intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý điểm của sinh viên

Xem 1-20 trên 479 kết quả Quản lý điểm của sinh viên
 • Trên cơ sở hiểu rõ quy trình quản lý điểm của sinh viên tại trường Đại học Kinh tế cũng như quy trình xây dựng phần mềm, tác giả tiến hành xây dựng hệ thống quản lý điểm của sinh viên tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

  pdf73p thangnamvoiva30 02-11-2016 175 34   Download

 • Yêu cầu đề ra : 1. Có sự phân cấp sử dụng giữa sinh viên và người quản lý. 2. Quản lý có khả năng thêm bớt các dữ liệu trong các bảng. 3. Quản lý kiểm soát các hoạt động của sinh viên như đăng ký lớp và điểm. 4. Sinh viên chỉ có thể đăng ký lớp học , tra cứu điểm, lịch học, lịch thi của mình.

  ppt9p nguyenvannhan_92 26-11-2013 71 8   Download

 • Khảo sát hiện trạng A.Cơ cấu tổ chức quản lý điểm của trường THPT Nguyễn Du.  Tiếp nhận điểm: cuối mỗi học kỳ bộ phận giáo vụ nhận điểm từ các giáo viên bộ môn.  Nhập điểm: Sau khi tiếp nhận điểm, bộ phận giáo vụ ghi nhận điểm vào hệ thống. Sau đó tính toán điểm trung bình môn, trung bình học kì, nếu là học kỳ 2 thì tính trung bình cả năm.  In bảng điểm: Sau khi tính toán xong điểm bộ phận giáo vụ sẽ in điểm cho từng học sinh(sổ liên lạc). B.Hệ thống cũ:  Chưa sử dụng phần mềm...

  doc36p nonebay 11-10-2010 1290 379   Download

 • Bài viết đề cập việc khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của sáu biện pháp thuộc ba giải pháp đổi mới quản lý công tác sinh viên ở các cơ sở đào tạo của Ngân hàng Nhà nước. Kết quả khảo sát cho thấy sáu biện pháp đều được cán bộ quản lý đánh giá ở mức cần thiết với điểm trung bình trên 3.4.

  pdf9p vidonut2711 08-11-2019 12 1   Download

 • Hiện nay, quản lí điểm là một công việc hết sức quan trọng đối với các trường học. Công việc đó hiện còn đang làm rất thủ công tại một số trường và chính vì thế mà nó mang lại hiệu quả không cao. Nguồn khảo sát mà chúng tôi thực tế là khoa công nghệ thông tin của trường ĐHSPKTHY. Hiện Nhập điểm cho sinh viên, sửa chữa thông tin về điểm. · In bảng điểm, in danh sách Sinh viên đỗ....

  doc24p nguyentra267 02-08-2012 1162 196   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: "phân tích hệ thống quản lý điểm sinh viên "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc33p star_move286 25-06-2010 2539 555   Download

 • Chương trình Quản lý Sinh viên nhằm tạo ra công cụ hỗ trợ cho nhà trường trong việc quản lý điểm của sinh viên, giảm bớt công việc lập sổ sách cũng như nắm bắt nhanh, chính xác tình hình học tập của sinh viên trong nhà trường. Yêu cầu: Lưu trữ và quản lý lịch của sinh viên. Quản lý tình hình học tập của sinh viên.

  doc5p lathainguyen 08-10-2010 1031 316   Download

 • Đề tài: Vai trò các năng lực của người giảng viên trong thời kỳ hội nhập hiện nay – Xem xét quan điểm của sinh viên bộ môn Quản lý nguồn nhân lực trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nhằm nghiên cứu về năng lực của giảng viên đại học và đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

  doc14p onlyrob1402 08-10-2014 271 79   Download

 • Bài viết tập trung phân tích một số yếu tố liên quan đến bạo hành nhân viên y tế dưới góc nhìn của sinh viên Đại học Y Hà Nội và sinh viên của một số trường đại học ngoài chuyên ngành y.

  pdf9p thuynguyen2994 17-08-2018 27 1   Download

 • Bài viết trình bày những vấn đề liên quan đến thích ứng nghề quản lý: các khái niệm, đặc điểm lao động của người cán bộ quản lý, đặc điểm của sinh viên trong việc chọn và thích ứng nghề quản lý giáo dục. Từ đó, đưa ra quá trình thích ứng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ để sinh viên ngành quản lý giáo dục đạt hiệu kết quả cao trong học tập, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho xã hội.

  pdf7p trieuroger 09-09-2018 41 0   Download

 • Đồ án môn Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản: Trong hệ thống quản lý hiện nay ở tất cả các trường học, việc quản lý điểm của học sinh, sinh viên là vô cùng quan trọng và cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu đó nhóm 1 đã bắt tay vào việc nghiên cứu một phần mềm có thể giải quyết công việc quản lý điểm một cách hiệu quả và chính xác hơn. Phần mềm có rất nhiều tính năng mà các nhà quản lý điểm quan tâm như: Tính điểm trung bình, nhập và xem điểm với giao diện dễ thao tác.

  doc22p burnstop 07-04-2010 5737 1345   Download

 • Đề tài: Hệ thống quản lý điểm sinh viên hệ dân sự trình bày các nội dung: khảo sát hệ thống, phân tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu, thiết kế hệ thống, đánh giá công việc và kết luận. Đề tài này giúp người đọc nhận thấy những ưu và nhược điểm của hệ thống quản lý điểm sinh viên tại các trường CĐ, ĐH, THCN.

  doc97p lexuanloi84 10-04-2013 2121 284   Download

 • Yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý điểm của sinh viên của một trường cao đẳng theo từng học kỳ, năm học và cuối khóa học. • Phòng Đào tạo quản lý thông tin sinh viên theo khóa, theo lớp và theo mã sinh viên, mã sinh viên là thông tin duy nhất để phân biệt các sinh viên với nhau, ngoài ra, hệ thống quản lý điểm quản lý thêm thông tin: họ, tên, ngày sinh của sinh viên. Thông tin lớp: tên lớp, thuộc khóa nào. Thông tin khóa: tên khóa, từ năm nào đến năm nào...

  pdf35p soicon824 19-04-2011 846 255   Download

 • Công tác quản lý điểm (kết quả học tập) của sinh viên đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động của một khoa trong các trường đại học và cao đẳng. Bài toán Quản lý điểm đặt ra các vấn đề cơ bản như sau: Thể hiện được mô hình tổ chức quản lý sinh viên theo khóa, theo lớp, theo các loại hình đào tạo; Quản lý các môn học của các lớp theo học kỳ và kết quả học tập của sinh viên....

  pdf33p noodn01 13-05-2011 703 188   Download

 • Báo cáo: Công tác quản lý điểm sinh viên đóng vai trò hết sức quan trọn đối với hoạt động của một khoa trong trường Đại học và Cao đẳng. Báo cáo thể hiện mô hình tổ chức quả lý sinh viên theo khóa học, theo lớp, theo các loại hình đào tạo; quản lý các môn học của lớp theo học kỳ và kết quả học tập của sinh viên đối với các môn học đó...

  pdf10p mrcuongchip2 06-06-2016 280 49   Download

 • Mục tiêu chung: Đáp ứng việc đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên và việc quản lý, khai thác điểm rèn luyện của sinh viên cho cán bộ quản lý. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

  pdf27p thithizone3 30-07-2019 63 11   Download

 • Bài giảng "Cơ sở Dữ liệu SQL: Quản lý Điểm học tập của Sinh viên" do ThS. Nguyễn Anh Việt biên soạn trình bày các bước tạo cơ sở dữ liệu trong SQL thông qua bài ví dụ Quản lý điểm học tập của sinh viên, nhằm giúp các bạn thực hành môn Cơ sở dữ liệu tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p sutihana 29-11-2016 93 8   Download

 • Đạo đức nghề nghiệp – Tổng quan lý thuyết và nhận thức của sinh viên đại học Quốc gia Tp. HCM trình bày Các quan điểm về đạo đức nghề nghiệp (ĐĐNN) còn rất rời rạc và chưa thống nhất với nhau. Trong khi đó lại có rất ít nghiên cứu được thực hiện về vấn đề này không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới,... Mơi các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p lauchiquay 18-04-2018 75 8   Download

 • Bài viết "Thực tiễn triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại Đại học Quốc gia Tp. Hồ chí Minh" nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc đo lường, đánh giá kỹ năng, thái độ của người học trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường thành viên Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, trong đó có vận dụng các kinh nghiệm tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên và các công cụ hỗ trợ cho chấm điểm, quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên.

  pdf8p anh0510 22-02-2016 40 6   Download

 • Bài viết Nâng cao nhận thức của sinh viên về bình đẳng giới trình bày tổng quan về bình đẳng giới, cơ sở lý luận về bình đẳng giới, đặc điểm tâm lý lứa tuổi của sinh viên, nhận thức của sinh viên về bình đẳng giới, nhận thức của sinh viên về các quan hệ xã hội và các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

  pdf5p roongkloi10 11-08-2017 301 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý điểm của sinh viên
p_strCode=quanlydiemcuasinhvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2