Quá trình phát triển rừng

Xem 1-20 trên 193 kết quả Quá trình phát triển rừng
 • Như chúng ta đã biết rừng là lá phổi xanh của khí quyển, là hơi thở của sự sống ,là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, nó giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển và sinh tồn của loài người. Là nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú, rừng điều hoà khí hậu, cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường sống, rừng còn là nhà máy lọc khổng lồ.

  pdf16p truongnghen 21-01-2013 219 90   Download

 • Con người và động vật Con người từ lúc được hình thành hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Loài vượn người, do sử dụng thịt thú rừng chín mà bộ não ngày càng phát triển, dần dần tách khỏi thú hoang dại mà trở thành con người. Con người đã sử dụng các phương tiện săn bắt còn thô sơ như đuổi, vây, dồn động vật vào hang hố hay hồ nước rồi tìm cách bắt và giết chết.

  pdf7p lananh27109 14-09-2011 142 21   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn, rừng tràm ở Việt Nam" trình bày các nội dung: Những nghiên cứu cơ sở về rừng ngập mặn - thực trạng và kiến nghị; hiện trạng nuôi trồng thủy sản kết hợp với rừng ngập mặn tại các tỉnh ven biển Việt Nam và đề xuất các mô hình lâm ngư kết hợp bền vững có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p nhansinhaomong_02 07-10-2015 54 35   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn, rừng tràm ở Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Kết quả xây dựng rừng phòng hộ ven biển và các mô hình lâm ngư kết hợp rừng ngập mặn, đặc điểm đất phèn và vấn đề trồng rừng tràm tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình kinh tế xã hội vùng phân bố chủ yếu rừng ngập mặn và rừng tràm tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p nhansinhaomong_02 07-10-2015 66 35   Download

 • Phát triển rừng trồng kinh tế là một xu hướng tất yếu khách quan nhằm phát huy lợi thế về đất lâm nghiệp ở vùng miền núi cũng như đáp ứng nhu cầu gỗ nguyên liệu ngày càng tăng của xã hội.

  pdf10p sunshine_9 24-07-2013 49 8   Download

 • Báo cáo tóm tắt: Kết quả rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020 nhằm rà  soát xác định các cơ chế, chính sách hiện hành còn phù hợp để tiếp tục áp dụng; các cơ chế, chính sách không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung và các cơ chế, chính sách mới cần được xây dựng; trên cơ sở đó đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL liên quan đến cơ chế, chính sách...

  pdf49p hreanh 30-03-2015 37 8   Download

 • Ngành nghề nông thôn từ lâu đời đã giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, không chỉ góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn tạo những dấu ấn, bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi vùng miền. Thông qua trao đổi, mua bán, lưu thông mà các sản phẩm được lưu trữ từ đời này sang đời khác

  pdf26p 3900205161514 05-04-2012 134 47   Download

 • Ở Việt Nam, năm 1945 diện tích rừng có tới 14,4 triệu ha, độ che phủ của rừng chiếm 43%, năm 1995 chỉ còn 9,3ha chiếm 28,2%. Trung bình từ năm 1945-1995 mỗi năm nước ta mất đi hơn 100.000ha. Theo thống kê của bộ NN&PTNT tính đến ngày 31/12/2007 diện tích rừng nước ta đã tăng lên gần 12,84 triệu ha, độ che phủ của rừng chiếm khoảng 38,2% [1]. Tuy diện tích và độ che phủ của rừng đã tăng lên đáng kể nhưng chất lượng rừng rất thấp.

  pdf126p carol123 23-07-2012 126 37   Download

 • Tình hình năng lƣợng thế giới Năng lượng đóng vai trò cực kì quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở thế kỉ 21. Hơn 150 năm về trước, loài người đã khai thác và sử dụng dầu mỏ dù hết sức thô sơ. Ngày nay, với trình độ cao con người đã gần như tận dụng được hết các phân đoạn của dầu mỏ, biến chúng thành những sản phẩm hữu ích và dầu mỏ trở nên là một tài nguyên chiến lược quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào....

  pdf43p tangtocmuathi 24-05-2013 58 20   Download

 • Báo cáo tổng hợp đề tài: Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trình bày về khung khổ lý thuyết phát triển rừng; điều kiện, yếu tố và thực trạng phát triển rừng trong quá trình CNH HĐH và một số nội dung khác.

  pdf317p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 43 14   Download

 • Bài giảng Sinh lý động vật thủy sinh - Chương 9: Sinh lý sinh sản trình bày sự thành thục về tính, thể vóc, chu kì sinh sản, quá trình phát triển của tế bào trứng và noãn sào, cơ chế rụng trứng và sự thoái hóa của noãn sào, sinh lý sinh dục đực, cơ chế thụ tinh và cơ chế nở, một số yếu tố ảnh hưởng.

  pdf0p qlngoc 20-05-2014 48 11   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan đất rừng Việt Nam, một số thể chế lâm nghiệp cơ bản từ những năm 1950 đến nay, giao đất giao rừng tại Việt Nam, tiến trình thực hiện giao đất cho hộ - từ lý thuyết đến thực tiễn, tác động của chính sách giao đất giao rừng, giao đất giao rừng và ý nghĩa đối với FLEGT và REDD+, một số tiềm năng thay đổi thông qua giao đất giao rừng.

  pdf86p kloi1234 17-09-2017 103 5   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về quản lý rừng và đời sống của người dân từ đó đề xuất các giải pháp giúp phát triển rừng bền vững cho địa bàn khu vực nghiên cứu. Kết quả chỉ ra được các hộ hiện đang quản lý rừng có điều kiện kinh tế thấp hơn và khó khăn hơn so với các hộ không quản lý rừng, vì thế mà họ cần có sự quan tâm hơn, đặc biệt là các giúp đỡ hỗ trợ để phát triển kinh tế.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 0 0   Download

 • Bài viết phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức trong quá trình phát triển du lịch sinh thái thông qua phương pháp SWOT. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

  pdf10p trieuhkt 12-07-2018 0 0   Download

 • Cẩm nang Lâm nghiệp: Chương Chứng chỉ rừng giúp các bạn nắm được những kiến thức về tổng quan chứng chỉ rừng thế giới, những hoạt động chứng chỉ rừng ở Việt Nam, khuyến khích phát triển chứng chỉ rừng, quy định chứng chỉ rừng trên thế giới, quá trình chứng chỉ rừng, mặt kinh tế của chứng chỉ rừng, hành trình và đăng ký nhãn.

  pdf112p tranhuuquyet 27-12-2010 248 115   Download

 • MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ RỪNG 1. Khái niệm rừng: • Rừng là một tổng thể cây gỗ, có mối liên hệ lẫn nhau, nó chiếm một phạm vi không gian nhất định ở mặt đất và trong khí quyển (Morozov 1930). Rừng chiếm phần lớn bề mặt Trái Đất và là một bộ phận của cảnh quan địa lý. • Rừng là một bộ phận của cảnh quan địa lý, trong đó bao gồm một tổng thể các cây gỗ, cây bụi, cây cỏ, động vật và vi sinh vật. Trong quá trình phát triển của mình chúng có...

  pdf8p gptn31 12-12-2012 96 22   Download

 • Việc nghiên cứu sự ra hoa vμ hình thμnh quả của cμ phê vối đã được một số nhμ khoa học quan tâm (Abruna, 1966; Cannel, 1974; Wormer, 1965; Lê Ngọc Báu, 2001; Phan Quốc Sủng, 1989; Phan Quốc Sủng, Hoμng Thanh Tiệm, Trịnh Đức Minh, 1999; …). Các nghiên cứu trên đều khẳng định rằng việc ra hoa, đậu quả vμ phát triển của quả cà phê vối chịu tác động của rất nhiều của các yếu tố như giống, điều kiện sinh thái vμ kỹ thuật canh tác.

  pdf5p sunshine_3 26-06-2013 41 10   Download

 • Bài viết Những vấn đề cần sữa đổi liên quan đến nội dung giao rừng, cho thuê rừng trong luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 trình bày: Tóm tắt kết quả về rà soát các nội dung liên quan đến giao rừng và cho thuê rừng được quy định trong Luật Bảo vệ và phát triển năm 2004. Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu và tham vấn các ý kiến chuyên gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 3 1   Download

 • Chương 4 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 KHÁI NIỆM VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1.1 Khái quát chung về quy hoạch Chúng ta luôn suy nghĩ về sự phát triển và mong muốn đạt được mục tiêu phát triển, cụ thể là: Tăng trưởng không ngừng đời sống của con người cả về vật chất và tinh thần; Phân phối công bằng những thành quả tăng trưởng trong xã hội nhằm củng cố và đam bảo sự phát triển bền vững về hệ thống giá trị của con người trong xã hội.

  pdf44p songsongcuoc 11-06-2011 403 203   Download

 • Tốc độ phát triển kinh tế khá cao so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, thể hiện rỏ nét trong việc đô thị hóa, công nghiệp hóa trên địa bàn. Hệ quả tiêu cực của quá trình phát triển này là ô nhiễm môi trường sống của người dân thành phố và một số hệ sinh thái có liên quan khác.

  doc38p thanhsonn70 05-10-2010 566 200   Download

Đồng bộ tài khoản