intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế Kiểm toán

Xem 1-20 trên 837 kết quả Quy chế Kiểm toán
 • QUY TRÌNH KIỂM TOÁN Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng. Quy trình ban hành phù hợp với các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của Nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán Các tổ chức tài...

  pdf9p misadu 05-07-2010 1369 834   Download

 • Trình tự, thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Quy trình này quy định cụ thể những nội dung liên quan đến việc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: Kiểm toán xác nhận tính đúng đắn, trung thực về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh; Kiểm toán việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính, kế toán, tín dụng; Kiểm toán...

  pdf36p misadu 05-07-2010 867 591   Download

 • Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng. Quy trình ban hành phù hợp với các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của Nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng....

  pdf13p gau_baloo 25-08-2010 884 512   Download

 • II. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Trình tự, thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Quy trình này quy định cụ thể những nội dung liên quan đến việc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: Kiểm toán xác nhận tính đúng đắn, trung thực về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh; Kiểm toán việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính, kế toán,...

  pdf9p gau_baloo 25-08-2010 617 353   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc28p tomchayraumep 06-11-2011 311 143   Download

 • Đề tài nhằm tìm hiểu về quy trình kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền đang được áp dụng tại công ty kiểm toán FAC, đánh giá các mặt ưu điểm và hạn chế, trên cơ sở đó đóng góp các ý kiến để góp phần hoàn thiện và phát triển quy trình này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf136p thangnamvoiva30 02-11-2016 302 64   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài quy trình kiểm toán trong kiểm toán nội bộ ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc36p thanhhaipro005 11-03-2013 184 56   Download

 • Đề tài hệ thống hóa về mặt lý luận và bản chất của thuế GTGT và quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán Báo cáo tài chính; tìm hiểu thực tế quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong Báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán; nhận xét và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế GTGT tại công ty kiểm toán.

  pdf112p bautroibinhyen1 02-11-2016 69 20   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lí luận về thuế và kiểm toán thuế; tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tại công ty ABC; nhận xét và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

  pdf85p thangnamvoiva26 21-10-2016 58 12   Download

 •  Quy trình kiểm toán dự án đầu tư quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của mỗi cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực dự án đầu tư. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của Nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực dự án đầu tư

  pdf53p uocvongxua02 10-06-2015 57 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu đặc điểm BCTC hợp nhất, đồng thời đánh giá quá trình vận dụng thực tế công tác kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam, đánh giá được những mặt tích cực, hạn chế cũng như tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế đó, từ đó đề ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf21p praishy3 12-03-2019 57 2   Download

 • Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bất kỳ đều cung cấp thông tin kinh tế tài chính của mình cho các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo tài chính của mình. Để các thông tin trên báo cáo tài chính được phản ánh một cách trung thực, hợp lý và đảm bảo đúng các chuẩn mực kế toán cũng như chế độ kế toán hiện hành thì DN cần được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Vậy quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm những bước nào.

  doc2p lanwangji 03-02-2020 28 2   Download

 • Bài viết này sẽ trình bày những nội dung liên quan đến quy trình kiểm toán nội bộ, nhằm giúp nhà quản lý thấy được tầm quan trọng khi vận dụng kiểm toán nội bộ vào trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.

  pdf14p chauchaungayxua7 12-08-2020 5 0   Download

 • 4. Kiểm toán hoạt động tín dụng 4.1 Mục đích kiểm toán Mục tiêu của kiểm toán hoạt động tín dụng là xác định ảnh hưởng của hoạt động tín dụng đến kết quả tài chính, và mức độ ảnh hưởng phải được lượng hoá thành tiền. 4.2 Nội dung kiểm toán - Xác định mức độ phù hợp với các văn bản pháp qui trong qui chế, qui trình thủ tục tín dụng của đơn vị và ảnh hưởng của hoạt động này đến hiệu quả kinh doanh; - Kiểm tra việc chấp hành các qui định trong các...

  pdf16p gau_baloo 25-08-2010 612 425   Download

 • Quyết định 37/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng.

  doc14p trongthuy 18-08-2009 429 105   Download

 • Kiểm toán ngân sách địa phương là nhiệm vụ quan trọng hàng năm mà Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phải đảm nhận. Việc kiểm toán ngân sách địa phương không chỉ giúp chính quyền địa phương các cấp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách, tăng cường quản lý và giám sát ngân sách mà còn giúp cho các cơ quan trung ương nắm bắt được thực trạng quản lý ngân sách tại các địa phương, hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách. Kiểm toán ngân sách...

  pdf118p lanlan38 02-04-2013 123 30   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của mọi loại hình doanh nghiệp. Kiểm toán đem lại những thông tin trung thực, hợp lý, khách quan, có độ tin cậy cao trên báo cáo tài chính. Hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niểm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính, kế toán nâng...

  pdf27p hotmoingay1 03-01-2013 89 24   Download

 • Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân

  doc6p hoanglinh 19-08-2009 344 22   Download

 • Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động gồm những nội dung và quy định gì? Mẫu quy chế được căn cứ theo thông tư và nghị định nào? Các khoản chi phí tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được xem là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp khi nào? Thủ tục và chế độ xét tăng lương ra sao? Mời các bạn theo dõi bài viết bên trên để hiểu thêm về quy định này. Để xem thêm nhiều Quy chế lương khác, các bạn vui lòng ghé xem tại 46p leoanh111 24-06-2019 51 7   Download

 • Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ cần chịu trách nhiệm về các công việc như: xây dựng kế hoạch kiểm toán, kiểm soát tuân thủ của Tổng Công ty, xây dựng các quy chế, quy trình, chính sách phục vụ cho hoạt động kiểm toán, kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro của Tổng Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết, chỉ đạo, tổ chức và thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt phù hợp với nhiệm vụ của Phòng kiểm toán nội bộ...

  doc2p vrohtovitamin 21-06-2019 38 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế Kiểm toán
p_strCode=quychekiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2