intTypePromotion=1
ADSENSE

Quang học đại dương

Xem 1-20 trên 630 kết quả Quang học đại dương
 • Quang học đại dương 7.1. Các định nghĩa cơ bản Quang học đại d-ơng là một bộ phận của vật lý đại d-ơng và mô tả sự lan truyền và biến tính của ánh sáng trong đại d-ơng. ở mức độ nào đó đây là sự nối tiếp của phần các hiện t-ợng điện từ trong đại d-ơng, bởi vì từ quan điểm sóng thì ánh sáng là tr-ờng điện từ đặc biệt. Các dòng tia sáng với b-ớc sóng d-ới 380 nm gọi là dòng cực tím. Mắt ng-ời phân biệt đ-ợc các dòng tia ở khu vực 380-760 nm...

  pdf31p camlaichanh 21-11-2011 47 11   Download

 • Âm học đại dương 8.1. Những định nghĩa cơ bản Âm học đại d-ơng là một trong những bộ phận phát triển nhất của vật lý đại d-ơng có ứng dụng thực tế rộng lớn. Những hiểu biết đầu tiên về tốc độ truyền âm trong đại d-ơng là do yêu cầu sử dụng máy hồi âm để đo độ sâu. Nó đã đ-ợc sử dụng trong hàng hải vào đầu thế kỷ 19 và từ thời gian đó ng-ời ta tiến hành nghiên cứu những quy luật biến thiên tốc độ âm trong đại d-ơng. Trong những năm Thế...

  pdf27p camlaichanh 21-11-2011 43 10   Download

 • Những định luật cơ bản về biến đổi các đặc trưng nhiệt động lực học đại dương Thứ nguyên của P trong hệ SI sẽ là N/m2. Độ lớn của lực mặt phụ thuộc vào định h-ớng của diện tích mà nó tác động lên. Để tránh điều đó, mật độ phân bố của lực này (để ngắn gọn ng-ời ta th-ờng gọi đơn giản là lực mặt) đ-ợc chiếu lên các mặt phẳng tọa độ.

  pdf14p camlaichanh 21-11-2011 40 8   Download

 • Cơ sở nhiệt tĩnh học đại dương 1.1. Những định nghĩa cơ bản của nhiệt tĩnh học n-ớc biển biển nói chung hoặc trong các thể tích giới hạn đều thỏa mãn những đòi hỏi trên. Vì vậy, các luận điểm của nhiệt động lực học áp dụng đ-ợc đối với n-ớc, và bản thân các thể tích n-ớc đ-ợc định ra hoặc toàn bộ Đại d-ơng Thế giới đ-ợc gọi là các hệ nhiệt động lực học. Tập hợp các tính chất của hệ nh- mật độ ? , nhiệt độ T , áp suất P , độ muối...

  pdf18p camlaichanh 21-11-2011 54 6   Download

 • Những tính chất cơ bản và mô tả về rối trong đại dương 3.1. Định nghĩa rối mình, nên sự tái phân bố những tính chất đó trong không gian và thời gian diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với trong quá trình phân tử thuần túy. Tính ngẫu nhiên của quá trình, trong đó không thể xác định chính xác các tr-ờng tức thời của những đặc tr-ng hải d-ơng học, buộc ng-ời ta phải tìm những chỉ tiêu quá độ từ dòng chảy phân lớp sang dòng chảy rối và ng-ợc lại, những nguyên nhân phát sinh rối ở...

  pdf27p camlaichanh 21-11-2011 47 9   Download

 • Các hiện tượng điện từ trong đại dương 6.1. Những tính chất điện từ vĩ mô của n-ớc và băng biển Tr-ờng điện từ trong một chất phụ thuộc vào những tính chất của chất đó. Các phân tử của chất có thể có những mô men từ, trong chất có thể có những điện tử tự do và các ion tạo ra dòng điện d-ới tác động của các tr-ờng từ và điện. Tr-ờng điện từ trong n-ớc biển phụ thuộc vừa vào cấu trúc của bản thân n-ớc, vừa vào sự hiện diện các ion muối thực hiện...

  pdf23p camlaichanh 21-11-2011 56 7   Download

 • vật lý đại cương nghiên cứu tính chất vật lý cơ bản vuẩ nước biển và những định luật đặc trưng cho trạng thái của đại dương và các quá trình vật lý diễn ra trong nó; nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa các tham số khác nhau của nước biển và giữa các quá trình vật lý; xem xét mối phụ thuộc của các quá trình đại dương vào nguyên nhân gây nên chúng.

  pdf216p vumanhhiepnewu 15-06-2017 34 10   Download

 • Nhiệm vụ môn học và phương pháp nghiên cứu Vật lý đại d-ơng nghiên cứu những tính chất vật lý cơ bản của n-ớc biển và những định luật đặc tr-ng cho trạng thái của đại d-ơng và các quá trình vật lý diễn ra trong nó; nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa các tham số khác nhau của n-ớc biển và giữa các quá trình vật lý; xem xét mối phụ thuộc của các quá trình đại d-ơng vào những nguyên nhân gây nên chúng. Trong đó không những cần xác lập một cách định tính mối liên...

  pdf12p camlaichanh 21-11-2011 49 8   Download

 • Những quy luật của các quá trình nhiệt muối 4.1. Phân tích bậc đại l-ợng của những số hạng trong các ph-ơng trình truyền nhiệt và khuếch tán muối Các quá trình nhiệt muối đ-ợc hiểu là những quá trình hình thành nên các tr-ờng nhiệt độ và độ muối của các đại d-ơng. Ng-ời ta th-ờng xem xét chúng một cách đồng thời, bởi vì những biến thiên của nhiệt độ và độ muối n-ớc biển đ-ợc mô tả bằng các ph-ơng trình khuếch tán giống nhau. Trong các ph-ơng trình đó thông qua cân bằng nhiệt và n-ớc...

  pdf39p camlaichanh 21-11-2011 42 8   Download

 • Cảm biến quang học là các cảm biến dùng để phát hiện các bức xạ điện từ trong dải quang học rộng, có thể trực tiếp chuyển đổi từ ánh sáng sang điện các cảm biến quang điện hoặc quang dẫn. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về "Cảm biến quang học" mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Đo lường - Cảm biến" dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf19p phanliem94 01-10-2015 173 55   Download

 • Như đã nêu ở trên, các tính chất quang học của nước biển có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng. Thật vậy, độ trong suốt và màu thường được dùng làm những đặc trưng bổ sung của các khối nước, trong một số trường hợp cho phép người ta phân định các khối nước chính xác hơn.

  pdf19p vitconsieuquay 18-08-2011 127 36   Download

 • Nội dung của chương 3 Sinh học thực vật nằm trong Bài giảng Sinh học đại cương nhằm trình bày về thực vật là gì? đặc điểm và phân loại thực vật. Thực vật sinh vật có khả năng tạo chất dinh dưỡng từ những hợp chất vô cơ đơn giản và xây dựng thành những chất hữu cơ phức tạp qua quá trình quang hợp.

  pdf20p idol_12 29-04-2014 115 24   Download

 • Những tính chất vật lý của băng biển 5.1. Sự hình thành và tăng tr-ởng của tinh thể băng Sự quá độ của chất từ một trạng thái tổ hợp này sang trạng thái khác có thể diễn ra chỉ trong tr-ờng hợp nếu các tham số trạng thái của nó trở nên khác với những giá trị cân bằng. Điều này có nghĩa rằng nhiệt độ, độ muối và áp suất của n-ớc cần phải làm sao để trên biểu đồ trạng thái pha (xem hình 1.2) điểm giao nhau của các đặc tr-ng này không nằm trên đ-ờng phân...

  pdf29p camlaichanh 21-11-2011 49 11   Download

 • Giả sử sóng qui chiếu (R có bước sóng ( phát ra từ một nguồn điểm SR có tọa độ ((, xr, yr). Điểm vật gây ra sóng nhiễu xạ là S có tọa độ ((, xs, ys). Biên độ gây ra tại một điểm M (x, y) trên kính ảnh có dạng:Nếu ta cắt bề mặt sóng bất thường theo một mặt phẳng (P) thẳng góc với trục quang học, ta được đường cắt là một đường tròn. Nếu mặt phẳng (P) song song với trục quang học, thì đường cắt là một đường elip. Nếu ánh sáng truyền...

  pdf5p phuoctam56 26-08-2011 50 3   Download

 • Bài giảng "Tin học đại cương và ứng dụng - Chương 5d: Đồ thị (Graph)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về đồ thị, chèn đồ thị vào bảng tính, các thành phần của đồ thị, tác động lên đồ thị đã có, thêm dữ liệu và đường hồi quy vào đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p doinhugiobay_12 15-01-2016 32 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày phân bố quang lực dọc trục lan truyền lan và quang lực ngang trên đường kính thắt chùm của chùm laser đã được mô phỏng. Ảnh hưởng của tỉ số chiết suât lên phân bố quang lực, giá trị cực đại và vùng ổn định đã được bình luận. Kết quả có ta ý tưởng nghiên cứu kìm quang học phi tuyến, khi vi hạt và môi trường chất lưu nhạy với hiệu ứng Kerr. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p minhxaminhyeu4 15-07-2019 12 0   Download

 • Tính hướng kích thích: Sự v/đ sinh trưởng có định hướng của một bộ phận của cây phản ứng với 1 kích thích của môi trường. Tính hướng quang. Sự v/đ sinh trưởng của cây dưới tác dụng của ánh sáng. Chồi hướng quang dương, rễ hướng quang âm Tính hướng đất. Sự v/đ sinh trưởng của cây dưới tác dụng của trọng lực.Chồi hướng đất âm, rễ hướng đất dương Cả hai tính hướng trên của cây được điều tiết chủ yếu bởi hocmon Auxin...

  ppt21p dragon02st 29-07-2013 222 25   Download

 • QUANG HỌC BIỂN 5.1 CÁC ĐẶC TRƯNG QUANG HỌC CỦA NƯỚC BIỂN 5.1.1. Tổng quan các phương pháp đo đạc Đo đạc các tính chất quang học của nước biển là một nhiệm vụ khó khăn do nước biển là một hệ thống sinh hoá lý phức tạp, nó chứa đựng các chất hoà tan, chất lơ lửng và vô số các sinh vật nhỏ. Do sự không đồng nhất về tính chất quang học của các thành phần nên nước biển tán xạ mạnh ánh sáng. Theo quan điểm của quang vật lý, nước biển là môi trường không trong suốt....

  pdf29p camlaichanh 17-11-2011 53 7   Download

 • Với bước sóng nhạy nhất đối với mắt, ( = 0,55 (, và với một kính thiên văn có vật kính có đường kính 2,5 mét, năng suất phân cách làĠ= 2,68 x 10 –7 rad. Mắt người ta không thể phân biệt được hai điểm có thị giác nhỏ như vậy. Vì thế ta phải phóng đại góc ( lên bằng một thị kính ở vị trí vô tiêu. Nếu G là số bội giác của kính thiên văn. Ta có : β=G.α= F α f

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 76 5   Download

 • MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1)Tia (Ray): + Đường truyền của 1 tia bức xạ (beam of radiation) điện từ (invisible, ultraviolet, visible, infrared) + Thường được biểu diển bởi một mũi tên hay đường thẳng, chỉ thị đường không gian mà bức xạ sẽ đi qua. + Chùm bức xạ phân kỳ (expanding beam) được mô tả bởi nhiều tia (ray). 2) chiết suất và phản xạ: * Chiết xuất của môi trường: n = c/v với c: vận tốc ánh sang trong chân không; v: vận tốc truyền sóng trong môi trường đang xét....

  pdf56p haidang1 17-12-2009 308 120   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quang học đại dương
p_strCode=quanghocdaiduong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2