intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình phân rã

Xem 1-20 trên 10191 kết quả Quá trình phân rã
 • Trong luận văn này tác giả trình bày tính toán một số quá trình phân rã của gluino, siêu hạt đồng hành của gluon, thành quark up và quark top và phản hạt đồng hành của chúng. Những kết quả tính toán như thế, nếu được thực hiện đầy đủ, chúng sẽ góp phần vào việc xác định vùng cần tìm kiếm các siêu hạt đồng hành ở các máy gia tốc.

  pdf47p change13 07-07-2016 28 2   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về quá trình phân rã thứ cấp của chùm tia phun nhiên liệu trong động cơ diesel. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để xây dựng sự ảnh hưởng các tính chất của nhiên liệu đến quá trình phân rã và tìm ra những biện pháp khắc phục nhược điểm của các loại nhiên liệu có độ nhớt, sức căng bề mặt và tỷ trọng quá cao hay quá thấp nhằm sử dụng làm nhiên liệu thay thế nhiên liệu diesel truyền thống cho động cơ diesel.

  pdf4p slimzslimz 17-12-2019 24 1   Download

 • Bài viết với nội dung tự sự lịch sử đương đại, nhận diện cấu trúc hình thức thể loại; sự tan vỡ và quá trình phân rã của cốt truyện trong tự sự; quá trình chủ quan hóa mô thức tự sự; lịch sử từ thân phận cá nhân đến cái nhìn cá nhân; từ lịch sử như một mục đích đến lịch sử như một chất liệu...

  pdf9p kinhdovanhoa 11-09-2019 13 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm các mục tiêu: Xây dựng các công thức chung cho quá trình rã h → Zγ; nghiên cứu về mô hình 331ISS; nguồn LFV trong mô hình 331ISS; khảo sát tỷ lệ rã nhánh của quá trình rã h 0 1 → µτ trong mô hình 331ISS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf171p capheviahe28 01-03-2021 16 0   Download

 • TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo "Bản tự kiểm điểm quá trình phấn đấu" để biết cách viết một bản kiểm điểm đánh giá về quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức, cơ quan,...từ đó giúp nhận thấy mình có những ưu khuyết điểm chính như thế nào trong thời gian làm việc, đưa ra hướng hoàn thiện bản thân.

  doc2p 131_quocviet 25-05-2015 1134 49   Download

 • Bài báo này công bố các kết quả ban đầu của tác giả theo hướng nghiên cứu quá trình chuyển hóa trong đất của các hợp chất cơ phốt pho có nguồn gốc từ thuốc bảo vệ thực vật, bắt đầu với trường hợp cụ thể là diazinon trong thuốc bảo vệ thực vật có tên diaphos. Nhiệm vụ được đặt ra là thiết lập qui trình chiết tách diazinon từ đất, xác định cấu trúc hóa học của sản phẩm tách chiết và khảo sát quá trình phân huỷ diazinon trong đất bằng các phương pháp phổ NMR và LC-MS.

  pdf5p uocvong04 24-09-2015 78 6   Download

 • Bài báo này, trình bày kết quả nghiên cứu tốc độ sinh mạch của quá trình phân hủy H2O2 được xúc tác bởi phức [Fe(DETA)]2+. Khi thêm vào hệ chất ức chế (In) có khả năng tương tác tốt với gốc tự do OH như: hydroquynon (Hq), axit ascobic (Ac) [3,4,5] chúng tương tác với gốc OH, làm giảm lượng oxi do gốc OH sinh ra. Khi nồng độ In đủ lớn, sẽ kìm hãm hoàn toàn quá trình thoát khi oxi với sư xuất hiên chu kì cảm ứng (r). Khi nồng độ In không đổi, r phụ thuộc vào sư thay đổi nồng đô các chất trong hệ (1).

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 73 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm giúp hiểu rõ các giai đoạn của quá trình phân hủy cũng như các điểm đặc trưng đối với từng giai đoạn một cách có hệ thống xét trên cả phương diện hóa sinh học và vi sinh vật học để từ đó rút ra những nét khác biệt của quá trình phân hủy kỵ khí chất thải giàu dầu mỡ với các loại chất thải thường gặp khác. Đó cũng là cơ sở quan trọng cho những nghiên cứu xử lý loại chất thải chuyên biệt này bằng kỹ thuật phân hủy kỵ khí đạt được hiệu quả như mong muốn.

  pdf11p jangni 16-04-2018 62 3   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đặc điểm động học quá trình phân hủy 2,4,6-triclophenol (TCP) trong nước bằng hệ xúc tác Fe-TAML/H2O2, trong đó có xét tới sự ảnh hưởng của nồng độ H2O2, tỷ lệ nồng độ Fe(III)- TAML/TCP và nhiệt độ đến đặc điểm động học của phản ứng. Ngoài ra, bài báo đã tính toán một số thông số động học như hằng số tốc độ k, năng lượng hoạt hóa trong khoảng nhiệt độ từ 25 o C÷60 o C.

  pdf9p thithizone 16-07-2019 22 0   Download

 • Quá trình đường phân của tế bào xảy ra như sau: đầu tiên 1 phân tử glucozo được hoạt hóa bằng 1 phân tử ATP phân tử tạo ra là glucozo phot phat tiếp theo phân tử glucozo photphat chuyển hóa thành phân tử có 6 cacbon là fructozo photphat . Phân tử fructozo photphat được hoạt hóa bởi 1 ATP tạo ra phân tử fructozo 1-5 điphotphat phân tử này dễ phân hủy thành hai phân tử đường 3 cacbon sau đó enzim NAD đến lấy 1H+ ở 1 phân tử 3cacbon và tạo ra được 4ATP, để tìm hiểu rõ hơn về quá trình này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt54p aries-smile 05-12-2009 4546 3228   Download

 • Quá trình phân hủy các chất trong hệ sinh thái Quá trình này ngược với quá trình tổng hợp các chất. Đến nay, sinh quyển đang trong trạng thái ổn định của mình, hai quá trình trên cũng ổn định, nếu không bị chính con người hủy hoại. Quá trình phân hủy các chất trong tự nhiên xảy ra theo các dạng chính.

  pdf6p heoxinhkute12 26-03-2011 190 29   Download

 • Quá trình phân rã (vi khuẩn sử dụng các cơ chế hoạt hóa để rời khỏi biofilm và quay trở lại trạng thái phiêu sinh) chắc chắn là khía cạnh ít được biết đến nhất trong chu kỳ tồn tại của biofilm. Như mọi giai đoạn trong tiến trình phát triển của biofilm, phân rã là một quá trình động, được điều hòa, điều khiển bởi các gene đặc hiệu và cảm ứng bởi bởi các tín hiệu môi trường đặc biệt. T ...

  pdf7p heoxinhkute4 28-09-2010 116 23   Download

 • Bài viết trình bày quá trình phân rã các chức năng lớn thành các nhiệm vụ con phù hợp với các thông số ràng buộc được kiểm soát. Tiếp theo là bước liên kết nhiệm vụ theo các thông số ràng buộc ở bước trước. Đồng thời bài viết đưa ra một số phương thức tối ưu nhằm phân rã và liên kết các nhiệm vụ trong hệ xử lý song song đa dạng CPU, là dạng có hiệu quả nâng cao hiện nay.

  pdf0p vidanh27 08-12-2018 23 0   Download

 • Bài viết tập trung xem xét khả năng tự làm sạch sinh học ở vực nước vịnh Cà Ná thông qua quá trình phân rã chất hữu cơ và đồng hóa muối dinh dưỡng trong vùng nước ven bờ vịnh Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận.

  pdf11p trinhthamhodang1214 06-08-2020 10 0   Download

 • Để đánh giá đặc trưng phân rã sinh học chất hữu cơ ở cửa sông Cái - Nha Trang, các chỉ tiêu tốc độ phân rã cực đại, hằng số bán phân rã, hằng số tốc độ phân rã và thời gian bán phân rã của chất hữu cơ được xác định. Kết quả thí nghiệm với mẫu nước tại cửa sông Cái vào mùa khô năm 2013 và 2015 lúc triều cường và triều kiệt, và giải phương trình Michaelis & Menten trong trường hợp BODn theo phương pháp bình phương tối thiểu, đã chỉ ra rằng các đặc trưng của quá trình phân rã sinh học chất hữu cơ có đặc trưng riêng, mang tính địa phương và ít chịu ảnh hưởng của thủy triều vùng cửa sông.

  pdf8p gaocaolon8 08-11-2020 10 0   Download

 • Ủ compost được hiểu là quá trình phân hủy sinh học hiếu khí các chất thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học đến trạng thái ổn định dưới sự tác động và kiểm soát của con người, sản phẩm giống như mùn được gọi là compost. Quá trình diễn ra chủ yếu giống như trong phân hủy tự nhiên, nhưng được tăng cường và tăng tốc bởi tối ưu hóa các điều kiện môi trường cho hoạt động của VSV.

  ppt27p anhthaopro 12-04-2011 1454 456   Download

 • Hấp phụ là một hiện tượng (quá trình) gây ra sự tăng nồng độ của một chất trên bề mặt tiếp xúc giữa hai pha ( rắn-khí; rắn-lỏng; lỏng-khí) Hấp phụ là sự hút các phân tử khí, hơi bởi bề mặt chất hấp phụ. Là lọai hấp phụ gây ra do tương tác yếu giữa các phân tửLực tương tác là lực VanderWaals dạng hấp phụ này còn gọi là hấp phụ phân tử hay hấp phụ VanderWaals.

  ppt54p chipbia 13-07-2012 928 218   Download

 • Làm phim (filmmaking) là quá trình tạo ra một bộ phim, từ ý tưởng ban đầu tới viết kịch bản, quay phim, biên tập và cuối cùng là phân phối. Thông thường, nó cần một số lượng người và có thể diễn ra trong vài tháng hoặc thậm chí là vài năm. Nó có thể diễn ra ở bất kì nơi nào trên thế giới, trong bất kì bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội nào; sử dụng nhiều công nghệ và kĩ thuật khác nhau. Quá trình làm phim bao gồm 5 giai đoạn chính: 1. Phát triển...

  pdf8p bmw750 01-09-2010 332 149   Download

 • Tính chất vật lý Tính chất vật lý của nước thải được xác định dựa trên các chỉ tiêu: màu sắc, mùi, nhiệt độ và lưu lượng. Màu: nước thải mới có màu nâu hơi sáng, tuy nhiên thường là có màu xám có vẩn đục. Màu sắc của nước thải sẽ thay đổi đáng kể nếu như bị nhiễm khuẩn, khi đó sẽ có màu đen tối. Mùi: có trong nước thải là do các khí sinh ra trong quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ hay do một số chất được đưa thêm vào....

  pdf22p heoxinhkute11 17-03-2011 553 130   Download

 • Enzyme này thường tập trung chủ yếu trong lớp không gian chu chất của tế bào nấm men [3,4]. Ngành công nghiệp sản xuất bia hàng năm thải ra một lượng rất lớn bã nấm men bia. Trung bình sản xuất 100 lít bia sẽ thu được 2 lít bã nấm men với độ ẩm 88%. Hiện nay, bã nấm men bia được sử dụng để sản xuất bột chiết nấm men (yeast extract) hoặc làm thức ăn gia súc [5].

  pdf7p vanthang122141 07-05-2011 423 112   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình phân rã
p_strCode=quatrinhphanra

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2