intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương trình vi phân cấp 1

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phương trình vi phân cấp 1
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp; phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf147p vuhuyennhi 05-08-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Vi sinh đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yêu cầu cơ bản và cách sử dụng các thiết bị trong phòng kiểm nghiệm vi sinh vật; Môi trường nuôi cấy và các nguồn vi sinh vật; Quan sát vi sinh vật; Kỹ thuật gieo cấy và phân lập vi khuẩn thuần khiết; các phương pháp nhuộm vi khuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf21p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở được kết cấu thành 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về môn Phương pháp dạy học Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở; Chương 2: Vị trí, vai trò của môn Giáo dục công dân ở cấp Trung học cơ sở; Chương 3: Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p runordie4 05-07-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và những kỹ năng dạy học Trong Việt ở Tiểu học, giúp sinh viên có năng lực tổ chức quá trích chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ cho học sinh tiểu học. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần thứ nhất trình bày những vấn đề chung của Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học.

  pdf88p runordie4 05-07-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1: Phần 2 gồm có 3 chương. Chương 1 - Phương pháp dạy học vần; Chương 2 - Phương pháp dạy học Tập viết; Chương 3 – Phương pháp dạy học Chính tả. Phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về vị trí, nhiệm vụ, các cơ sở khoa học và nguyên tắc dạy học Học văn, Tập viết, Chính tả, giúp sinh viên nắm được chương trình, nội dung, cách thức tổ chức dạy học các phân môn này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p runordie4 05-07-2022 1 0   Download

 • Giáo trình Vi sinh đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yêu cầu cơ bản và cách sử dụng các thiết bị trong phòng kiểm nghiệm vi sinh vật.; Môi trường nuôi cấy và các nguồn vi sinh vật; Quan sát vi sinh vật; Kỹ thuật gieo cấy và phân lập vi khuẩn thuần khiết;... Mời các bạn cùng tham khảo, nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf21p namkimcham25 19-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Toán kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản trong đại số tuyến tính; Bài toán quy hoạch tuyến tính; Phương pháp đơn hình; Bài toán đối ngẫu; Bài toán vận tải - Bài toán thế vị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf61p namkimcham25 19-07-2022 7 2   Download

 • Giáo trình "Kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế (Nghề: Hàn - Trung cấp)" nhằm giúp học viên giải thích được khái niệm của phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp phá hủy; nêu được nguyên lý hoạt động, trình tự vận hành, phạm vi ứng dụng của các loại thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp phá hủy. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về: kiểm tra mối hàn bằng thử nghiệm cơ khí; kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT); kiểm tra mối hàn bằng chụp ảnh phóng xạ;...

  pdf83p ryomaechizen 01-07-2022 7 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán đơn vị sự nghiệp" cung cấp nội dung cơ bản của công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp là tổ chức áp dụng chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, mức độ tự chủ tài chính, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kế toán trong đơn vị sự nghiệp; kế toán tài sản trong đơn vị sự nghiệp;...

  pdf146p ryomaechizen 01-07-2022 8 0   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại điện tử" nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản để triển khai các hoạt động từ quản trị chiến lược và quản trị chiến thuật các hoạt động, các quá trình marketing cơ bản của một doanh nghiệp làm thương mại điện tử theo tiếp cận giá trị cung ứng cho khách hàng và quản trị tri thức. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan marketing thương mại điện tử; hành vi mua của khách hàng điện tử; quản trị tri thức và thông tin marketing thương mại điện tử;...

  pdf125p ryomaechizen 01-07-2022 7 3   Download

 • Giáo trình "Toán cao cấp" được biên soạn dành cho sinh viên học các hệ Kinh tế. Giáo trình được chia thành 10 chương, phần 1 này gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: ma trận và định thức; véctơ và không gian véctơ; hệ phương trình tuyến tính; dạng toàn phương; hàm số, giới hạn và sự liên tục; đạo hàm và vi phân hàm một biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf171p ryomaechizen 01-07-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; cấp của phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; phương trình đẳng cấp cấp 1; phương trình tuyến tính cấp 1; phương trình Becnuly; phương trình vi phân cấp 2;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 2   Download

 • Cuốn Bài tập Toán cao cấp (dùng cho các ngành Kinh tế - Quản trị) giúp các sinh viên nắm vững hơn một số kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính,... biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập. Nội dung sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 bao gồm các bài tập về ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm một biến giới hạn và liên tục, phép tính vi phân của hàm một biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf167p runordie1 06-06-2022 20 2   Download

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 5 Phương trình Vi phân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương trình Vi phân cấp 1; Phương trình Vi phân cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p dongcoxanh25 22-06-2022 14 1   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học môn sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp dạy học môn sinh học lớp 7. Phần này gồm có 4 chương như sau: Chương 1 vị trí, nhiệm vụ Sinh học 7 (động vật) ở trường THCS; chương 2 cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 7; chương 3 sự hình thành và phát triển các khái niệm, kỹ năng trong chương trình Sinh học 7; chương 4 phương pháp dạy học Sinh học 7 ở trường THCS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p runordie1 10-05-2022 9 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu các tính kỳ dị điểm của họ các đường công pha được hco bởi phôi của bề mặt hệ và giới thiệu các tính kỳ di chung trên mặt phẳng lên một quỹ đạo trơn tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf51p badbuddy10 21-04-2022 9 3   Download

 • Luận văn có cấu trúc gồm 2 chương trình bày một số kiến thức cơ sở về biến đổi Fourier,không gian Sobolev, toán tử giả vi phân, đa thức Chebyshev loại 1, đa thức chebyshev loại 2; tính giải được của phương trình cặp tích phân với biểu trưng tăng.

  pdf45p badbuddy10 21-04-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Chế biến món ăn (Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn - Trình độ Trung cấp): Phần 1 gồm có các bài: Bài 1: Sơ chế thực phẩm; Bài 2: Kỹ thuật cắt thái tỉa hoa- trang trí; Bài 3: Phối hợp nguyên liệu gia vị; Bài 4: Kỹ thuật chế biến nước dùng, xốt, xúp và các món ăn khai vị; Bài 5: Phương pháp làm chín món ăn; Bài 6: Trình bày món ăn.

  pdf106p cucngoainhan8 14-03-2022 15 0   Download

 • (NB) Giáo trình Điều khiển thủy lực 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể xác định được phạm vị ứng dụng cuả truyền động thuỷ lực; Xác định được tổn thất trong hệ thống; Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động thuỷ lực theo yêu cầu đặt ra cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình. Lựa chọn, kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phần tử thuỷ lực, điện – thuỷ lực cho sơ đồ hệ thống đã thiết lập.

  pdf142p hoababytrang2510 10-03-2022 14 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến số: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về tích phân đường và mặt; tích phân đường loại một và tích phân đường loại hai; tích phân mặt loại một; tích phân mặt loại hai; phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; phương trình vi phân cấp 2; hệ phương trình vi phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p chenlinong_0310 23-02-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương trình vi phân cấp 1
p_strCode=phuongtrinhviphancap1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2