Quy chế đấu thầu trái phiếu

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quy chế đấu thầu trái phiếu
 • Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước

  doc22p sontinh 18-08-2009 118 32   Download

 • Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf15p hienthuc 17-10-2009 121 24   Download

 • Quyết định 111/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước

  doc18p sontinh 18-08-2009 60 6   Download

 • Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf14p lawqds2 09-12-2009 51 4   Download

 • Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf20p luuduchoa 10-10-2009 58 6   Download

 • Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf15p trieuhoang 17-10-2009 66 6   Download

 • Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf0p lawdn11 31-10-2009 37 1   Download

 • Quyết định số 1179/TC-KBNN về quy chế tạm thời đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành.

  pdf5p hienthuc 17-10-2009 60 6   Download

 • Nghiệp vụ thị trường mở được áp dụng tại Hàn Quốc từ tháng 11/1961 với việc phát hành trái phiếu ổn định tiền tệ của BOK (MSBs). Hoạt động mua, bán trái phiếu chính phủ và trái phiếu công cộng giữa BOK với các ngân hàng được thực hiện từ tháng 2/1969. Đến năm 1977 thì các định chế tài chính phi ngân hàng được tham gia nghiệp vụ này. Từ năm 1986, nghiệp vụ thị trường mở với quy mô đầy đủ (full-scale OMO) bắt đầu được áp dụng.

  doc8p thanhvinh1989 11-04-2010 423 142   Download

Đồng bộ tài khoản