intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương trình vi phân cấp 2

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phương trình vi phân cấp 2
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp; phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf147p vuhuyennhi 05-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng) được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc máy tính của nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: chức năng và nguyên lý hoạt động của các loại bộ nhớ; phương pháp lưu trữ dữ liệu đối với bộ nhớ ngoài; cài đặt được chương trình và các lệnh điều khiển cơ bản trong Assembly;...

  pdf62p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở được kết cấu thành 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về môn Phương pháp dạy học Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở; Chương 2: Vị trí, vai trò của môn Giáo dục công dân ở cấp Trung học cơ sở; Chương 3: Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p runordie4 05-07-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và những kỹ năng dạy học Trong Việt ở Tiểu học, giúp sinh viên có năng lực tổ chức quá trích chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ cho học sinh tiểu học. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần thứ nhất trình bày những vấn đề chung của Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học.

  pdf88p runordie4 05-07-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1: Phần 2 gồm có 3 chương. Chương 1 - Phương pháp dạy học vần; Chương 2 - Phương pháp dạy học Tập viết; Chương 3 – Phương pháp dạy học Chính tả. Phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về vị trí, nhiệm vụ, các cơ sở khoa học và nguyên tắc dạy học Học văn, Tập viết, Chính tả, giúp sinh viên nắm được chương trình, nội dung, cách thức tổ chức dạy học các phân môn này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p runordie4 05-07-2022 1 0   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ buồng/phòng khách sạn" cung cấp cho người học về các khả năng phục vụ bao gồm kiến thức, kỹ năng và hành vi ứng xử phù hợp trong công việc tại các khu vực: phòng khách, khu vực công cộng, các công việc tại khu giặt là. Phần 2 giáo trình gồm những nội dung về: các nguyên tắc và phương pháp làm vệ sinh; quy trình làm giường; vệ sinh phòng tắm; sử dụng máy hút bụi; an toàn lao động trong bộ phận buồng; an toàn an ninh trong bộ phận buồng;...

  pdf49p ryomaechizen 01-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế (Nghề: Hàn - Trung cấp)" nhằm giúp học viên giải thích được khái niệm của phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp phá hủy; nêu được nguyên lý hoạt động, trình tự vận hành, phạm vi ứng dụng của các loại thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp phá hủy. Phần 2 của giáo trình gồm những nội dung về: đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn API; đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn AWS; kiểm tra mối hàn bằng phương pháp từ tính (MT);...

  pdf57p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán đơn vị sự nghiệp" cung cấp nội dung cơ bản của công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp là tổ chức áp dụng chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, mức độ tự chủ tài chính, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kế toán trong đơn vị sự nghiệp; kế toán tài sản trong đơn vị sự nghiệp;...

  pdf146p ryomaechizen 01-07-2022 8 0   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại điện tử" nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản để triển khai các hoạt động từ quản trị chiến lược và quản trị chiến thuật các hoạt động, các quá trình marketing cơ bản của một doanh nghiệp làm thương mại điện tử theo tiếp cận giá trị cung ứng cho khách hàng và quản trị tri thức. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan marketing thương mại điện tử; hành vi mua của khách hàng điện tử; quản trị tri thức và thông tin marketing thương mại điện tử;...

  pdf125p ryomaechizen 01-07-2022 7 3   Download

 • Giáo trình "Toán cao cấp" được biên soạn dành cho sinh viên học các hệ Kinh tế. Giáo trình được chia thành 10 chương, phần 2 này gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: hàm hai biến; phép tính tích phân; phương trình vi phân; phương trình sai phân; phương trình tuyến tính thuần nhất cập k hệ số hằng; một vài ứng dụng của phương trình sai phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf149p ryomaechizen 01-07-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; cấp của phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; phương trình đẳng cấp cấp 1; phương trình tuyến tính cấp 1; phương trình Becnuly; phương trình vi phân cấp 2;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 2   Download

 • Cuốn Bài tập Toán cao cấp (dùng cho các ngành Kinh tế - Quản trị) giúp các sinh viên nắm vững hơn một số kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính,... biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập. Nội dung sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 bao gồm các bài tập về ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm một biến giới hạn và liên tục, phép tính vi phân của hàm một biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf167p runordie1 06-06-2022 20 2   Download

 • Bài tập Toán cao cấp (dùng cho các ngành Kinh tế - Quản trị): Phần 2 gồm có 4 chương như sau: Chương 5 tích phân, chương 6 hàm nhiều biến, chương 7 phương trình vi phân, chương 8 ứng dụng của giải tích trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p runordie1 06-06-2022 15 2   Download

 • Bài giảng Toán cao cấp A1: Chương 5 Phương trình Vi phân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương trình Vi phân cấp 1; Phương trình Vi phân cấp 2. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p dongcoxanh25 22-06-2022 14 1   Download

 • Bài viết Về nghiệm thứ hai của phương trình sai phân cấp hai trình bày về phương pháp giảm bậc để tìm nghiệm thứ hai của phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất cấp 2. Hy vọng rằng, cách tiếp cận mới này có thể đòng góp thêm trong lý thuyết xấp xỉ phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hàm.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm nhiều biến; tích phân hàm nhiều biến; phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p tomjerry010 14-06-2022 46 3   Download

 • Tài liệu "Bài tập Kinh tế học vi mô II" được biên soạn với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô trung cấp và cao cấp. Phần 2 trình bày đáp án và hướng dẫn giải các bài tập về: phân tích cầu; mở rộng lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất; cấu trúc thị trường và các quyết định về giá;rủi ro, sự bất định và lý thuyết trò chơi;...

  pdf79p charaznable 06-06-2022 61 3   Download

 • Giáo trình Phương pháp dạy học môn sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp dạy học môn sinh học lớp 7. Phần này gồm có 4 chương như sau: Chương 1 vị trí, nhiệm vụ Sinh học 7 (động vật) ở trường THCS; chương 2 cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 7; chương 3 sự hình thành và phát triển các khái niệm, kỹ năng trong chương trình Sinh học 7; chương 4 phương pháp dạy học Sinh học 7 ở trường THCS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p runordie1 10-05-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Trung cấp): Phần 2 gồm có 4 chương như sau: Chương IV: Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng; Chương V: Chuỗi kích thước; Chương VI: Dụng cụ đo thông dụng; Chương VII: Phương pháp đo các thông số hình học trong chế tạo cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p cucngoainhan0 08-04-2022 22 3   Download

 • Luận văn có cấu trúc gồm 2 chương trình bày một số kiến thức cơ sở về biến đổi Fourier,không gian Sobolev, toán tử giả vi phân, đa thức Chebyshev loại 1, đa thức chebyshev loại 2; tính giải được của phương trình cặp tích phân với biểu trưng tăng.

  pdf45p badbuddy10 21-04-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1301 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương trình vi phân cấp 2
p_strCode=phuongtrinhviphancap2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2