intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý ứng dụng

Xem 1-20 trên 13792 kết quả Quản lý ứng dụng
 • Từ những vấn đề lý luận và thực trạng công tác phân tích tại Công ty, luận văn "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị" tập trung hoàn thiện về nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý vốn nói riêng và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm đặc biệt là các nhà đầu tư.

  pdf88p unforgottennight05 19-09-2022 1 0   Download

 • Luận văn "Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần May Núi Thành - Quảng Nam" nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến phương pháp tính giá ABC, phân tích những đặc điểm của quá trình sản xuất tại Công ty. Định hướng việc ứng dụng lý thuyết này vào việc hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí và nêu ra phương hướng, đề xuất các giải pháp để vận dụng phương pháp tính giá ABC tại Công ty cổ phần May Núi Thành.

  pdf114p unforgottennight05 19-09-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị" là tổng hợp lý luận kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất nhằm ứng dụng lý thuyết vào việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty; khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị. Qua đó đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí công ty.

  pdf132p unforgottennight05 19-09-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài " Kế toán quản trị chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn AVSS" là góp phần làm rõ về mặt lý luận là vấn đề kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất và về thực tiễn là công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH AVSS. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty với mong muốn Công ty ứng dụng hiệu quả nhất các giải pháp đã đề xuất vào công tác quản trị.

  pdf116p unforgottennight05 19-09-2022 1 0   Download

 • Đề tài "Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty cổ phần dệt may 29/3 Đà Nẵng" nghiên cứu về việc vận dụng phương pháp Thẻ điểm cân bằng phù hợp với Công ty cổ phần Dệt may 29/3 Đà Nẵng, giúp cho công ty đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh một cách cân bằng, hướng tới bảo đảm đạt được các mục tiêu chiến lược, tạo điều kiện cho công ty ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, thực thi chiến lược đi đúng hướng và tạo nên thành công cho công ty.

  pdf123p unforgottennight05 19-09-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim" là hệ thống hóa các lý luận về ERP và tổ chức hệ thống thông tin kế toán; phân tích và đánh giá thực trạng ứng dụng ERP vào công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim; đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng ứng dụng ERP thành công và tạo ra sự tác động tích cực của ERP đến công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Nguyễn Kim.

  pdf102p unforgottennight05 19-09-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An" là tổng hợp lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất nhằm ứng dụng lý thuyết vào việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An; trên cơ sở khảo sát thực trạng về kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An đề xuất những phương hướng, giải pháp để xây dựng, hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp này.

  pdf114p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ở Công ty TNHH MTV MDF VINAFOR Gia Lai" nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động để ứng dụng phương pháp này ở Công ty TNHH một thành viên MDF Vinafor Gia Lai; phân tích những đặc điểm của quá trình sản xuất ván MDF ở Công ty MDF Vinafor Gia Lai; từ đó vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động cho công ty.

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty 532 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn" là xác lập lại quy trình và nội dung hoàn thiện công tác tổ chức KTQT chi phí, sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh và đáp ứng được nhu cầu thông tin chi phí phục vụ cho từng chức năng quản trị của các cấp quản lý tại Công ty 532 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty 532).

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán và ứng dụng tại các bệnh viện; khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện, phòng kế toán kế thừa dữ liệu, thông tin từ các bộ phận liên quan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới.

  pdf108p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5)" hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm đã được nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5; nghiên cứu thực trạng công tác kế toán đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5; rút ra những ưu nhược điểm và đề xuất hướng giải pháp hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.

  pdf133p unforgottennight05 19-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết Tiếp cận đo lường hiệu suất của nhà quản lý: Mô hình đề xuất và kiểm định thực nghiệm đánh giá mô hình đo lường và ứng dụng thang đo trong các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan. Nghiên cứu này cũng đưa ra những hàm ý quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề nâng cao hiệu suất quản lý.

  pdf8p vilexus 28-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Quản lý chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển vùng đồng bằng sông Cửu Long được nghiên cứu nhằm giúp các tác nhân tham gia trong chuỗi cung ứng cải thiện kỹ thuật thu hoạch của nông hộ, kỹ thuật bảo quản và vận chuyển, cũng như các nhà quản lý địa phương có đủ cơ sở để hoạch định và quản lý chất lượng sản phẩm cua biển tốt hơn, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

  pdf11p vilexus 28-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng mô hình VAR phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và dự báo lạm phát Việt Nam dự báo lạm phát quý II/2022 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả cho rằng, Chính phủ cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động và linh hoạt trong điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý; kiểm soát tốt tác động của cú sốc tâm lý đến tiêu dùng.

  pdf12p vilexus 28-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Vận dụng thẻ điểm cân bằng Balanced scorecard (BSC) trong đánh giá thành quả tại trường Cao đẳng sư phạm Đăklăk" luận văn hệ thống hóa những lý luận về thẻ điểm cân bằng trong đơn vị sự nghiệp, giới thiệu thẻ điểm cân bằng như một hệ thống đo lường thành quả hoạt động của một tổ chức để định hướng cho việc ứng dụng lý thuyết này vào thực tiễn; phân tích thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại trường CĐSP Đăklăk hiện nay, từ đó rút ra được những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải trong công tác đánh giá thành quả.

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết Vai trò của axít amin với dinh dưỡng điều trị tổng quan này tóm tắt và thảo luận về vai trò quan trọng của axít amin với cơ thể sống, cụ thể vai trò của một số axít amin trong hỗ trợ dinh dưỡng, có những tác động tích cực có thể nhận thấy và ứng dụng rộng rãi để cải thiện sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng (TTDD) và hỗ trợ điều trị bệnh như: Axít amin thiết yếu hỗ trợ điều trị bệnh thận; glutamine hỗ trợ điều trị sau hậu phẫu, cải thiện miễn dịch và dinh dưỡng cho các bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu; đặc biệt, vai trò của glutamate đối với việc cải thiện chất lượng sống ở người cao tu...

  pdf11p vihennessey 26-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trình bày thực trạng nhu cầu công khai và minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Giao Thủy; Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác dữ liệu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 2 0   Download

 • Bài viết Sử dụng công nghệ viễn thám để xây dựng bản đồ cháy rừng tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên tập trung vào hai điểm chính: (1) Thu thập, xây dựng bộ dữ liệu về cháy rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé trong giai đoạn 2016 - 2019; (2) Ứng dụng công nghệ viễn thám để xây dựng bản đồ cháy rừng trong giai đoạn 2016 - 2019 cho khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

  pdf8p vikoenigsegg 26-09-2022 5 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của hiệp ước Basel II" được nghiên cứu với mục tiêu giải quyết các ván đề sau: hệ thống và làm rõ các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trên cơ sở đề cập các nội dung về quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II; đánh giá hoạt động kinh doanh những kết quả đã đạt được trong quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hiệp ước Basel II cũng như những bất cập trong việc quản trị rủi ro...

  doc230p trananh2212 20-09-2022 4 2   Download

 • Nghiên cứu "Cơ sở khoa học áp dụng phương pháp màng bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả quản lý vận hành hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ" khảo lược cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất phương pháp toán phi tham số - màng bao dữ liệu DEA để ứng dụng trong đánh giá hiệu quả quản lý vận hành các hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ vùng đồng bằng sông Hồng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf10p tieuvulinhhoa 22-09-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý ứng dụng
p_strCode=quanlyungdung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2