Phương tiện bảo vệ cá nhân

Xem 1-20 trên 244 kết quả Phương tiện bảo vệ cá nhân
 • Đề tài "Thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành thủy sản" nghiên cứu về vấn đề trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc trong ngành thủy sản bao gồm: Khai thác, nuôi trồng và chế biến. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc20p nganmeo12021995 01-11-2016 34 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương tiện bảo vệ cá nhân', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p thiuyen13 16-09-2011 110 30   Download

 • Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  doc10p vanson 19-08-2009 154 26   Download

 • Quyết định 68/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  doc125p hoangchau 19-08-2009 564 85   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8205:2009 - ISO 14567:1999. Tiêu chuẩn về phương tiện bảo vệ cá nhân - phương tiện chống rơi ngã từ trên cao - dụng cụ neo một điểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p thaoqb86 08-12-2015 26 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7651:2007 - ISO 20344:2004. Tiêu chuẩn về Phương tiện bảo vệ cá nhân - phương pháp thử giày ủng. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử cho giày ủng được dùng làm phương tiện bảo vệ cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc63p hoathomthao95 11-12-2015 22 4   Download

 • Bài báo phân tích viễn ảnh phát triển của phương tiện cơ giới và năng lượng trên thế giới để đề xuất mô hình phương tiện giao thông cá nhân phù hợp với Việt Nam cũng như những kết quả nghiên cứu bước đầu về loại phương tiện này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nganga_06 06-10-2015 15 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8196:2009 - ISO 5423:1992. Tiêu chuẩn giới thiệu về phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng bằng chất dẻo đúc - yêu cầu kỹ thuật cho ủng polyuretan có lót hoặc không có lót dùng trong công nghiệp.

  pdf21p thaoqb86 08-12-2015 17 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8207-1:2009 - ISO 22846-1:2003 trình bày nội dung về phương tiện bảo vệ cá nhân - phương tiện chống rơi ngã từ trên cao - hệ thống dẫn cáp - phần 1: Nguyên tắc cơ bản của hệ thống làm việc. Mời các bạn tham khảo.

  doc5p thaoqb86 08-12-2015 25 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7652:2007 - ISO 20345:2004 giới thiệu nội dung về phương tiện bảo vệ cá nhân – giày ủng an toàn. TCVN 7652:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn. Mời các bạn tham khảo.

  doc24p hoathomthao95 11-12-2015 23 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7653:2007 - ISO 20346:2004 trình bày nội dung về phượng tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng bảo vệ. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản và yêu cầu bổ sung (tùy chọn) cho giày ủng bảo vệ. Mời các bạn tham khảo.

  doc25p hoathomthao95 11-12-2015 9 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7654:2007 - ISO 20347:2004. Tiêu chuẩn về Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng lao động chuyên dụng. TCVN 7654:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn.

  doc22p hoathomthao95 11-12-2015 18 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7546:2005 phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại gắn liền với giải pháp dùng phương tiện bảo vệ cá nhân, để ngăn chặn hoặc làm giảm tác động của nó đến mức cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p thangnamvoiva16 26-08-2016 14 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7547:2005 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phân loại quy định những yêu cầu chung và phân loại phương tiện bảo vệ cá nhân.

  doc5p thangnamvoiva16 26-08-2016 13 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8206:2009 quy định các yêu cầu thiết kế và tính năng, các phương pháp thử, hướng dẫn sử dụng, cách ghi nhãn và bao gói phù hợp của hệ thống dây cứu sinh ngang đàn hồi dùng cho không quá ba người trong mỗi lần sử dụng, chuyên dùng để liên kết với phương tiện bảo vệ cá nhân chống rơi ngã từ trên cao.

  doc13p thangnamvoiva22 03-10-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8197:2009 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn có độ bền cắt với cưa xích quy định các yêu cầu cho giày ủng an toàn có độ bền cắt với cưa xích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc11p thangnamvoiva22 03-10-2016 3 0   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Bảng khái quát các yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt Personal eye-protectors Synoptic tables of requirements for oculars and eye-protectors TCVN 6520 : 1999 tương đương với ISO 4856 : 1982 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6520 :1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành.

  pdf7p caott3 20-05-2011 72 21   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Kính lọc và kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze Personal eye-protectors - Filters and eye-protectors against laser radiation TCVN 6519 :1999 tương đương với ISO 6161 : 1981 với các thay đổi biên tập cho phép. TC VN 651 9 : 1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 1.

  pdf6p caott3 20-05-2011 84 20   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Phương pháp thử nghiệm quang học Personal eye-protectors - Optical test methods Lời nói đầu TCVN 6516 :1999 tương đương với ISO 4854:1 981 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6516 :1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.

  pdf5p caott3 20-05-2011 59 18   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Kính lọc tia hồng ngoại Yêu cầu sử dụng và truyền xạ Personal eye-protectors - lnfra-red tilters - Utilisatiơn ang tranmittance requirements TCVN 6518 : 1999 tương đương với ISO 4852 : 1 978 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6518 : 1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.

  pdf8p caott3 20-05-2011 63 16   Download

Đồng bộ tài khoản