Possessives

Xem 1-20 trên 456 kết quả Possessives
 • This paper describes a proposal for Portuguese possessive pronominal anaphor (PPA) resolution, a problem little considered so far. Particularly, we address the problem of Portuguese 3rd person intrasentential PPAs seu/sua/seus/suas (his/her/their/its, for human and non-human subjects in English), which constitute 30% of pronominal occurrences in our corpus (Brazilian laws about environment protection).

  pdf5p bunrieu_1 18-04-2013 17 3   Download

 • POSSESSIVE CASE - Sở hữu cách là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. Tài liệu này các em sẽ được hệ thống lại cách sử dụng sở hữu cách theo từng trường hợp cụ thể.

  pdf4p hoangvi208 09-07-2010 1146 743   Download

 • Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. “Quyền sở hữu” trong trường hợp này được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi. Khi nói cha của John không có nghĩa là John “sở hữu” cha của anh ấy. Cũng vậy, cái chết của Shakespear không hề có nghĩa là Shakespeare “sở hữu” cái chết. Do đó, Sở hữu cách chỉ được hình thành khi sở hữu chủ (possessor) là một danh từ chỉ người.

  pdf4p longtuyenthon 29-01-2010 211 118   Download

 • Possessive Adjectives (Tính từ sở hữu) Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I’s mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective). Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau: Ngôi Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu 1 số ít I my 2 số ít you your 3 số ít he his she her one one’s 1 số nhiều we...

  pdf4p vantrungtran 01-02-2010 279 105   Download

 • Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I’s mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective).

  pdf6p vanhoc1111 18-02-2011 69 37   Download

 • Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. “Quyền sở hữu” trong trường hợp này được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi.

  pdf6p vanhoc1111 18-02-2011 76 22   Download

 • Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I’s mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective). Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau: Ngôi Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu 1 số ít I my 2 số ít you your 3 số ít he his she her one one’s 1 số nhiều we our 2 số nhiều you...

  pdf4p nkt_bibo52 08-03-2012 77 17   Download

 • Xét ví dụ này: a friend of John’s: một người bạn của John. Chúng ta đã biết cách dùng này trong bài Sở hữu cách. Giả sử bạn muốn nói một người bạn của tôi, bạn không thể viết a friend of my, mà phải dùng một đại từ sở hữu (possessive pronoun). Tính từ sở hữu (possessive adjectives) phải dùng với một danh từ. Ngược lại đại từ sở hữu (possessive pronouns) có thể dùng một mình.

  pdf3p nkt_bibo52 08-03-2012 80 14   Download

 • Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi , bạn không thể nói I`s mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective).

  doc3p monte_carlo 02-08-2011 66 13   Download

 • Possessive pronouns (Đại từ sở hữu) Xét ví dụ này: A friend of John’s: một người bạn của John. Giả sử bạn muốn nói một người bạn của tôi, bạn không thể viết a friend of my, mà phải dùng một đại từ sở hữu (possessive pronoun).

  pdf4p miumiu111 30-03-2011 71 10   Download

 • Xét ví dụ này: a friend of John's: một người bạn của John. Chúng ta đã biết cách dùng này trong bài Sở hữu cách. Giả sử bạn muốn nói một người bạn của tôi, bạn không thể viết a friend of my, mà phải dùng một đại từ sở hữu (possessive pronoun). Tính từ sở hữu (possessive adjectives) phải dùng với một danh từ.

  pdf3p vanhoc1111 18-02-2011 86 7   Download

 • Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I’s mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective).

  pdf8p miumiu111 30-03-2011 40 6   Download

 • Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. “Quyền sở hữu” trong trường hợp này được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi. Khi nói cha của John không có nghĩa là John “sở hữu” cha của anh ấy.

  pdf6p miumiu111 30-03-2011 49 6   Download

 • Another major role of marketing relates to change in ownership. Agricultural goods, like most other goods, have value only in terms of their usefulness -- utility -- to consumers. The pricing and exchange functions associated with possession are the heart of marketing. Pricing is the determination of market values in terms of money. Buyers and sellers at a given time agree on a common evaluation. Prices may vary from day to day or hour to hour, depending on demand and supply. But, in time, prices of different commodities seek different levels in accordance with...

  pdf7p nhacchovina 22-03-2013 33 6   Download

 • Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I's mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjƠ Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau: Ngôi Đại từ Tính từ nhân xưng sở hữu 1 số ít I my 2 số ít you your 3 số ít he his she her one one's 1 số nhiều we our 2 số nhiều you...

  pdf4p vanhoc1111 18-02-2011 63 5   Download

 • Đại từ sở hữu-Possessive pronouns Xét ví dụ này: a friend of John’s: một người bạn của John. Chúng ta đã biết cách dùng này trong bài Sở hữu cách.

  pdf5p kuro113 20-03-2011 46 5   Download

 • Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. "Quyền sở hữu" trong trường hợp này được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi.người.

  pdf7p vanhoc1111 18-02-2011 60 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sở hữu cách - possessive case', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kuro113 20-03-2011 58 3   Download

 • a friend of John’s: một người bạn của John. Chúng ta đã biết cách dùng này trong bài Sở hữu cách. Giả sử bạn muốn nói một người bạn của tôi, bạn không thể viết a friend of my, mà phải dùng một đại từ sở hữu (possessive pronoun).

  pdf6p miumiu111 30-03-2011 40 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'predicative possession - oxford studien intypology and linguistictheory phần 1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p heonainuonglu 26-08-2011 22 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản