intTypePromotion=1
ADSENSE

QoS trong mạng IP

Xem 1-20 trên 43 kết quả QoS trong mạng IP
 • Nội dung tài liệu giới thiệu về QoS, các kỹ thuật phục vụ QoS, các kỹ thuật QoS trong mạng IP, mô hình dịch vụ IntServ, dịch vụ best effort, nguyên tắc cơ bản của Diffserv.

  pdf6p autuladao 27-08-2015 62 10   Download

 • Bài báo trình bày tổng quan về mạng xếp chồng dịch vụ (SON) đã và đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu mạng trong vài năm gần đây, trong đó có hướng tới mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) cho mạng IP. Đồng thời, bài báo cũng phân tích một số ưu nhược điểm SON khi đưa vào ứng dụng, cùng một số biện pháp thực hiện QoS trong SON. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p yumimi1 10-02-2017 29 1   Download

 • Nội dung đề tài: Chất lượng dịch vụ(QoS) trong mạng gói và các kiểu mạng hỗ trợ QoS, Kiến trúc CQS trong router, Hàng đợi và các phương pháp quản lý hàng đợi trong việc điều khiển tắc nghẽn, nâng cao QoS.

  ppt27p kimthong 17-01-2011 267 108   Download

 • Tham khảo tài liệu 'b09 chuong 4-qos trong mang ip', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt25p tabbykiller 23-04-2010 177 57   Download

 • Ở chương III “các thành phần của QoS mạng ”, đã cung cấp cái nhìn tổng quan về mạng IP, đưa ra cho chúng ta thấy các thành phần phát triển của QoS trong mạng IP.

  pdf22p kimku1 29-08-2011 97 26   Download

 • NGN không phải là mạng hoàn toàn mới, mạng này dựa trên cơ sở chuyển mạch và truyền dẫn gói IP và phương hướng là MPLS. Tuy nhiên bên cạnh những ưu thế nổi bật, một yêu cầu đặt ra đối với mạng NGN là đảm bảo chất lượng truyền tải âm thanh và giữ liệu. Đây thật sự là một thách thức khó khăn vầ mặt công nghệ, vì các dịch vụ khác nhau có các yêu cầu về chất lượng dịch vụ khác nhau. Do vậy song song với tiến trình xây dựng mạng NGN thì việc triển...

  pdf113p cancer23 20-08-2012 169 80   Download

 • Luận văn: Vấn đề chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới và triển khai ứng dụng trên hạ tầng mạng của công ty SPT gồm 6 chương, trình bày về mạng thế hệ mới, chất lượng dịch vụ, phân loại - phân mảnh và nén gói dữ liệu trong kỹ thuật QoS, kỹ thuật QoS trong phòng tránh và điều khiển tắc nghẽn, kỹ thuật QoS trong mạng IP/MPLS và đề xuất phương án triển khai MPLS QoS.

  pdf113p quangtriyeuthuong32 03-05-2014 70 14   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp cải tiến quản lý hàng đợi tích cực Blue để cải thiện chất lượng truyền video trên môi trường mạng IP. Thông qua sử dụng phương pháp điều chỉnh xác xuất đánh dấu (loại bỏ) gói tin trong giải thuật quản lý hàng đợi tích cực Blue để làm giảm xác suất mất gói tin đang video trong các ứng dụng truyền video trên mạng. Sử dụng công cụ mô phỏng NS-2 để kiểm nghiệm trên các mẫu video chuẩn mpeg cho thấy chất lượng truyền video đã được cải thiện đáng kể.

  pdf10p quenchua9 20-11-2020 6 1   Download

 • kết cấu bài Luận văn Cao học: Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng IP gồm 5 chương trình bày các kiến thức về chất lượng dịch vụ trong mạng truyền thông, các thông số QoS, các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ trong mạng IP, QoS trong giao thức chuyển mạch nhãn MPLS, chất lượng dịch vụ trong mạng ATM. Mời các bạn tham khảo.

  pdf104p nguyentuanson24 02-09-2010 445 184   Download

 • Các thành phần của QoS mạng Không quan tâm tới kích thước và phạm vi của mạng IP, chất lượng dịch vụ (QoS) quan sát được xây dựng từ sự cung cấp QoS từ biên - tới – biên bởi mỗi miền thông qua chuyển tiếp lưu lượng. Sau cùng

  pdf16p kimku1 29-08-2011 181 58   Download

 • Nghiên cứu với mục đích Làm sáng tỏ hiện trạng và xu thế của IP QoS, tìm nguyên nhân của các hạn chế về thực hiện IP QoS theo kiến trúc DiffServ hiện nay. Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện DiffServ trên phương diện thực hiện và cơ chế hoạt động, với hai mục tiêu chủ yếu là: Đề xuất giải pháp thuận lợi hiệu quả để thực hiện các lớp dịch vụ con AFij và đề xuất cơ chế điều khiển chấp nhận kết nối (CAC) cho DiffServ domain.

  pdf18p hanh_tv22 18-03-2019 25 0   Download

 • Mục đích chính của RSVP (giao thức dữ trữ tài nguyên) là đảm bảo QoS đầu cuối-đầu cuối (end-to-end) thông suốt qua mạng bằng cách dữ trữ băng thông cho các ứng dụng unicast và multicast trên cơ sở các luồng riêng biệt. Một vài năm trước RSVP là phương pháp dẫn đầu để bổ sung QoS vào một mạng IP. Một máy chủ IP hỗ trợ RSVP có thể yêu cầu rất rõ ràng các giá trị thông số QoS (64 kb/s, 100 ms trễ ổn định...) từ mạng, và các bộ định tuyến RSVP có thể cung cấp...

  pdf12p minhloi7733 07-09-2010 197 69   Download

 • Cuộc cách mạng VoIP Được nghiên cứu và triển khai hàng chục năm nay, nhưng VoIP thực sự bùng nổ khi chất lượng truyền và thói quen người dùng đồng thời gia tăng vào thời điểm này. Do đó nó vẫn còn cơ hội để phát triển voip trên những phương tiện khác, đặc biệt là phải có tính di động phù hợp xu thế phát triển.

  pdf89p doilan 26-01-2013 78 27   Download

 • Có tốc độ truyền dẫn dự báo trước và các hằng số truyền dẫn có liên quan (hằng số tốc độ CBR). Sự ứng dụng trong phân loại có xác định giới hạn về tốc độ. Ví dụ luồng video thoại trên IP.....

  pdf23p kimku1 29-08-2011 84 16   Download

 • Trong vài năm gần đây đã có sự phát triển bùng nổ về lƣu lƣợng IP. Phạm vi và vùng phủ của mạng Internet đang mở rộng một cách nhanh chóng và do đó yêu cầu cho băng thông cũng cần phải tăng theo tƣơng ứng. Lƣu lƣợng tăng đột biến của những ngƣời sử dụng World Wide Web do nhu cầu sử dụng các thông tin và dịch vụ giải trí trực tuyến ngày càng tăng lên mạnh mẽ. Ngoài ra, các loại dịch vụ mạng cũng ngày càng đa dạng và phong phú, các công nghệ đa phƣơng...

  pdf109p nguyenan122 15-09-2013 70 15   Download

 • 4.4.2 Giảm thời gian chiếm đóng hàng đợi Độ chiếm dụng của một hàng đợi tăng lên khi tải trọng cung cấp (lưu lượng đến) vượt quá tốc độ mà bộ lập lịch lưu thoát gói khỏi hàng đợi

  pdf20p kimku1 29-08-2011 60 14   Download

 • Vấn đề đặt ra: Trước yêu cầu truyền thông tin giữa các thiết bị việc truyền tải là rất khó khăn khi mở rộng mô hình . Do các thiết bị trong một mạng có thể do nhiều nhà cung cấp khác nhau ,nhiều thiết bị khác nhau .

  pdf23p kimku1 29-08-2011 44 7   Download

 • 2. 1 Tổng quan về kiến trúc CQS Mục đích của QoS là cung cấp các dịch vụ giao nhận thông tin tin cậy cho những lớp hay loại lưu lượng nào đó mà không quan tâm tới các loại lưu lượng khác đang cùng ở trong mạng.

  pdf17p kimku1 29-08-2011 47 4   Download

 • Bài báo này giới thiệu về kỹ thuật lưu lượng trên mạng Viễn thông thế hệ mới, tổng hợp một số thông tin về một số mô hình lưu lượng mới và phân tích cách thức ứng dụng kỹ thuật lưu lượng khi chưa có một mô hình lưu lượng chuẩn.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 40 4   Download

 • Trong thời gian gần đây, các công ty, doanh nghiệp đặc biệt là các công ty đa quốc gia có nhu cầu rất lớn về loại hình dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) – là một trong những ứng dụng rất quan trọng trong mạng IP. Cũng do nhu cầu ngày càng tăng về số lượng người dùng mà mỗi người dùng lại có những yêu cầu nhất định cho một loại hình dịch vụ nào đó nên khi thiết kế mạng thì nhà thiết kế cần phải quan tâm đến chất lượng dịch vụ (QoS) do mạng cung cấp.......

  doc6p basso 16-03-2009 1057 214   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=QoS trong mạng IP
p_strCode=qostrongmangip

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2