trong các loại gạch xây dựng làm từ đất sét nung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva11 10-08-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-1:1998 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định cường độ nén quy định phương pháp xác định cường độ nén cho các loại gạch xây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen7 01-12-2016 73 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-3:1998 về Gạch xây – Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại gạch xây. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét không nung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p bautroibinhyen7 01-12-2016 46 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-6:1998 về Gạch xây – Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ rỗng quy định phương pháp xác định độ rỗng cho các loại gạch rỗng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen7 01-12-2016 24 1   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-4:1998 về Gạch xây – Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng quy định phương pháp xác định khối lượng riêng cho các loại gạch xây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen7 01-12-2016 18 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-5:1998 về Gạch xây – Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng thể tích quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích (kể cả phần lỗ rỗng) cho các loại gạch xây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc1p bautroibinhyen7 01-12-2016 32 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-7:1998 về Gạch xây – Phương pháp thử - phần 7: Xác định vết tróc do vôi định phương pháp xác định vết tróc nở ra do vôi đối với các loại gạch xây làm từ đất sét nung. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các sản phẩm gốm thô khác.

  doc1p bautroibinhyen7 01-12-2016 15 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-8:1998 về Gạch xây – Phương pháp thử - Phần 8: Xác định sự thoát muối quy định phương pháp xác định sự thoát muối hòa tan có trong các loại gạch xây làm từ đất sét nung. Mời các bạn

  doc2p bautroibinhyen7 01-12-2016 23 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415:1998 áp dụng đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát được tạo hình theo phương pháp ép bán khô, có phủ men dùng để lát và ốp các công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc18p thangnamvoiva22 03-10-2016 20 3   Download

 • Nhà gạch đá,nhà tường xây dựng bằng gạch,sàn bằng panen(xây tay và lắp ghép 1 phần) Hệ chịu lực chính là tường theo phương ngắn nhất nếu vượt các không gian lớn thường có dầm kết hợp. Hệ Sàn cứng truyền tải trọng ngang và tường chịu lực, tường biên đôi khi xây thu hồi để tạo mái dốc lợp ngói, loại này đa số là mái bằng có sê nô thoát nước phía trong hoặc phía ngoài.

  doc4p naruto0407 15-09-2010 412 118   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp thử gạch xây
p_strCode=phuongphapthugachxay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản