intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình hiện đại hóa

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quá trình hiện đại hóa
 • Luận văn "Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa Sư phạm trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của sinh viên; Thực trạng quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường Đại học Trà Vinh; các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường Đại học Trà Vinh.

  pdf130p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Cơ chế quản trị đại học tự chủ và tiến trình hoàn thiện pháp luật tự chủ đại học ở Việt Nam làm rõ những vấn đề cơ bản về cơ chế quản trị đại học tự chủ, khái quát tiến trình thể chế hóa chủ trương tự chủ đại học và triển khai thực hiện tự chủ đại học trong thời gian qua, phân tích những hạn chế, bất cập của pháp luật và làm rõ nhu cầu hoàn thiện pháp luật về tự chủ đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học hiện nay.

  pdf19p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đánh giá hiệu quả an thần của Propofol phối hợp với Fentanyl trong nội soi đại tràng trình bày đánh giá hiệu quả an thần của gây mê tĩnh mạch bằng propofol có hoặc không kết hợp với fentanyl để nội soi đại tràng; Khảo sát sự biến đổi các thông số mạch, huyết áp, SpO2 và tần số thở trong quá trình thực hiện thủ thuật nội soi đại tràng; Khảo sát mức độ hài lòng của bệnh nhân, bác sĩ nội soi trong quá trình thực hiện thủ thuật nội soi đại tràng và tác dụng không mong muốn.

  pdf9p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp) nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa giao tiếp ứng xử của dân tộc Việt nam và một số đặc trưng quan trọng trong giao tiếp ứng của các quốc gia dân tộc trên thế giới. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính truyền thống và hiện đại, tính khoa học và nghệ thuật, phát huy tối đa và kế thừa giá trị tinh hoa của dân tộc trong văn hóa giao tiếp ứng xử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p hayatogokudera 18-07-2022 3 2   Download

 • Nghiên cứu tác động của công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo đến quá trình đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học địa phương thực hiện phỏng vấn với hơn 200 sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học và 20 doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Bình trong vòng 5 năm từ 2017 đến đầu năm 2022 từ đó đưa ra các giải pháp đổi mới quá trình đào tạo giúp các trường đại học địa phương cải thiện chương trình đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn.

  pdf4p vigeneralmotors 13-07-2022 7 1   Download

 • Quân sự Việt Nam: Từ thuở cây giáo đến khẩu súng (Tập VI): Phần 2 gồm có những nội dung sau: Tìm hiểu quá trình phát triển chiến thuật cổ - trung - cận đại; Chiến thắng Việt Bắc, tạo thế chủ động, khắc chế bất ngờ; Tại Điện Biên Phủ, quân Pháp đã bị "tước mất sở trường "; Đường mòn Hồ Chí Minh sự kế thừa và tiếp biến; Bộ đội Cụ Hồ, người tráng sĩ nhân dân thời hiện đại; Từ nghệ thuật quân sự đến văn hóa quân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf147p runordie4 05-07-2022 242 1   Download

 • Bài viết Một số kết quả nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ tuyển và chế biến khoáng sản rắn trình bày kết quả nghiên cứu trong giai đoạn 2015-2020 về đổi mới và hiện đại hóa công nghệ chế biến đối với các loại quặng như đồng, chì, kẽm, kaolinit, titan, boxit và than.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 7 3   Download

 • Bài viết Khả năng áp dụng bể Biofor cho xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp ở Việt Nam trình bày đánh giá khả năng áp dụng bể Biofor – một trong những kỹ thuật oxy hóa lọc sinh học có dòng chảy lên cho xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp, để từ đó làm cơ sở cho việc xem xét ứng dụng một cách có hiệu quả trong quá trình xử lý nước thải hiện đại tại Việt Nam.

  pdf3p vigeneralmotors 11-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf211p ryomaechizen 01-07-2022 15 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng của một số dân tộc trên đất Việt Nam" trình bày những nội dung về: văn hóa tín ngưỡng của người Hoa; văn hóa tín ngưỡng của người Khmer Nam bộ (Việt Nam); quá trình phức hợp giữa văn hóa tín ngưỡng truyền thống với hiện đại ở các dân tộc Việt Nam thời đổi mới; người Phù Nam trong dòng chảy văn hóa tín ngưỡng trên đất Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf210p ryomaechizen 01-07-2022 5 2   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày một số thách thức đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội (ASXH) như dịch bệnh Covid-19, tình trạng già hóa dân số, rủi ro thiên tai,... Trên cơ sở phân tích các thách thức bài viết đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển kinh tế ổn định, bền vững; tăng cường các chính sách tín dụng ưu đãi; xã hội hóa trong lĩnh vực ASXH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai,...

  pdf7p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Một số phương pháp hiện đại trong dạy học ngoại ngữ giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nội dung dạy - học ngoại ngữ, phương pháp dạy - học ngoại ngữ, tổ chức quá trình dạy học, toàn cách giáo học pháp ngoại ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p bakerboys06 08-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Các điều kiện để chuyển đổi từ nền sản xuất lạc hậu sang nền sản xuất tiến bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay trình bày một số điều kiện để chuyển đổi từ nền sản xuất lạc hậu sang nền sản xuất tiến bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 38 1   Download

 • Nghiên cứu "Đề tài gia đình trong các truyện ngắn trước năm 1945 mới được sưu tầm của Nguyễn Văn Xuân" nhằm tìm hiểu nội dung một số truyện ngắn mới sưu tầm được về đề tài gia đình như: Tuổi già hạt lệ như sương, Nhớ con, Người con ở xa, Người đàn bà Tàu, Truyện Ả rập ở xứ ta, Trả thù, Bức thư nặc danh… Qua đó, nhằm khẳng định những đóng góp, những dấu ấn độc đáo của Nguyễn Văn Xuân trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 14 1   Download

 • Mục tiêu của khóa luận "Tình hình xuất khẩu gạo của công ty Lương Thực Đồng Tháp trong thị trường Đông Nam Á" là đánh giá tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam nói chung và của công ty lương thực Đồng Tháp nói riêng. Tập trung nghiên cứu chi tiết và toàn diện về quy trình xuất khẩu gạo tại công ty, những mặt còn tồn đọng đối với ngành xuất khẩu gạo để từ đó có thể đánh giá chính xác, hiệu quả và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn trong quy trình xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

  pdf87p runordie2 06-06-2022 16 4   Download

 • Trong quá trình giao lưu, hội nhập, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng phần nào đó đã ảnh hưởng tới thị hiếu thẩm mỹ của các bạn sinh viên. Đó đây, đã xuất hiện một số hiện tượng có biểu hiện lệch lạc về thị hiếu thẩm mỹ. Mặc dù, mới chỉ là một vài biểu hiện ban đầu, tuy nhiên, vẫn rất cần sự quan tâm, uốn nắn kịp thời.

  pdf8p runordie2 07-06-2022 20 1   Download

 • Bài viết này chính vì thế giới thiệu một góc nhìn đối với quá trình chuyển đổi của nền nông nghiệp nước Đức giữa thế kỷ XIX như là một bộ phận của quá trình công nghiệp hóa trên con đường tiến lên hiện đại của nước này bằng cách sử dụng các phương pháp lôgic và phương pháp lịch sử trong sự kết hợp với các phương pháp chuyên ngành và liên ngành có liên quan khác.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 12 2   Download

 • Bài viết này tập trung phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục Đại học trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ nhằm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng, góp phần tạo nên những thế hệ con người mới có đủ phẩm chất, trí tuệ, năng động, sáng tạo để xây dựng đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf8p vimarissamayer 02-06-2022 15 2   Download

 • Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu về hiện trạng nước ngầm và phân bố thành phần hóa địa tại khu vực sông Cầu Đỏ, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng bằng phương pháp tổ hợp ảnh điện. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 3 tuyến đo chạy dọc theo chiều dài của sông Cầu Đỏ (hướng Tây - Tây Nam), mỗi tuyến đo dài 288m với khoảng 205 điểm dữ liệu.

  pdf6p vipatriciawoertz 30-05-2022 17 1   Download

 • Rác thải nhựa tại các khu vực ven biển có nguồn gốc do các hoạt động của con người và đang trở thành mối nguy cho môi trường biển bởi số lượng lớn và khó phân hủy. Chúng đe dọa đến hệ động vật biển và phá hủy hệ sinh thái biển, gây ô nhiễm môi trường và làm giảm giá trị cảnh quan của bãi biển. Các chương trình giám sát và các biện pháp giảm thiểu đã được đưa ra để giải quyết vấn đề này trên toàn thế giới, với sự hỗ trợ ngày càng nhiều của công nghệ hiện đại và tự động hóa các quá trình phân tích.

  pdf9p viirenerosenfeld 26-05-2022 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình hiện đại hóa
p_strCode=quatrinhhiendaihoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2