intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý dữ liệu y tế

Xem 1-20 trên 353 kết quả Quản lý dữ liệu y tế
 • Thực hiện một nghiên cứu tổng quan hệ thống về các đánh giá kinh tế y tế của thuốc tiêm truyền đóng liều sẵn so với thuốc tiêm truyền truyền thống để cung cấp các bằng chứng cho các cơ quan quản lý và các nhà hoạch định trong việc lựa chọn thuốc.

  pdf6p viginnirometty 28-04-2022 5 0   Download

 • Ebook 100 ý tưởng viết quảng cáo hay tuyệt: Phần 2 tiếp tục giới thiệu 50 ý tường còn lại của cuốn sách như tìm điểm yếu của khách hàng, bán hàng cho những nhà quản lý quốc tế , Sử dụng tiêu đề phụ, khơi gợi trí tò mò, Sử dụng dữ liệu cá nhân một cách thông minh,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf154p redrose24 19-04-2022 28 3   Download

 • Công nghệ Blockchain với các ưu điểm nổi trội về tính bảo mật cao, tính không thay đổi được dữ liệu, tính phân tán đang là một công nghệ mới với tiềm năng ứng dụng vào nhiều lĩnh vực như bảo mật, y tế, tài chính, sản xuất. Để đưa Blockchain vào thực tế, bài viết xây dựng một ứng dụng dựa trên công nghệ Blockchain để quản lý nguồn gốc sản phẩm

  pdf12p viplato 05-04-2022 10 2   Download

 • Bài viết này đề cập tới hệ thống bấm số đa giao thức, giải quyết bài toán bốc lấy số (xếp số hàng đợi) có thể được truy xuất từ nhiều giao thức song song thời gian thực, nhằm mang lại sự tiện lợi cho cả người tham gia hàng đợi, lẫn đơn vị quản lý hàng đợi. Ba lĩnh vực chính cần hệ thống bốc số xếp hàng hiện nay là hệ thống hành chính công, các phòng giao dịch của các ngân hàng và các cơ sở Y tế.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu xây dựng bản đồ PM2.5 và đánh giá tác động sức khỏe dài hạn của ô nhiễm bụi PM2.5 đến gánh nặng tử vong tại Tp.HCM năm 2018. Thiết kế nghiên cứu đánh giá tác động sức khỏe, sử dụng dữ liệu đa nguồn bao gồm dữ liệu hồi cứu tử vong A6/YTCS; dữ liệu địa lý, dân số và quan trắc thực địa môi trường có sử dụng thiết bị cảm biến chi phí thấp AirBeam2.

  pdf15p vilouispasteur 10-03-2022 10 0   Download

 • Quyết định số 682/2021/QĐ-BYT ban hành về việc ban hành nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 11 0   Download

 • Quyết định số 1639/2021/QĐ-BYT ban hành tài liệu bổ sung Hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng thuộc Đề án 818 đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc31p hoalanvender 25-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 3597/2021/QĐ-BYT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ- BYT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ Luật dược ngày 6 tháng 04 năm 2016 Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 318/2021/QĐ-QLD ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc”. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 7868/2018/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược.

  doc35p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Mục đích chính của bài viết là nhằm phát hiện, phân tích và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến hiệu quả tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập y tế (ĐVSNCLYT) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (TP. HCM). Nghiên cứu sử dụng kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu khảo sát thu thập từ 296 đối tượng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

  pdf16p viaristotle 26-01-2022 12 2   Download

 • Nghiên cứu các chuẩn trên thế giới cùng với các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam có liên quan đến dữ liệu viễn thám nhóm tác giả đã đề xuất được danh mục sáu quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến dữ liệu viễn thám. Bài báo này sẽ tập trung giới thiệu một bộ khung quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn cao là khung Quy chuẩn dữ liệu sản phẩm ảnh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p thebadguys 15-01-2022 10 1   Download

 • Nghiên cứu này tổng quan kinh nghiệm về sở hữu đất đai ở các nước trên thế giới, phân tích quá trình phát triển, chỉ ra những bất cập và đề xuất hàm ý cho đổi mới chính sách đất đai ở Việt Nam. Bằng việc tổng hợp và phân tích nguồn dữ liệu đã công bố, nghiên cứu chỉ ra rằng: Thế giới đang tồn tại cả phương thức đa sở hữu và đơn sở hữu về đất đai. Đa sở hữu về đất đai, thừa nhận quyền tài sản và thị trường đất đai là phổ biến và ưu việt hơn so với đơn sở hữu đất đai trên các phương diện quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, hài hoà các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội và môi trường.

  pdf10p vishivnadar 17-01-2022 11 0   Download

 • Bài viết trình bày việc mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị nội trú tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang năm 2020. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Số liệu được hồi cứu từ dữ liệu trong phần mềm của khoa Dược và khảo sát 300 bệnh án được rút ngẫu nhiên từ các bệnh án nội trú từ 01/01/2020-31/12/2020 tại TTYT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

  pdf4p viericschmid 13-01-2022 10 0   Download

 • (NB) Giáo trình không đi sâu vào việc chứng minh các định lý mà chú trọng đến việc giải thích ý nghĩa thực tế của các công thức lý thuyết để từ đó hướng dẫn học viên cách tiếp cận tư duy logic, nắm vững kỹ thuật tính toán cũng như các bước triển khai giải quyết các bài toán thực tế trên khía cạnh công nghệ.

  pdf59p caphesuadathembotngot 26-12-2021 7 1   Download

 • Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về xử lý dữ liệu trong Chăn nuôi và Thú y, xử lý dữ liệu trong Dịch tễ học thú y, xây dựng công thức thức ăn và quản lý ñàn giống. Ngoài ra, giáo trình còn trình bày cách xây dựng một tệp trình diễn trên Powerpoint và giới thiệu một số phần mềm ñược ứng dụng rộng rãi trong ngành Chăn nuôi và Thú y với mong muốn giúp sinh viên nâng cao hiểu biết và vận dụng kiến thức Tin học vào các môn học chuyên ngành, nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình sau đây.

  pdf78p caphesuadathemot 17-12-2021 16 3   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan về tình hình xây dựng, phát triển SDI và quản lý NSDI toàn cầu, khu vực và một số nước trên Thế giới từ năm 1992 theo sáng kiến của Ủy ban Dữ liệu địa lý Liên bang Hoa Kỳ; sáng kiến của Liên Hợp Quốc nhằm tạo một diễn đàn quốc tế để trao đổi các ý tưởng về NSDI, thành lập tổ chức về quản lý thông tin không gian địa lý toàn cầu và khu vực, khuyến khích các nước xây dựng, phát triển, quản lý NSDI và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

  pdf6p vicolinzheng 14-12-2021 8 0   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Quản lý thông tin y tế giúp các bạn có thể trình bày các khái niệm và các mô hình hệ thống thông tin quản lý sức khoẻ; Xác định được các nguồn và các hệ thống thông tin y tế bao gồm cả hệ thống dự phòng và điều trị; Trình bày một số xu hướng ứng dung CNTT; Trình bày được các chính sách và định hướng trong quản lý thông tin y tế tại Việt Nam.

  pdf80p canhvatxanhbaola 08-12-2021 3 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế y tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về kinh tế và kinh tế y tế; Phân tích chi phí; Đo lường gánh nặng bệnh tật của cộng đồng trong phân tích kinh tế y tế; Đánh giá kinh tế y tế, phân tích chi phí hiệu quả; Phân tích chi phí – lợi ích; Phân tích chi phí thỏa dụng; Tài chính y tế; Viện phí; Bảo hiểm y tế; Lập kế hoạch tài chính y tế, Quản lý tài chính y tế.

  doc173p canhvatxanhbaola 08-12-2021 11 3   Download

 • Bài giảng Quản lý y tế gồm có những nội dung sau: Tổng quan về lập kế hoạch, thu thập thông tin đánh giá tình hình, xác định vấn đề ưu tiên can thiệp, phân tích vấn đề tìm nguyên nhân gốc rễ, xây dựng mục tiêu can thiệp, lựa chọn giải pháp, viết kế hoạch hành động, triển khai thực hiện can thiệp, giám sát hỗ trợ triển khai can thiệp, theo dõi và đánh giá can thiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf124p cucngoainhan3 11-11-2021 13 1   Download

 • Nội dung của luận văn bao gồm: Chương 1 giới thiệu đề tài, lý do chọn đề tài, trình bày tổng quan nội dung nghiên cứu và bố cục luận văn. Chương 2 trình bày các khái niệm cơ bản phục vụ cho đề tài bao gồm các vấn đề liên quan trong kiểm thử dựa trên mô hình, phương pháp đặc tả mô hình bằng máy trạng thái UML. Các khái niệm về biểu đồ tuần tự và các phân đoạn trong thiết kế. Cuối cùng là giới thiệu đồ thị dòng điều khiển và đề xuất ba độ đo kiểm thử áp dụng cho bài nghiên cứu. Chương 3 nghiên cứu đề xuất cách biến đổi từ biểu đồ tuần tự sang đồ thị dòng điều khiển và các thuật toán biến đổi.

  pdf74p tomjerry001 18-10-2021 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý dữ liệu y tế
p_strCode=quanlydulieuyte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2