intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm của Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 1483 kết quả Quan điểm của Hồ Chí Minh
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Marketing du lịch" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kênh phân phối dịch vụ du lịch; Giao tiếp marketing tổng hợp; Quản trị cung cầu trong marketing du lịch; Marketing điểm đến và kế hoạch hóa marketing du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p viastonmartin 08-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Thực trạng sợ corticosteroid bôi ở bệnh nhân viêm da cơ địa tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh trình bày xác định tỷ lệ bệnh nhân sợ corticosteroid bôi theo thang điểm TOPICOP. Xác định mối liên quan giữa điểm phần trăm TOPICOP với một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân viêm da cơ địa.

  pdf8p vibugatti 29-08-2022 2 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng WebGIS thể hiện thông tin chất lượng môi trường không khí ở thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cách vận dụng các phương pháp thể hiện trực quan bản đồ với sự hỗ trợ của phần mềm GIS để xử lý các số liệu đo quan trắc môi trường tại 9 điểm quan trắc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

  pdf11p viaudi 04-08-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Quan điểm văn hóa sinh thái của Hồ Chí Minh" giới thiệu lý luận chung về văn hóa sinh thái và khái quát quá trình hình thành quan điểm văn hóa sinh thái của Hồ Chí Minh; trình bày nội dung và giá trị quan điểm văn hóa sinh thái của Hồ Chí Minh. Phân tích ảnh hưởng quan điểm văn hóa sinh thái của Hồ Chí Minh đến xây dựng văn hóa sinh thái hiện nay.

  pdf133p unforgottennight01 11-08-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook sau đây.

  pdf246p runordie4 05-07-2022 14 2   Download

 • Cuốn sách này được hình thành trên cơ sở tuyển chọn các bài viết có chất lượng từ Hội thảo “Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức. Mời bạn đọc cùng tiếp tục tham khảo những bài viết trong phần 2 của cuốn sách sau đây.

  pdf300p runordie4 05-07-2022 9 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh" trình bày các nội dung: Cơ sở , quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf175p bakerboys07 05-07-2022 15 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn đờm của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn đờm và mối liên quan với các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf13p vigeneralmotors 11-07-2022 44 0   Download

 • Cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với chủ tịch Hồ Chí Minh (Tập 9)" chọn lọc các bài viết của các bậc tiền bối, các nhà văn hóa cao khiết, các học giả gần xa, các nhà lí luận văn học, các tác giả viết và về các trước tác của Người, để thế hệ con cháu sau này có điều kiện tìm hiểu một cách có hệ thống hơn, hiểu biết tường tận hơn về sức sáng tạo cùng tài cao đức trọng của người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf354p bakerboys07 05-07-2022 6 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn hóa lễ hội dân gian ở Nam Bộ" tiếp tục trình bày đặc điểm lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ qua khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc; Danh mục thiết chế tín ngưỡng - lễ hội dân gian liên quan khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc ở Tp. Hồ Chí Minh; Miếu thờ Bà Chúa Xứ; Bà Thiên Hậu trong một số cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf235p vichristinelagarde 04-07-2022 8 0   Download

 • Trong bài viết "Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển thể dục thể thao", tác giả đưa ra một vài quan điểm của bác Hồ về vai trò của thể dục thể thao và từ đó vận dụng vào phát triển thể dục thể thao nước ta hiện nay.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 4 0   Download

 • Sự nghiệp giáo dục đào tạo là sự nghiệp chung của toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí người thầy trong công tác giáo dục - đào tạo đề cập đến những quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí người thầy trong công tác giáo dục - đào tạo.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 11 0   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội bao gồm các quan điểm về lao động và việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, chính sách đối với người có công, mối quan hệ giữa chính sách xã hội với kinh tế, văn hóa và thực hiện sự công bằng xã hội.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Khác với các nhà trí thức tư sản phương Tây và nhiều nhà cách mạng trên thế giới đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác lênin theo phương pháp nhận thức mácxit. Người vận dụng sáng tạo lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp và những đối sách phù hợp cho cách mạng Việt Nam.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Bài viết Một số quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và nhận thức vấn đề này trong bối cảnh hiện nay trình bày thực chất và nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin; Một số nhận thức về việc giải quyết vấn đề dân tộc trên thế giới trong bối cảnh hiện nay; Một số nhận thức về giải quyết vấn đề dân tộc trên thế giới trong bối cảnh hiện nay.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 26 2   Download

 • Bài viết Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển đảo trình bày một số các nội dung: Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững nền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; Phát huy sức mạnh của đồng bào miền biển và bộ đội Hải quân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; Bảo vệ chủ quyền biển đảo nhằm tạo môi trường phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 19 2   Download

 • Mục tiêu đề tài "Thực trạng hoạt động bán hàng công ty TNHHTM Pet Prince ở Hồ Chí Minh và các giải pháp" nhằm để phần nào hiểu hơn về ngành này và phần nào đó quảng cáo sản phẩm này như thế nào? Tìm ra được điểm mạnh và yếu để phần nào hoàn thiện chúng cũng như giúp công ty nhận ra các sai lầm trong quá trình bán hàng cũng như tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu cũng vọng của người tiêu dùng.

  pdf56p runordie2 06-06-2022 21 5   Download

 • Bài viết Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về “người thầy giáo” tìm hiểu và làm sáng rõ nhằm quán triệt, vận dụng sáng tạo vào xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục của nước ta hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

  pdf6p vimegwhitman 10-06-2022 12 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục được hình thành và phát triển gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh và là một nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhiệm vụ giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết này, tác giả trình bày những nội dung cơ bản về Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

  pdf10p runordie2 07-06-2022 27 3   Download

 • Trong sự nghiệp giáo dục phải phát triển cá nhân có tính độc lập cao, tự hoàn thiện mình và tác động mạnh mẽ đến bước tiến cũng như số phận của cộng đồng và cả nhân loại. Vấn đề đặt ra không chỉ với Đại học Sư phạm Hà Nội mà toàn bộ ngành giáo dục nói chung là cần phải có một chiến lược giáo dục - đào tạo để phát huy nhanh chóng vai trò của cá nhân như một động lực phát triển đất nước và hạn chế mặt tiêu cực của xu thế đó. Bài viết này nêu ra một số quan điểm, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới giáo dục - đào tạo với sứ mạng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 16 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
320 tài liệu
1128 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quan điểm của Hồ Chí Minh
p_strCode=quandiemcuahochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2