intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý tổng hợp

Xem 1-20 trên 4413 kết quả Quản lý tổng hợp
 • Lưu vực là phần lớn diện tích bề mặt trong tự nhiên mà mọi lượng nước mưa khi rơi xuống sẽ tập trung lại và thoát ra một cửa duy nhấtQuản lý tổng hợp lưu vực sông và quản lý tổng hợp tài nguyên nước được khẳng định là một phương pháp tiên tiến. Hiện các nước trên thế giới và trong khu vực đã thành lập các tổ chức quản lý và quy hoạch tài nguyên nước theo lưu vực sông. Ở Việt Nam, nhìn chung công tác quản lý tổng hợp lưu vực và quản lý tổng hợp tài...

  ppt30p nguyentainang1610 24-12-2010 754 223   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình: quản lý tổng hợp vùng ven biển', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf82p ktct_1669 25-04-2012 392 148   Download

 • Mời các bạn tham khảo những kiến thức và kỹ năng trong việc quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng thông qua Quyển 10. Đây là những nội dung mà những bạn chuyên ngành Trồng trọt cần biết, để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo tài liệu.

  pdf100p augi20 25-04-2012 230 130   Download

 • Chương 1. Khái niệm vùng ven bờ và quản lý tổng hợp vùng ven bờ Chương 2. Các hệ sinh thái vùng ven bờ Chương 3. Tác động của con người đến môi trường vùng ven bờ Chương 4. Quản lý và phát triển bền vững vùng ven bờ

  pdf11p zues01 09-06-2011 333 123   Download

 • Giáo trình công nghệ môi trường: Quản lý tổng hợp vùng ven bờ trình bày khái niệm vùng ven bờ và quản lý tổng hợp vùng ven bờ, các hệ sinh thái vùng ven bờ, tác động của con người đến môi trường vùng ven bờ, quản lý và phát triển bền vững vùng ven bờ. Ở cuối mỗi chương có thêm phần câu hỏi nhằm ôn tập và củng cố kiến thức.

  pdf73p augi11 09-01-2012 289 88   Download

 • Giáo trình Quản lý tổng hợp lưu vực sông trình bày các nội dung: Các khái niệm và định nghĩa về quản lý lưu vực sông, quản lý tài nguyên nước lưu vực sông, quy hoạch và quản lý tổng hợp lưu vực sông, mô hình quản lý lưu vực sông, chính sách và luật pháp quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam.

  pdf190p thangnamvoiva25 20-10-2016 431 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý tổng hợp vùng ven bờ part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p zues01 09-06-2011 197 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý tổng hợp vùng ven bờ part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p zues01 09-06-2011 164 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý tổng hợp vùng ven bờ part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p zues01 09-06-2011 138 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý tổng hợp vùng ven bờ part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p zues01 09-06-2011 135 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý tổng hợp vùng ven bờ part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p zues01 09-06-2011 144 50   Download

 • Các nguồn tài nguyên, môi trường đất, nước mặt, lũ quét và lũ bùn đá trên lưu vực sông Đà, phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp là những nội dung chính trong bài viết "Tài nguyên, môi trường lưu vực sông Đà và phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf8p tinhluong123 26-11-2015 176 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý tổng hợp vùng ven bờ part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p zues01 09-06-2011 121 47   Download

 • Luận văn tập trung vào việc nghiên cứu một cách tổng quát về hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Qua đó có cơ sở lý thuyết để áp dụng cụ thể vào thực tế thông qua việc kết hợp với một thuật toán được lựa chọn để xây dựng một sơ đồ khối tính toán cho các bài toán hỗ trợ ra quyết định trong tổng hợp tài nguyên nước.

  pdf79p namhoang39 25-07-2015 135 41   Download

 • Biển và ven biển Việt Nam quan trọng nhưng bất cập về quản lý, quản lý tổng hợp đới bờ là cần thiết, một số kinh nghiệm vận hành quản lý tổng hợp đới bờ ở Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Quản lý tổng hợp đới bờ, hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p tinhluong123 21-11-2015 133 34   Download

 • Tài liệu Khuyến nghị chính sách: Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ biển Đà Nẵng - Quảng Nam, Việt Nam - Một cách tiếp cận “từ đầu nguồn xuống biển” bao gồm những nội dung về quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ biển, thực trạng quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ biển Đà Nẵng - Quảng Nam; tiến tới quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ biển cho lưu vực Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng - Quảng Nam.

  pdf40p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 96 30   Download

 • Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý tổng hợp vùng ven bờ tỉnh Nam Định được thực hiện nhằm nghiên cứu các nguồn tác động và hiện trạng môi trường - sinh thái vùng ven bờ Nam Định; phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý tài nguyên, môi trường vùng ven biển Nam Định; đề xuất phương án quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Nam Định.

  pdf26p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 98 25   Download

 • Mike basin là công cụ mô hình toán hữu hiệu định lượng các phương án khai thác tài nguyên nước, mô hình hỗ trợ các nhà quản lý và hoạch định chiến lược khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, góp phần vào tiến trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông. Bài báo "Ứng dụng mô hình mike basin trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba" trình bày việc ứng dụng mô hình này trong việc tính toán các phương án khai thác tài nguyên nước, các phương án phân bổ nước và chuyển nước cho lưu vực sông Ba.

  pdf8p thuyhuynh1702 03-12-2015 132 21   Download

 • Tài liệu Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ là một trong những Tài liệu thuộc bộ Tài liệu chuyên khảo về biển đảo Việt Nam. Phần 1 Tài liệu gồm nội dung 2 chương đầu: Chương 1 - Điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội và môi trường vùng bờ biển Bắc Bộ trong bối cảnh chung của dãi ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ, chương 2 - Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ biển Bắc Bộ trong bối cảnh chung của dải ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ.

  pdf118p lalala04 27-11-2015 66 20   Download

 • Tiểu luận môn học: Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường lưu vực hồ Thác Bà với mục tiêu đánh giá hiện trạng tài nguyên và môi trường lưu vực hồ Thác Bà. Xác định được các yếu tố xung đột, thiên tai xảy ra tại lưu vực hồ Thác Bà. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị và giải pháp xây dựng và phát triển.

  doc13p nnone6626 19-05-2016 135 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý tổng hợp
p_strCode=quanlytonghop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2