intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ của cư dân

Xem 1-20 trên 1357 kết quả Quan hệ của cư dân
 • Xu hướng biến đổi trong quan hệ của cư dân vùng ven đô đã được đô thị hoá Bài viết 4 phần. Phần 1: Quan hệ tình cảm có phần giảm sút. Phần 2: Quan hệ chức năng tăng. Phần 3: Tính cá nhân và tính đa dạng đan xen với nhau. Phần 4: ứng xử văn hoá hơn

  pdf9p butmauluc 31-08-2013 36 5   Download

 • Luận án tổng hợp, hệ thống hóa tư liệu khảo cổ học, kết quả nghiên cứu văn hóa Óc Eo và các nguồn tư liệu khác, nhằm cung cấp một cách cập nhật và có hệ thống nguồn tư liệu về văn hóa Óc Eo ở TNB. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, so sánh, đối chiếu những dấu tích khảo cổ học và các sưu tập di vật của cư dân Óc Eo được phát hiện ở miền TNB, luận án cung cấp những kiến giải về đời sống vật chất, tinh thần và làm rõ các đặc điểm của nó nhằm có cái nhìn khách quan, toàn diện về bức tranh văn hóa thời sơ sử ở TNB, Việt Nam.

  pdf27p change02 06-05-2016 62 7   Download

 • Qua phân tích hiện tượng di cư lao động ở các vùng chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm, bài viết cho thấy trong bối cảnh mới hiện nay, không thể được phân tích tách rời mối quan hệ nông thôn và thành thị. Trong nghiên cứu của chúng tôi,f mối quan hệ này thể hiện qua hai vấn đề, việc làm ở cộng đồng nông dân nông thôn hiện nay và hiện tượng di cư lao động nông thôn – thành thị.

  pdf10p thorthor1234 24-05-2018 28 2   Download

 • Chương 4: Những vấn đề phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về thu nhập và đời sống của cư dân Việt Nam, phân phối các cơ hội kinh tế, đánh giá chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p tradaviahe17 17-03-2021 0 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hóa - xã hội của cư dân địa phương tại khu di tích đền Trần - Phủ Dầy Nam Định với kết cấu gồm 3 chương giới thiệu một số nội dung chính: Tổng quan về khu di tích đền Trần - Phủ Dầy Nam Định, đời sống văn hóa - xã hội của cư dân địa phương dưới tác động của du lịch, hệ thống giải pháp để phát triển du lịch. Mời các bạn tham khảo.

  pdf10p bevi123 06-11-2015 151 31   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ một số nét tiêu biểu trong phong tục và tập quán Hồi giáo- những hoạt động sống được hình thành trong suốt chiều dài lịch sử và ổn định thành nề nếp, những phương thức ứng xử giữa người với người của cư dân Ả rập khu vực Trung Đông, cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về hội hè, lễ tết, trang phục, ăn uống, cưới xin, ma chay… từ đó nâng cao nhận thức của bạn đọc Việt Nam về khu vực này.

  pdf21p truongtien_05 28-03-2018 90 16   Download

 • Lâu nay báo chí hay xuất hiện cụm từ “hình sự hóa” các quan hệ kinh tế-dân sự. Và đã có nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động, lâm vào tình trạng phá sản bởi những quyết định khởi tố để cơ quan điều tra vào cuộc, nhiều doanh nhân đang làm ăn thành đạt bỗng chốc trở thành bị can, bị cáo không hoạt động kinh doanh nữa mà chỉ chờ đợi để điều trần với các cơ quan điều tra.

  pdf10p butmauden 02-11-2013 59 10   Download

 • Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai dự án đưa cư dân thủy diện lên bờ nhằm: nâng cao chất lượng cuộc sống tốt hơn mà vẫn bảo tồn được những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người này và bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dựa vào hoạt động du lịch. Bài viết trình bày những giá trị văn hóa biểu hiện trong mối quan hệ gia đình, dòng họ và cộng đồng cư dân thủy diện ở Quảng Ninh và những biến đổi do tác động của việc thay đổi môi trường sống.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 56 6   Download

 • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tác động đến sự biến đổi trong gia đình, cộng đồng xóm giềng ở nông thôn. Sự biến đổi nhiều hay ít, tùy thuộc vào sự phát triển của đô thị hóa, của tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khu vực phát triển mạnh theo hướng đô thị, con người sống theo lối sống đô thị, nghề nghiệp của cư dân đa dạng, quan hệ xóm giềng của họ sẽ thay đổi. Người dân không còn chú trọng đến mối quan hệ “chiều ngang - theo diện rộng” mà chuyển sang mối quan hệ của “chiều sâu”, quan hệ theo chuyên môn, nghề nghiệp.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 61 6   Download

 • Một trong những hấp dẫn của truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2000 là việc tìm hiểu, khám phá con người trong các mối quan hệ của cuộc sống thường nhật. Truyện ngắn đề cập đến sức mạnh, khả năng lựa chọn và thích ứng của con người trước những thay đổi của đời sống xã hội. Thông qua các sáng tác của mình, nhà văn xây dựng nên những hình tượng nhân vật cụ thể đại diện cho từng lớp người trong xã hội với một cái nhìn mang đậm tính nhân văn, nhân bản.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 60 5   Download

 • Bài giảng Cử tri – Đại biểu dân cử: Mối quan hệ máu – thịt bao gồm những nội dung về cơ sở, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu dân cử; sức mạnh của việc tạo lập, phát triển mối quan hệ cử tri - hội đồng nhân dân - đại biểu dân cử; thực trạng của mối quan hệ cử tri – đại biểu dân cử; điều cốt lõi trong việc tạo lập, giữ mối liên hệ cử tri và đại biểu dân cử.

  ppt9p cocacola_03 05-10-2015 52 4   Download

 • Nam Bộ là vùng đồng bằng nhưng lại là vùng khá đặc biệt không phải chỉ ở Việt Nam,mà xét cả trên bình diện thế giới, nơi có nhiều tộc người sinh sống,dẫn đến đa tôn giáo,đa văn hóa. Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất này gắn liền với quá trình khai hoang lập làng, mở rộng lãnh thổ xác lập chủ quyền, thực thi chủ quyền và bảo vệ chủ quyền của các cộng đồng người, mà vai trò chủ đạo là người Việt.

  pdf7p thorthor1234 24-05-2018 29 1   Download

 • Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai dự án đưa cư dân thủy diện lên bờ nhằm: nâng cao chất lượng cuộc sống tốt hơn mà vẫn bảo tồn được những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người này và bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dựa vào hoạt động du lịch. Bài viết trình bày những giá trị văn hóa biểu hiện trong mối quan hệ gia đình, dòng họ và cộng đồng cư dân thủy diện ở Quảng Ninh và những biến đổi do tác động của việc thay đổi môi trường sống.

  pdf8p thiendiadaodien_3 27-12-2018 29 1   Download

 • Bài viết trình bày ảnh hưởng tín ngưỡng bản địa đến đời sống đạo của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ mang tính phi quan với mức độ đậm nhạt khác nhau ở mỗi làng Công giáo; hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ của Công giáo ở Việt Nam.

  pdf17p kinhdovanhoa 10-09-2019 40 0   Download

 • Nông nghiệp nông thôn tại miền Trung Việt Nam đã và đang thay đổi một cách nhanh chóng với sự bùng nổ về cây trồng ngắn ngày cũng như các cơ hội di cư ngày càng tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Trong quá trình này, phụ nữ trở thành những nhân lực chính trong nông nghiệp vì nam giới di cư đến các khu vực đô thị hoặc từ khu vực nông thôn này sang khu vực nông thôn khác hoặc xuất khẩu lao động.

  pdf4p nhadamne 03-01-2020 18 0   Download

 • Trong tiến trình lịch sử, cư dân các dân tộc dọc biên giới Việt Nam - Lào, hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã có mối quan hệ qua lại, cộng cư, xen cư và hôn nhân gần gũi, góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia.

  pdf7p vimanama2711 28-07-2020 3 0   Download

 • Qua thời gian sinh tồn, thích nghi, cải tạo và biến đổi tự nhiên để phục vụ cho sự phát triển của mình, cư dân đồng bằng sông Hồng đã làm thay đổi điều kiện tự nhiên. Biểu hiện của cảnh quan nhân văn ngày càng chiếm ưu thế so với cảnh quan tự nhiên. Bởi vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa điều kiện địa lí và đặc trưng sản xuất của cư dân đồng bằng sông Hồng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng cả về lí luận và thực tiễn.

  pdf9p larachdumlanat127 20-12-2020 2 0   Download

 • Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để về mọi mặt. Từ xã hội cũ sang xã hội mới XHCN. Thời kỳ đó bắt đầu từ khi giai cấp vô sản lên nắm chính quyền. Cách mạng vô sản thành công vang dội và kết thúc khi đã xây dựng xong cơ sở kinh tế chính trị tư tưởng của xã hội mới. Đó là thới kỳ xây dựng từ lực lượng sản xuất mới dẫn đến quan hệ sản xuất mới,...

  pdf19p trungtri 09-07-2009 1418 529   Download

 • Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Mối quan hệ này, bắt nguồn từ các điều kiện tự nhiên, nhân tố dân cư, xã hội, văn hoá và lịch sử, truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân hai nước. Trong tiến trình đó, lãnh...

  pdf35p lmchien16 25-09-2012 460 243   Download

 • Lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đã giành được những thắng lợi, những thành tựu của cách mạng luôn gắn liền với quá trình vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thể của thời đại, trên cơ sở thực tiễn Việt Nam. Những đóng góp, bổ sung và phát triển cũng như sự vận dụng sáng tạo, những quy luật của học thuyết Mác - Lênin vào quá trình phát triển nền kinh tế đất nước. Sự vận dụng quy luật phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất...

  doc23p lamvulinh 21-12-2009 449 186   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ của cư dân
p_strCode=quanhecuacudan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2