intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp

Xem 1-13 trên 13 kết quả Quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp
 • Luận án "Quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay" nghiên cứu nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan hoạch định, thực thi luật pháp, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp để phục vụ cho việc điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf165p sutihana 06-12-2016 110 23   Download

 • Luận án: Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay của Nguyễn Quang Trường trình bày tổng quan các nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, thực trạng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta.

  pdf163p kloiroong88 02-08-2017 132 13   Download

 • Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng trở thành một chính sách quan trọng góp phần ngăn ngừa, khắc phục hậu quả của thất nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về BHTN vẫn chưa cao. Bài viết bàn về những vấn đề bất cập liên quan đến hiệu quả QLNN về BHTN ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

  pdf5p vi4mua 01-03-2019 30 6   Download

 • Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

  doc39p minhhuy 14-03-2009 746 249   Download

 • LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm tiền gửi. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm...

  pdf13p ngu_mieu 24-10-2012 56 7   Download

 • Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND trong việc tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  pdf13p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 32 0   Download

 • Đối tượng của BHTN Lao động là công dân Việt Nam giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; HĐLĐ, HĐLV không xác định thời hạn với người sử dụng lao động (kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước). Người...

  pdf2p alibabava40tencuop 01-10-2009 468 150   Download

 • Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Lluật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp...

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 88 14   Download

 • Đất nước ta đang trong công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế - chính trị - xã hội. Đảng và Nhà Nước đã hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong do có chính sách về BHXH phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước trong từng thời

  doc51p awindhy 25-03-2013 456 123   Download

 • Sau khi cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời..

  pdf75p trinhnk 11-07-2010 238 104   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN SANG HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NÔNG DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH, THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015 (ĐIỀU 3, QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2010/QĐ-UBND NGÀY 07/9/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

  pdf2p stingdautaydo 07-12-2012 60 2   Download

 • Nội dung tài liệu này gồm 101 câu hỏi và trả lời về các vấn đề như chính tài liệu hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p thuongdanguyetan10 09-03-2019 12 0   Download

 • Hàng năm chi phí tôi "Một hệ thống độc đáo của quan hệ đối tác Liên bang và Nhà nước: quản lý uriemployment" insurtiirce / gram hướng thông qua việc giám sát của Sở Lao động -. Trong khi đó, đạo luật về bảo hiểm thất nghiệp Nhà nước được quản lý bởi agenties Nhà nước thiết lập chương trình chi tiết. Thuế thất nghiệp Liên bang và Nhà nước đối với tinance người sử dụng lao động bị thất nghiệp ...

  pdf11p meobu1 09-01-2012 39 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1137 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp
p_strCode=quanlynhanuocvebaohiemthatnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2