intTypePromotion=3
ANTS

Quy chế phối hợp quản lý người lao động

Xem 1-20 trên 20 kết quả Quy chế phối hợp quản lý người lao động
 • Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

  pdf9p 0162987154 16-11-2017 20 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p oggianoel 09-01-2013 42 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p naubanh_tet 01-02-2013 34 3   Download

 • Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc9p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật...

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 105 14   Download

 • Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

  pdf8p minhquanmq 28-03-2014 50 2   Download

 • Quyết định 195/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  pdf11p lengocln 22-03-2014 38 1   Download

 • Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf8p 0162987154 16-11-2017 21 0   Download

 • Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf11p bachma47 22-12-2017 22 0   Download

 • Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.1 Phạm vi: Qui chế này quy định các nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 1.2 Đối tượng áp dụng: Qui chế này áp dụng trong việc phân phối tiền lương cho Giám đốc Công ty và toàn thể người lao động đã ký hợp đồng lao động làm việc.

  pdf18p nonla21 30-09-2013 287 43   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf7p stingdautaydo 07-12-2012 25 2   Download

 • Quyết định 106/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố

  pdf7p lawdn3 31-10-2009 82 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf10p daumeoduoicop 27-03-2010 116 9   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------Số: 13/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Huế, ngày 29 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p cucaibanhchung 01-06-2010 79 6   Download

 • Quyết định 106/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố

  pdf6p lawttnh1 11-11-2009 58 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf15p daumeoduoicop 27-03-2010 126 4   Download

 • Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  pdf19p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 36 1   Download

 • Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Các doanh nghiệp đã sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế, khuyến khích tinh thần tích cực lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất. Việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT,KPCĐ và quy chế trả lương hợp lý phải xuất phát từ đặc đIểm lao động khác nhau trong từng ngành nghề và trong điều kiện lao động cụ thể nhằm bù đắp lao động hao phí, nhằm đảm bảo cuộc sống cho bản...

  pdf20p thainhatquynh 02-07-2009 5477 2748   Download

 • Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với lực lượng sản xuất vì nó quyết định mục đích sản xuất, quy định hệ thống quản lý sản xuất và quản lý xã hội quy định phân phối và phần của cải ít hay nhiều mà người lao động được hưởng. Do đó nó tạo ra những điều kiện hoặc kích thích hoặc hạn chế sự phát triển của công cụ sản xuất áp dụng thành tựu khoa học và sản xuất hợp tác phân công lao động. ...

  pdf6p caott10 18-06-2011 49 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p xexucxich 21-04-2010 57 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Quy chế phối hợp quản lý người lao động
p_strCode=quychephoihopquanlynguoilaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản