intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương trình Langmuir

Xem 1-19 trên 19 kết quả Phương trình Langmuir
 • Bài giảng "Hóa keo - Chương 2: Các hiện tượng bề mặt" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir, phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Frendlich, phương trình BET,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p phamvanphat1891995 04-03-2016 351 40   Download

 • Trong nghiên cứu này, đá ong khai thác tại xã Quỳnh Châu, Nghệ An được dùng làm vật liệu hấp phụ Pb2+. Đá ong sau khi khai thác được xử lý sơ bộ thu vật liệu đá ong thô. Đồng thời, phủ MnO2 lên vật liệu để có đá ong biến tính. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp phụ như thời gian, nồng độ ban đầu của Pb2+, các ion Cl- và Fe3+ đã được khảo sát. Dữ liệu thực nghiệm được phân tích bởi phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir.

  pdf8p viatani2711 14-02-2020 17 0   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu tổng hợp Zn2[Fe(CN)6], và Zn3[Fe(CN)6]2 kích thước nano và khảo sát quá trình, dung lượng, cơ chế hấp phụ cesi lên 2 loại vật liệu này.

  pdf10p quenchua7 07-08-2020 2 0   Download

 • Quá trình hấp phụ của ion La3+ và Nd3+ được xác định bằng phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir với độ hấp phụ cực đại của La3+ và Nd3+ tương ứng là 210.52 và 190.47 mg/g tại pH = 6. Bằng cách xử lí hết các ion kim loại trong polyme sau khi giải hấp bằng dung môi HCl 0.1N thì khả năng hấp phụ của poly(hydroxamic axit) có thể được phục hồi. Sau 5 chu kì hấp phụ giải hấp thì khả năng hấp phụ của poly (hydroxamic axit) vẫn tương đối cao.

  pdf6p vimoscow2711 28-08-2020 11 0   Download

 • Sự hấp phụ là sự tụ tập chất trên bề mặt phân chia hai pha thể tích (Rắn-Lỏng, Rắn-Khí, Lỏng-Khí).Chất mà trên bề mặt của nó có sự hấp phụ xảy ra gọi là chất hấp phụ.

  pdf156p odour102 30-10-2013 111 33   Download

 • 1845:từ “Plasma” đươc phát biểu với ý nghĩa sinh vật học =1923: Langmuir và Tolk gọi chất khí ở trạng thái dẫn điện là plas.1667,nhà bác học Floreltre phát hiện ra ngọn lửa đèn có tính dẫn điện. = 1698,tiến sĩ Volt người Anh phát hiện hiện tượng phóng tia lửa điện trong không khí khi nghiên cứu sự nhiễm điện của hổ phách = Đầu thế kỉ XIX,giáo sư Pétro đã phát minh ra hồ quang

  ppt114p 1110201 21-08-2012 84 14   Download

 • Sự hấp phụ lân (P) trong đất có ảnh hưởng đến khả năng cung cấp P dễ tiêu cho cây trồng và khả năng rửa trôi lân ra môi trường. Do đó đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá khả năng hấp phụ P trong đất trên 24 mẫu đất trồng rau màu ở Thốt Nốt-Cần Thơ, Chợ Mới-An Giang, Bình Tân-Vĩnh Long và Châu Thành-Trà Vinh có hàm lượng lân dễ tiêu Bray 1 từ thấp đến cao. Khả năng hấp phụ P trong đất được đánh giá dựa vào các chỉ tiêu: (i) Phần trăm hấp phụ P trong đất,...

  pdf11p sunshine_7 19-07-2013 70 11   Download

 • Giữ đồng Cu-đất giàu hữu cơ Đồng có thể tích lũy trong đất hữu cơ trong khoảng 2 đến 60.000 mg kg-1, tự nhiên hoặc là kết quả của phân bón hoặc các ứng dụng biocide. Các tác giả đã tiến hành một nghiên cứu về Cu sorption và khai thác sử dụng 28 nguyên liệu moorsh khác nhau trong các thuộc tính chất lượng. Trình tự khai thác bao gồm Cu tan trong nước và trao đổi. Sorption được mô tả bởi phương trình Langmuir với công suất tối đa sorption (Xm) trong khoảng 24 đến 55 g Cu...

  pdf14p chimungdauhoi 17-12-2011 49 6   Download

 • Bài thuyết trình Đầu dò Langmuir giới thiệu tới các bạn những nội dung về các phương pháp chẩn đoán plasma, phương pháp đầu dò điện Langmuir, công trình của Druyvestein, sử dụng định luật đồng dạng,... Với các bạn chuyên ngành Vật lý thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf41p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 40 1   Download

 • Trong bài báo này tác giả tiến hành khảo sát sự hấp phụ của niken trên bentonit. Các nghiên cứu được thực hiện với mục đích để xét ảnh hưởng của các thông số thực nghiệm như pH, nồng độ của niken, thời gian và nhiệt độ lên quá trình hấp phụ của niken trên bentonit.

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 4 0   Download

 • Bài viết này mô tả quá trình tổng hợp coban ferrite (CoFe2O4) bằng cách sử dụng khuôn carbonate cầu được điều chế từ dung dịch glucose, sau đó là xử lý nhiệt. Vật liệu tổng hợp được đặc trưng bằng phương pháp quang phổ tia X phân tán năng lượng (EDX), hiển vi điện cực quét (SEM), từ kế mẫu rung (VSM), nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ tia X (XPS), hấp thụ nitơ / đường đẳng nhiệt giải hấp và quang phổ tử ngoại khả kiến (UV– Vis).

  pdf10p nguaconbaynhay9 03-12-2020 4 0   Download

 • Bài viết trình bày các kết quả đã đạt được về việc nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+ trong dung dịch của vật liệu hấp phụ được chế tạo từ Fe3 O4 và bã chè. Hiệu suất của quá trình hấp phụ Pb2+ trong dung dịch có nồng độ ban đầu khoảng 5 – 10 mol/l trên vật liệu tổ hợp Fe3 O4 - bã chè đạt được trên 90%. Quá trình hấp phụ của ion Pb2+ xảy ra trên vật liệu đã chế tạo thuận lợi và tuân theo cả 2 phương trình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich.

  pdf4p quenchua11 23-03-2021 1 0   Download

 • Ưu điểm của phương pháp hấp phụ là tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp làm vật liệu hấp phụ để xử lý nguồn nước ô nhiễm. Hơn nữa nguồn nguyên liệu này rẻ tiền, sẵn có và không đưa thêm vào môi trường các tác nhân độc hại khác. Bài báo này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu sự hấp phụ các chất màu hữu cơ (dùng metylen xanh làm ví dụ) trong môi trường nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã chè

  pdf6p estupendo5 31-08-2016 199 13   Download

 • Sự hấp phụ Ni(II) trong dung dịch nƣớc của than hoạt tính chế tạo từ vỏ hạt cà phê Ďã Ďƣợc nghiên cứu trong các điều kiện khác nhau về nhiệt độ và nồng độ dầu của Ni(II). Việc sử dụng các phương trình động học hấp phụ biểu kiến bậc 1, bậc 2 và các mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir, Freundlich và Toth để mô tả các số liệu thực nghiệm cho thấy quá trình hấp phụ tuân theo quy luật động học hấp phụ biểu kiến bậc 2 và cân bằng hấp phụ được mô tả tốt nhất bằng mô hình đẳng nhiệt hấp phụ tốt.

  pdf8p viuzumaki2711 08-05-2019 39 8   Download

 • Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu về khả năng hấp phụ Fe(III) của than chế tạo từ cây sen (than sen) hoạt hóa bằng H2SO4. Các thí nghiệm hấp phụ tĩnh được tiến hành với các thông số sau: khối lượng than sen: 0,05g; thể tích dung dịch Fe(III): 50mL; pH ~2,5; tốc độ lắc 250 vòng/phút; thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 120 phút ở nhiệt độ phòng (25±1oC).

  pdf8p viboruto2711 15-05-2019 21 3   Download

 • Bài báo này trình các kết quả đã đạt được về sự tái sinh của một số vật liệu hấp phụ chế tạo từ polianilin (PANi) và phụ phẩm nông nghiệp như vỏ lạc và vỏ trấu để loại bỏ ion Pb2+ khỏi dung dịch. Quá trình hấp phụ của ion Pb2+ xảy ra trên vật liệu tái sinh đều thuận lợi và tuân theo cả 2 phương trình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich. Theo mô hình Langmuir cho thấy dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu tái sinh PANi-vỏ lạc cao hơn nhiều so với lúc ban đầu.

  pdf8p ketaucho 20-11-2019 4 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, tro trấu được biến tính bằng phương pháp oxy hóa kết tủa MnSO4 để ứng dụng xử lý Cu2+ trong nước. Tính chất đặc trưng của vật liệu được đánh giá bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như XRD, EDX, SEM, FT-IR. Qua phân tích cho thấy sự có mặt của MnO2 trong vật liệu làm tăng khả năng xử lý Cu2+ ở pH trung tính. Trong quá trình phân tích, nhóm nghiên cứu đã khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử lý Cu2+ như thời gian đạt cân bằng hấp phụ Cu2+, lượng chất hấp phụ, pH, nồng độ Cu2+.

  pdf4p doctrungphong 12-03-2020 32 0   Download

 • Bài viết này trình bày các kết quả chế tạo than từ bã đậu nành bằng phương pháp than hóa và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Cr(VI) của than chế tạo được. Các thí nghiệm hấp phụ được tiến hành với các thông số sau: khối lượng than bã đậu: 0,05 g/25mL; tốc độ lắc: 200 vòng/phút; thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 90 phút ở nhiệt độ phòng (25±10C); pH hấp phụ tốt nhất là 2,0.

  pdf7p viputrajaya2711 22-06-2020 7 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích loại bỏ Cr(VI) bằng bã cà phê. Khả năng hấp phụ Cr(VI) của bã cà phê được khảo sát bằng phương pháp hấp phụ tĩnh ở điều kiện phòng. Nghiên cứu được thực hiện với pH = 1 - 10 thời gian phản ứng 30 - 300 phút. Nồng độ Cr (VI) ban đầu 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35mg/l. Kết quả cho thấy: (1) Trong môi trường giả định hiệu suất loại bỏ Cr (VI) tối ưu với thời gian phản ứng 90 phút, pH = 1, khối lượng vật liệu là 1g/100ml, nồng độ tối đa của Cr(VI) là < 20mg/l.

  pdf4p caygaocaolon10 05-02-2021 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương trình Langmuir
p_strCode=phuongtrinhlangmuir

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2