intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp xác định nano đồng

Xem 1-20 trên 23 kết quả Phương pháp xác định nano đồng
 • Khoa học nano: là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng và sự can thiệp vào vật liệu tại các quy mô nguyên tử, phân tử và đại phân tử. Công nghệ nano là phân tích đặc trưng, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng và kích thước trên quy mô nano mét.

  ppt47p narutothief 13-10-2013 197 54   Download

 • Bài báo này mô tả kết quả nghiên cứu và xây dựng quy trình xác định nano curcumin trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với detector photodiode array (PDA). Kết quả nghiên cứu cho thấy: phép xác định ở bước sóng 424 nm; pha động là acetonitril – đệm KH2PO4 50 mM (pH=3,5) (60:40 v/v), cột Symmetry C18 (150 mm x 4,6 mm, 5 µm), thể tích tiêm mẫu 20 μL và tốc độ dòng 0,8 mL/phút. Giới hạn phát hiện của nano curcumin thấp, LOD=0,005 ppm.

  pdf9p sieunhansoibac7 26-04-2018 74 0   Download

 • Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Tổng hợp Nano đồng" có nội dung trình bày sau: tổng quan (tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, giới thiệu về hạt nano đồng, các tính chất của hạt nano đồng, ứng dụng của nano đồng, một số phương pháp xác định tính chất của nano đồng), phương pháp nghiên cứu (cơ sở chọn đề tài, chọn tác chất, trình tự khảo sát, dụng cụ và hóa chất, quy trình tổng hợp).

  ppt47p yeusachvn 08-09-2014 301 88   Download

 • Chì là nguyên tố có độc tính cao đối với sức khoẻ con người và động vật. Do đặc tính tạo phức với hợp chất hữu cơ nên chì có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể sinh vật và tích lũy theo chuỗi thức ăn. Đặc tính nổi bật của chì là sau khi xâm nhập vào cơ thể nó ít bị đào thải vì thế việc kiểm soát hàm lượng chì là một vấn đề có tính xã hội cấp thiết (1). Một trong các phương pháp xác định chì truyền thống đó là áp dụng phương...

  doc5p co_don_272727 04-01-2013 92 22   Download

 • Nano TiO2 dạng ống được tổng hợp từ TiO2 thương mại bằng phương pháp thủy nhiệt từ huyền phù TiO2 thương mại trong NaOH đậm đặc lần đầu tiên được tổng hợp thành công tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Sản phẩm thu được có cấu trúc dạng nano ống đồng nhất. Các tính chất đặc trưng của TiO2 nanotubes (TNT) được đánh giá bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: nhiễu xạ tia X (XRD), hấp phụ đẳng nhiệt N2 ở 77K và xác định bề mặt riêng theo lý thuyết BET, kính hiển vi điện tử quét...

  pdf6p dq_vinh 16-10-2012 246 72   Download

 • Cadimi, Indi và chì là những kim loại có mặt trong hầu hết các đối tượng môi trường và sinh hóa. Ở nồng độ cao chúng ảnh hưởng có hại đối với cơ thể người và động vật. Để đánh giá về hàm lượng của chúng trong các mẫu môi trường và sinh hóa, các nhà khoa học đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp ICP-MS, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử, phổ hấp thụ phân tử, các phương pháp phân tích điện hóa.Trong các công trình đã được công bố, phương pháp Von – Ampe hòa tan anot được sử dụng chủ yếu để xác...

  pdf7p co_don_272727 10-09-2012 122 35   Download

 • Trong bài báo này tác giả trình bày kết quả nghiên cứu loại điện cực mới màng thủy ngân được phủ trên nền điện cực paste nano bạc và cacbon nanotubes (MFE/nano Ag-C) để xác định đồng thời đồng (Cu) và cadimi (Cd).

  pdf6p estupendo5 31-08-2016 34 1   Download

 • Hiệu suất thu sản phẩm lên đến 434% khối lượng so với khối lượng của xúc tác được sử dụng sau 2 giờ tổng hợp. Ảnh thu được bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) cho thấy sản phẩm CNTs có đường kính ống khá đồng nhất. Diện tích bề mặt riêng BET của sản phẩm được xác định bằng phương pháp hấp phụ, giải hấp phụ đẳng nhiệt nitơ. Ngoài ra, mức độ khuyết tật của vật liệu CNTs đã được đánh giá bằng quang phổ Raman và thành phần nguyên tố được phân tích bằng quang phổ điện tử tia X (XPS).

  pdf5p trangcham1896 21-12-2018 19 1   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu hệ số khuếch tán của một hạt nano vàng trong môi trường phức hợp nước + glycerol bằng phương pháp theo dõi đơn phân tử. Các hạt nano vàng được chế tạo bằng phương pháp Turkevich cho dạng cầu với kích thước trung bình 15 nm và đơn phân tán trong nước.

  pdf6p viboruto2711 15-05-2019 23 0   Download

 • Hạt nano ôxít sắt từ bọc SiO2 được tổng hợp theo phương pháp đồng kết tủa với phân tử hình cầu có kích thước hạt khoảng 20 nm, độ từ hóa bão hòa khá cao (khoảng 57 emu/g). Hạt nano từ (Fe3O4/SiO2) được phủ lớp vỏ GPTMS tăng cường khả năng kết dính của hạt với các kháng thể để góp phần chẩn đoán sớm và chính xác các bệnh ung thư nhầm điều trị bệnh được hiệu quả hơn.

  pdf9p sunshine_7 23-07-2013 149 37   Download

 • Xác định gradient của một hàm bằng phương pháp Monte-Carlo. Đề tài đã tổng hợp thành công lớp phủ titan nitrua kích thước nano trên nền thép không gỉ 304 và thép không gỉ 316L bằng phương pháp phún xạ magnetron một chiều. + Đã tổng hợp thành công màng hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L phủ titan nitrua bằng phương pháp áp thế. + Đã nghiên cứu khả năng tương thích của các loại vật liệu TiN/thép không gỉ 316L, HAp/TiN/thép không gỉ 316L trong dung dịch mô phỏng cơ thể người....

  pdf6p butmaucam 27-08-2013 43 11   Download

 • Luận văn cao học nhằm thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau: Xác định độc tính của chất lỏng từ lên một số dòng tế bào ung thư và Fibroblast; khảo sát khả năng tạo tương phản ảnh của hạt nano từ bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ hạt nhân (MRI); thử liệu pháp nhiệt trị trên mô hình ung thư thực nghiệm.

  doc85p change14 07-07-2016 41 5   Download

 • Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu tính chất từ và khả năng hấp phụ Pb2+ của các hạt nano Fe3O4 và MnFe2O4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa hỗ trợ sóng siêu âm. Cấu trúc tinh thể, hình thái học, kích thước và tính chất từ của mẫu vật liệu được xác định bằng các phép đo phổ nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử phát xạ trường (FESEM) và từ kế mẫu rung (VSM).

  pdf7p vimessi2711 02-04-2019 26 5   Download

 • Bằng phương pháp Bradford có thể xác định được hiệu suất gắn kết protein A của cấu trúc Fe3o4 và các kích thước hạt nano khác nhau. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf7p advanger 04-05-2018 24 1   Download

 • Trong bài báo này, trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo điện cực paste ống nano cacbon biến tính bằng Bi2O3 (Bi2O3 - CNTPE) và ứng dụng phân tích đồng thời hàm lượng Cd, In trong một số mẫu nước với dung dịch nền là đệm axetat có thêm tác nhân tạo phức KBr để thay đổi tương đối thế của In, tách hoàn toàn hai đỉnh pic của In và Cd.

  pdf6p meolep3 18-12-2018 21 0   Download

 • Trong bài viết này, hạt nano beta-cyclodextrin–alginate–artesunate đã được tổng hợp với kích thước từ 20nm – 80nm, kích thước hạt khá đồng đều ứng dụng làm tăng khả năng dẫn truyền thuốc. Đặc điểm hình thái và cấu trúc của hạt nano được xác định bằng SEM và TEM. Bằng phương pháp sắc ký bản mỏng TLC, vị trí vết của mẫu chuẩn artesunate và mẫu thử nano beta-cyclodextrin–alginate–artesunate ngang bằng nhau, chứng tỏ được sự có mặt của artesunate trong mẫu nano tổng hợp được.

  pdf7p visasuke2711 02-05-2019 16 0   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm xây dựng được qui trình chế tạo chất lỏng từ tính kích thước nano trên nền oxit sắt (kích thước hạt đồng đều và từ độ bão hòa cao) với công nghệ ổn định; nghiên cứu đặc trưng các tính chất từ của các hạt nano từ; đánh giá độc tính và thử nghiệm tác động lên tế bào, hướng tới mục đích làm thuốc tăng tương phản trong chẩn đoán hình ảnh bằng kỹ thuật chụp ảnh cộng hưởng từ MRI, ứng dụng trong xác định chính xác mô bệnh ung thư.

  pdf27p xacxuoc4321 08-07-2019 5 0   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm xây dựng được qui trình chế tạo chất lỏng từ tính kích thước nano trên nền oxit sắt siêu thuận từ (kích thước hạt đồng đều và từ độ bão hòa cao) với công nghệ ổn định; nghiên cứu đặc trưng các tính chất từ của các hạt nano từ; đánh giá độc tính và thử nghiệm tác động lên tế bào, hướng tới mục đích làm thuốc tăng tương phản trong chẩn đoán hình ảnh bằng kỹ thuật chụp ảnh cộng hưởng từ MRI, ứng dụng trong xác định chính xác mô bệnh ung thư.

  pdf170p xacxuoc4321 08-07-2019 29 2   Download

 • Quá trình tổng hợp cacbon nano ống (CNTs) bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi trên bề mặt xúc tác (CVD) phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nồng độ pha khí, nhiệt độ, vận tốc dòng, thời gian tổng hợp, chất xúc tác... do đó chất lượng, sản lượng CNTs tạo ra cũng sẽ khác nhau. Kết hợp các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng qui hoạch thực nghiệm để xác định các giá trị tối ưu cho thấy khi nồng độ LPG là 31%, vận tốc dòng khí là 3.2cm/phút và nhiệt độ tổng hợp là 710 oC thì lượng CNTs tạo ra là lớn nhất với tỷ lệ CNT tạo thành trên đơn vị khối lượng xúc tác là 12.2 lần.

  pdf8p uocvong01 24-09-2015 58 7   Download

 • Trong nghiên cứu này, hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh (Ag-TiO2-Doxycycline-Alginate) đã được tổng hợp qua nhiều bước. Các đặc trưng của hệ nano đã được xác định bằng kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM), phương pháp nhiễu xạ tia X, phổ hồng ngoại IR và phương pháp tán xạ ánh sáng động DLS.

  pdf10p advanger 04-05-2018 68 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1243 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp xác định nano đồng
p_strCode=phuongphapxacdinhnanodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2