Planning

Xem 1-20 trên 5716 kết quả Planning
 • Sample plan for a cafe chain including management, product-oriented business strategy, marketing ... Invite you to consult the documentation later.

  pdf33p leslie88 21-09-2010 408 235   Download

 • Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning, ERP) Môi trường kinh doanh hiện đại với áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng buộc doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng nhanh hơn, rẻ hơn, và tốt hơn đối thủ. Để vươn tới mục tiêu này, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  pdf6p chocolate_ice 29-07-2010 529 214   Download

 • [Product Name] Marketing Plan [Name] .Market Summary • Market: past, present, & future – Review changes in market share, leadership, players, market shifts, costs, pricing, competition Mass Market/ Followers Number of customers Early Adopters/

  ppt17p buikhacha 23-01-2010 330 181   Download

 • The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you. The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that...

  doc31p jolie 02-03-2009 451 179   Download

 • ERP(Enterprise Resource Planning) là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các quy trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v.......

  ppt11p songthuc 11-04-2010 283 174   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: marketing plan: sản phẩm nước giải khát pepsi-cola tại thị trường việt nam', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p dove_12 13-06-2013 467 140   Download

 • Vinamilk Marketing Plan present of: current state of Vinamilk, Marketing plan of the Vietnam Dairy Products Joint Stock Company.

  doc13p merlinvu93 05-10-2014 694 140   Download

 • ACtion plan for ielts is a short, self study guide for ielts, containing one complete practice test. It is designed for student with a limited amount of time to prepare for the ielts test or for students who already completed an ielts course and would like a last minute guide to the test.

  pdf15p kathy201 04-07-2010 225 123   Download

 • The Marketing Plan is a highly detailed, heavily researched and, hopefully, well written report that many inside and possibly outside the organization will evaluate. It is an essential document for both large corporate marketing departments and for startup companies.forces the marketing personnel to look internally in order to fully understand the results of past marketing decisions.

  pdf20p coc_chung 22-12-2009 226 120   Download

 • Tham khảo sách 'lesson plan', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc295p hientv2011 28-02-2012 343 106   Download

 • Tham khảo sách 'the marketing plan', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf305p tamtmt 29-09-2011 237 105   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'sample business plan', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nphunghung 26-11-2010 299 100   Download

 • Trong kinh doanh, mọi thứ đều rất công bằng: nếu bạn muốn có tiền của nhà đầu tư, bạn phải trình bày cho họ các kế hoạch kinh doanh khả thi. Kể cả khi bạn viết một bản tóm tắt quản trị sơ lược 12 trang hay một kế hoạch kinh doanh chính thức dài 70 trang. Thực hiện đầy đủ 5 yếu tố cơ bản trong business plan (kế hoạch kinh doanh) sẽ làm tăng lợi thế của bạn với các nhà đầu tư tiềm năng. ...

  pdf2p truongan 12-11-2009 258 91   Download

 • This Marketing Plan is based on the Northern Territory Tourism Strategic Plan 2003-2007. The Strategic Plan was launched in November 2003, following extensive consultation with industry. The Strategic Plan provides a framework and clear direction for a sustainable tourism industry in the Northern Territory for future generations of visitors and residents.

  pdf31p moser 04-03-2009 204 90   Download

 • Tham khảo tài liệu 'action plan for ielts part 1', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 04-07-2010 166 87   Download

 • Tham khảo bài viết 'business plan for a startup business', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc31p quangtrung10b 09-06-2009 242 83   Download

 • Tham khảo tài liệu 'action plan for ielts part 3', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 04-07-2010 158 76   Download

 • Tham khảo tài liệu 'action plan for ielts part 4', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 04-07-2010 135 63   Download

 • Tài liệu tham khảo How to write a great business plan

  pdf0p theboy_ldv 13-06-2010 142 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'action plan for ielts part 6', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 04-07-2010 116 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản