intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan niệm chỉ đạo

Xem 1-20 trên 588 kết quả Quan niệm chỉ đạo
 • Bài viết nghiên cứu khái niệm, sự tương tác của các nhân tố tham gia vào đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao; phẩm chất chính trị, mục đích và động cơ của người dạy; hệ thống sách giáo khoa ngoại ngữ; cơ quan quản lý chỉ đạo giáo dục đào tạo...

  pdf12p quenchua1 12-11-2019 16 0   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÂN BIỆT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC KHÁI NIỆM QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY

  doc3p lamdainhan 27-01-2010 2982 454   Download

 • Sáng kiến “Một số biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yêu kém góp phần nâng cao chất lượng dạy học” nghiên cứu lí luận về khái niệm học sinh yếu kém, các căn cứ và quan điểm chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém ở các trường học. Tìm hiểu thực trạng công tác phụ đạo học sinh yếu kém trong những năm qua và đặc biệt trong năm học 2009-2010 ở trường TH số 1 Kiến Giang. Hệ thống hoá và đề xuất các biện pháp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

  pdf17p thivuhuong 26-05-2014 988 121   Download

 • Bài viết trình bày quan niệm về mỹ thuật ứng dụng, thực trạng đào tạo mỹ thuật ứng dụng ở phía Nam và nhu cầu mở mã ngành đào tạo cao học mỹ thuật ứng dụng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p hetiheti 04-03-2017 103 15   Download

 • Xưa kia, Lão Tử quan niệm rằng: “Bậc thánh nhân không tích lũy, càng giúp người càng giàu có, càng cho đi càng nhận lại nhiều hơn. Đạo của trời làm lợi mà không làm hại. Đức của thánh nhân chia sẻ chứ không tranh giành”. Có thể nói, quan niệm của Lão tử không chỉ có vai trò quan trọng trong xã hội xưa mà quan niệm này còn rất thiết thực cho cuộc sống. Phải chăng, đây là một quan niệm, một tuyên ngôn về lối sống của con người, sống ở trên đời mọi người phải biết chia sẻ với nhau, sống vì nhau và không bao giờ làm hại nhau.

  doc2p lanzhan 20-01-2020 35 4   Download

 • Học thuyết triết học của Lão Tử có nội dung hết sức phong phú, bao gồm cả vấn đề bản thể luận, nhận thức luận, đặc biệt là vấn đề phép biện chứng và các vấn đề đạo đức nhân sinh. Trong các tư tưởng triết học của ông, không thể không nói đến quan niệm về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên.

  pdf8p vinobinu2711 03-03-2020 37 6   Download

 • Xét dưới góc độ đạo đức học, mỗi học thuyết tôn giáo đều có một quan niệm mang tính hạt nhân, từ đó triển khai hệ thống tư tưởng đạo đức. Đối với Kitô giáo, nếu dùng một từ có thể toát yếu tư tưởng đạo đức thì đó là “Tình yêu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhận định về học thuyết của các tôn giáo lớn, đã nói: “Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả”1 . Nhận thức các phương diện quan niệm về tình yêu trong Kinh Thánh có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp cận học thuyết Kitô giáo và tâm thế sống đạo của người Kitô hữu.

  pdf6p nguathienthan6 02-07-2020 34 2   Download

 • Bài viết này, tác giả nghiên cứu phân tích những nội dung cơ bản trong quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm và chỉ ra ý nghĩa hiện thời của nó trong việc trang bị thêm những kiến thức làm người cho thế hệ trẻ hôm nay.

  pdf7p vitexas2711 02-11-2020 19 2   Download

 • Quan niệm về tiểu thuyết là nhận thức, sự lý giải của nhà văn về thể loại trên nhiều phương diện. Nó phản ánh tầm trí tuệ với những nét đổi mới, độc đáo trong tư duy nghệ thuật của nhà văn. Nghiên cứu quan niệm về tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại, người viết tập trung làm rõ sự đổi mới trong việc cắt nghĩa, lý giải của các nhà văn nữ Việt Nam về tính phức hợp, chưa hoàn kết của thể loại, “tiểu thuyết mảnh vỡ” và tiểu thuyết - trò chơi tự sự.

  pdf7p vinaruto2711 06-04-2019 39 0   Download

 • Tình thân hữu là một nội dung độc đáo và thú vị trong đạo đức học của Arixtốt cũng như trong nền đạo đức học phương Tây thời kì cổ đại. Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày những nội dung cơ bản nhất trong quan niệm của Arixtốt về tình thân hữu và chỉ ra giá trị hiện thời của nó.

  pdf7p viuzumaki2711 09-05-2019 32 1   Download

 • Phương pháp giáo dục trong các nhà trường cũng được Bộ GD-ĐT chỉ đạo theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp đặc điểm từng lớp học, từng địa phương, tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Nội dung giáo dục kĩ năng sống đã được tích hợp trong một số môn học trong nhà trường từ bậc Tiểu học đến bậc Trung học Phổ thông. Chuyên đề này sẽ nêu một số biện pháp quản lí và chỉ đạo giáo dục kĩ năng sống Ở Trường tiểu học Ba Đình - Thành phố Thanh Hoá.

  doc16p kexauxi3 10-09-2019 53 0   Download

 • Quan niệm "Nhân sinh nhi nhược mộng" của Đạo gia và cách hình dung cuộc đời là một thế giới phù sinh vô thường của đạo Phật đã ám ảnh suốt mấy ngàn năm trong văn hóa phương Đông. Lịch sử đầy biến động của Trung Quốc, khoảng thời gian từ Nguyên đến Thanh Sơ đã mang lại nội dung xã hội thật lớn lao cho cái cảm nhận "Nhân sinh không ảo" của tôn giáo và hình thành nên quan niệm cuộc đời mộng ảo của Bồ Tùng Linh trong Liêu trai chí dị.

  pdf7p larachdumlanat127 20-12-2020 9 0   Download

 • Bài viết trên cơ sở phân tích ca dao và tục ngữ Việt Nam từ đó chỉ ra những quan niệm rập khuôn và các định kiến từ góc độ giới. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf8p vhuyenthao 24-12-2020 25 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm chỉ ra một số quan niệm về cái đẹp của người Việt qua ca dao được biểu hiện ở những khía cạnh khác nhau: cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của con người, cái đẹp gắn với lý tưởng sống...

  pdf7p vhuyenthao 24-12-2020 7 0   Download

 • Khaí niêṃ văn hóa: Văn hoá theo nghiã hep̣ : - Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội - Văn hóa là hệ các giá trị truyền thống, lối sống - Văn hóa là năng lực sáng tạo” của một dân tộc Văn hoá theo nghiã rôṇ g: - Văn hóa la ̀ bản sắc” của một dân tộc, là cái để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác…. La ̀ tổng thể những gia ́ tri ̣ vâṭ chât́ và tinh thâǹ do côṇ g đôǹ g các dân tôc̣ Viêṭ Nam sáng taọ ra trong quá trình dựng nước và giữ nước....

  ppt50p vuongck3 31-08-2011 1190 397   Download

 • Nội dung chương này đề cập đến các vấn đề sau: - Các khái niệm kế toán cơ bản, tầm quan trọng của công tác kế toán đối với quản trị doanh nghiệp. - Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh. - Khái niệm, phương pháp tính giá thành sản phẩm...

  pdf32p womanhood911_07 05-11-2009 706 296   Download

 • Trong khuôn khổ cuộc vận động cải cách phong tục tập quán, một mặt quan trọng của công tác văn hoá ở miền núi, những đồng chí lãnh đạo các cấp, mà chúng tôi có dịp xúc tiên trên địa bàn Mường ( Hoà Bình), điều đặc biệt quan tâm đến việc cải tạo tập tục ma chay và cưới xin.

  pdf95p vantuong_x1 23-11-2009 230 75   Download

 • Đảng cầm quyền là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành và quản lý đất nước nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình. Đảng cầm quyền là một Đảng được thành lập nhằm để duy trì hệ thống pháp luật các cương lĩnh chính trị Đảng.

  ppt27p z_pro123 25-05-2011 436 61   Download

 • Quan niệm về sự sống và chết đối với người Việt Nam Người Việt Nam thường hay quan niệm rằng: "Sống Gởi Thác Về". Họ chỉ nói đơn giản thế thôi. Câu nói chỉ có 4 chữ ấy bao gồm một triết lý sâu xa của Đạo Phật. Đầu tiên nói về ý niệm vô thường của cuộc sống. Sau đó cho biết cuộc sống nầy trước đó đã có sự sống và sau khi chết lại còn sự sống khác tiếp tục nữa. Đức Phật đã dạy về vô thường, khổ, không và vô ngã; nhưng chấp nhận lời dạy...

  pdf17p caott4 22-05-2011 237 54   Download

 • “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ “đối với mình” được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển ở tầm cao mới, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản và là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng. Bài viết góp phần làm rõ hơn tư tưởng của Người về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và chỉ ra sự cấp thiết phải tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ hôm nay.

  pdf5p nganga_02 09-09-2015 396 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1183 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quan niệm chỉ đạo
p_strCode=quanniemchidao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2