Qui trình phân tích

Xem 1-20 trên 546 kết quả Qui trình phân tích
 • Chương 1 "Phổ hấp thụ phân tử UV-VIS" thuộc phần 1 Quang học giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lí thuyết phổ hấp thụ phân tử UV-VIS, sơ đồ máy và qui trình phân tích, các phương pháp định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc47p vothiyenmy 08-11-2015 49 21   Download

 • Nội dung bàii giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 2 Lý luận chung về phân tích kinh tế dự án nhằm trình bày về giới thiệu chung về chi phí cơ hội kinh tế, phân tích rủi ro, qui trình phân tích kinh tế.

  ppt8p top_12 18-04-2014 46 5   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu phương pháp tối ưu quy trình dựa trên phân tích dữ liệu" được chia làm 03 chương: chương I trình bày về các khai niệm về qui trình, khai phá qui trình, các khái niệm cơ bản về khai phá qui trình; chương II trình bày về cơ sở lý thuyết dùng trong kỹ thuật khai phá qui trình, phân tích kỹ thuật khai phá qui trình dựa trên thuật toán Alpha; chương III trình bày về phương pháp cài đặt thuật toán Alpha trên nền tảng ProM Framework và áp dụng thuật toán Alpha ...

  pdf14p thithi3006 17-01-2018 24 5   Download

 • Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp quản trị. Các phần còn lại của chương tập trung vào các qui trình phân tích căn bản, mà chúng rất có ích cho phương pháp tập trung lợi nhuận đối với quản trị bán hàng.

  doc18p qmc626262 17-12-2009 562 406   Download

 • Tài liệu Các công cụ để phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng giới thiệu đến bạn 1 ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự, sau đó là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp quản trị. Các phần còn lại của tài liệu tập trung vào các qui trình phân tích căn bản.

  pdf17p truongthinh 12-10-2009 496 279   Download

 • Là quá trình xác định có hệ thống những công việc chính yếu có trong tổ chức và những năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất cần thiết để hoàn thành những công việc đó. Việc phân tích cv càng quan trọng và bắt buộc khi DN mới thành lập, khi xuất hiện cv mới và khi tổ chức cv thay đổi

  ppt25p sirchien90 15-07-2011 273 97   Download

 • Nội dung cơ bản trong bài giảng Phân tích số liệu định tính và viết báo cáo nhằm trình bày về qui trình phân tích số liệu định tính, phương pháp mã hoá số liệu định tín, phân tích số liệu và thực hành phân tích số liệu.

  pdf17p orange_12 05-06-2014 152 46   Download

 • - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phương pháp - Mục tiêu của phân tích và thiết kế hệ thống là cải tiến hệ thống cấu trúc. - Yêu cầu: - Có hiểu biết về các mục tiêu, các cấu trúc và các qui trình của tổ chức. - Có kiến thức về làm thế nào để triển khai công nghệ thông tin. - Phần mềm ứng dụng là một hệ thống như Word, Excel, Power Point ... 1 .-Thực hiện theo qui trình công nghệ: Phương pháp; công cụ; kỹ thuật - Phương pháp là dãy...

  pdf166p bookstore_1 10-01-2013 113 35   Download

 • Nội dung chương 1 là giới thiệu phân tích định lượng trong kinh doanh, tìm hiểu ứng dụng của phân tích định lượng trong thực tế, tìm hiểu qui trình thực hiện phân tích định lượng, sử dụng máy tính và phần mềm bảng tính điện tử để giải các bài toán phân tích định lượng. Mời các bạn tham khảo!

  ppt16p trentroicosao 07-03-2014 83 27   Download

 • Mục đích của giáo trình "Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm" là cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về qui luật vận động và truyền tải vật chất của nước dưới đất, thủy lực giếng và cách xác định các thông số, ứng dụng mô hình toán nước ngầm, kỹ thuật phân tích, đánh giá về trữ lượng cũng như chất lượng nước ngầm và việc áp dụng chúng trong thực tế với các thông tin cập nhật nhất liên quan đến vấn đề phát triển và quản lý nư...

  pdf124p thangnamvoiva25 20-10-2016 43 23   Download

 • Giáo trình "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML: Thiết kế Class" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu mục đích của bước thiết kế Class và vị trí của công đoạn này trong qui trình, xác định bổ sung các class và quan hệ của chúng cần để hỗ trợ cho việc cài đặt các cơ chế kiến trúc đã chọn,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p thangnamvoiva20 20-09-2016 52 17   Download

 • Điểm lại các thuật ngữ và khái niệm chính trong phân tích và thiết kế. Gio7i1 thiệu qui trình phân tích và thiết kế bao gồm roles, artifacts và workflow. Tìm hiểu sự khác nhau giữa phân tích và thiết kế.

  pdf13p lqvang02 19-02-2013 52 16   Download

 • Mục tiêu học tập của bài giảng này nhằm trình bày được đối tượng, chức năng và phân loại của hóa học phân tích, nêu được nội dung của hóa học phân tích, giải thích được các bước thực hiện của qui trình phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p minhmuimui 03-10-2014 36 13   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 2: Lý luận chung về phân tích kinh tế giới thiệu chung, chi phí cơ hội kinh tế, phân tích rủi ro, qui trình phân tích kinh tế. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

  pdf8p elib_hce 17-05-2014 45 8   Download

 • Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp quản trị. Các phần còn lại của chương tập trung vào các qui trình phân tích căn bản, mà chúng rất có ích cho phương pháp tập trung lợi nhuận đối với quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p tangtuy16 01-07-2016 20 8   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách ở công đoạn chính phủ của Nguyễn Chí Dũng cung cấp cho các bạn những kiến thức về quy trình phân tích chính sách của chính phủ; mô hình qui trình chính sách; phân tích chính sách trong lập pháp. Mời các bạn tham khảo.

  ppt15p cocacola_02 25-09-2015 14 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Phân tích yêu cầu theo hướng đối tượng trình bày về nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia phân tích yêu cầu, qui trình phân tích yêu cầu, phân tích kiến trúc, phân tích từng use-case, phân tích các package.

  pdf16p cocacola_17 12-12-2015 18 2   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Đỗ Ngọc Như Loan với mục tiêu cung cấp cho sinh viên các kiến thức, phương pháp luận của qui trình phân tích thiết kế hướng đối tượng; hiểu và thực hành các kỹ năng về lập mô hình; các kiến thức về UML; ứng dụng UML trong quá trình phân tích thiết kế hướng đối tượng;...

  pdf9p codon_09 28-03-2016 22 2   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Phân tích thiết kế hướng đối tượng" có cấu trúc gồm 10 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phân tích và thiết kế, mục đích của phân tích, qui trình phân tích yêu cầu, các bước phân tích theo hướng đối tượng, mục đích của thiết kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf179p thangnamvoiva20 20-09-2016 14 2   Download

 • Mục tiêu của luận án là góp phần nghiên cứu phát triển phương pháp Von-Ampe hòa tan hấp phụ. Tìm ra kiểu điện cực làm việc mới, dễ sử dụng và áp dụng được vào phân tích thực tế. Xây dựng qui trình phân tích lượng vết crom trong một số đối tượng môi trường.

  pdf165p lvan123 02-03-2018 6 2   Download

Đồng bộ tài khoản