intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế quản lý doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 981 kết quả Quy chế quản lý doanh nghiệp
 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy áp dụng kế toán xanh tại Việt Nam nghiên cứu chỉ ra hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy áp dụng kế toán xanh trong doanh nghiệp, đó là nhóm yếu tố thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước (Quy định, Văn bản hướng dẫn, Chế độ đãi ngộ và Chế tài xử phạt) và nhóm các yếu tố thuộc về doanh nghiệp (Văn hóa doanh nghiệp và Ngành nghề kinh doanh).

  pdf13p vihennessey 26-09-2022 2 0   Download

 • Giáo trình "Trả công lao động trong doanh nghiệp" nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về trả công và tổ chức quản lý trả công trong doanh nghiệp. Người học sau khi nghiên cứu học phần này thực hiện được nghiệp vụ trả lương, trả phụ cấp lương, trả thưởng và trả phúc lợi trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Giáo trình được chia thành 6 chương, phần 1 trình bày về: tổng quan trả công lao động trong doanh nghiệp; trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp; quản lý trả lương trong doanh nghiệp;...

  pdf127p ryomaechizen 01-07-2022 14 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên" nhằm làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp ở Việt Nam được quy định trong Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các văn bản và thông tư hướng dẫn thực hiện.

  pdf157p dongcoxanh25 27-06-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 6: Chính sách và chế độ tiền lương của Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách tiền lương của Nhà nước; chế độ tiền lương của Việt Nam; quy định về nâng lương, chế độ trả lương và quản lý tiền lương, thu nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 1   Download

 • Cuốn sổ tay "Hướng dẫn Quản lý chất thải nguy hại cho doanh nghiệp nhỏ" giới thiệu tới người đọc các nội dung sau đây: xác định các quy định về chất thải nguy hại, phân loại chất thải nguy hại, chất thải phổ thông và dầu, tóm tắt yêu cầu đối với các nguồn thải số lượng rất nhỏ-nhỏ-lớn. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  pdf32p thenthen19 09-06-2022 12 3   Download

 • Bài viết "Những tiêu chí xác định sự thành công của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam" trình bày một phần nghiên cứu của tác giả trong chương trình Nghiên cứu sinh. Thông qua việc phân tích những hạn chế về nghiên cứu hệ thống thông tin doanh nghiệp, tác giả dựa trên một số lý thuyết nền và mô hình liên quan để đề xuất các tiêu chí được cho là định hình nên sự thành công của hệ thống thông tin phục vụ công tác kế toán tại doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ; đồng thời tóm lược dự định triển khai nghiên cứu ở Việt Nam.

  pdf16p runordie2 07-06-2022 10 2   Download

 • Nepal là quốc gia nông nghiệp dựa và lợi thế khác nhau được lấy từ rừng tư nhân: cây thân gỗ cho năng lượng, xây dựng nhà ở và tăng thu nhập cho người dân. Bài viết nghiên cứu khu vực lâm nghiệp tư nhân nên được thực hiện bởi người nông dân và thân thiện với doanh nghiệp. Những thách thức liên quan đến quá trình xúc tiến của khu vực lâm nghiệp tư nhân cần được loại bỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 12 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển các mô hình spinoff/spinout, phân tích các quy định pháp lý hiện hành liên quan, trên cơ sở đó, đề xuất một số chính sách vừa để hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành, vừa nhằm thực hiện cơ chế thử nghiệm thúc đẩy thương mại hóa TSTT, KQNC tại Việt Nam.

  pdf14p vithales 20-04-2022 17 3   Download

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích, đánh giá các quan niệm, quy định khác nhau về tranh chấp hành chính. Trên cơ sở đó, đề xuất sự cần thiết phải quan niệm mở rộng về hình thức biểu hiện của tranh chấp hành chính để nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hành chính nói chung và giải quyết tranh chấp hành chính trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng ở Việt Nam.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 15 2   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu, phân tích một cách có hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về địa vị pháp lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCN và KCX Việt Nam có gắn với khảo cứu, so sánh pháp luật một số nước trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả luận văn đề xuất hệ thống các phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về địa vị pháp lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

  pdf152p badbuddy08 16-03-2022 17 1   Download

 • Bằng việc nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật về quản trị CTCP về phương diện lý luận cũng như trong thực tiễn thi hành, luận văn tập trung phân tích những điểm bất cập, hạn chế, những điểm chưa phù hợp trong quy định của pháp luật hiện hành qua đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản trị CTCP ở Việt Nam.

  pdf129p badbuddy07 11-03-2022 26 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu các hạn chế, bất cập trong quy định về vấn đề quản lý điều hành của hợp tác xã, để từ đó, có các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối với hợp tác xã.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 11 3   Download

 • Từ việc phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành về quản lý nội bộ công ty trách nhiệm hữu hạn, việc nghiên cứu đề tài luận văn này không nằm ngoài mục đích là tìm ra những điểm bất cập trong các quy định của Luật doanh nghiệp về quản lý nội bộ công ty trách nhiệm hữu hạn, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ pháp lý về quản lý nội bộ công ty trách nhiệm hữu hạn trong Luật doanh nghiệp nói riêng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế của Việt Nam nói chung.

  pdf134p badbuddy07 11-03-2022 12 2   Download

 • Mục đích chủ yếu của luận văn là nghiên cứu hệ thống quan điểm, chính sách, quy định pháp luật và chế độ, quyền lợi NLĐ khi CPH DNNN và thực tiễn áp dụng trong thời gian qua, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về chế độ, quyền lợi NLĐ trong và sau khi CPH DNNN. Dưới góc độ so sánh, đề tài cũng đề cập đến quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện về vấn đề này ở một số nước điển hình để so sánh và rút ra bài học cần thiết cho Việt Nam.

  pdf111p badbuddy07 11-03-2022 16 3   Download

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiến lược của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; Lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế; Phân cấp quản lý; Cơ chế phối hợp và kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p hoathachthao090 25-02-2022 19 7   Download

 • Quyết định số 1500/2021/QĐ-NHNN ban hành quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014. Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

  doc41p hoalanvender 25-02-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đại diện trong quan hệ hợp đồng. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất định hướng các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đại diện nói chung và về đại diện trong quan hệ hợp đồng nói riêng, góp phần làm cho những quy định pháp luật về đại diện trong quan hệ hợp đồng có tính thực tiễn cao hơn, giải quyết và hạn chế tốt hơn các tranh chấp liên quan và góp phần vào việc đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf107p badbuddy05 16-02-2022 8 1   Download

 • Mục đích của luận văn là phân tích và luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn các quy chế pháp lý về Hội nghị chủ nợ, thực trạng pháp luật, nêu lên xu hướng điều chỉnh của chế định pháp luật về Hội nghị chủ nợ, đưa ra những đánh giá và chỉ ra những đề xuất, kiến nghị về những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về chế định Hội nghị chủ nợ trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ một cách tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của chủ nợ, người lao động và những chủ thể khác có liên quan đến quá trình giải quyết các vụ việc phá sản ở nước ta.

  pdf79p badbuddy04 11-02-2022 11 3   Download

 • Thuế giá trị gia tăng là công cụ rất quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế, tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định cho ngân sách Nhà nước. Chính vì thế, quản lý thuế giá trị gia tăng là việc đề ra các biện pháp để quản lý đối tượng nộp thuế và đối tượng tính thuế nhằm hạn chế được ở mức thấp nhất số tiền thuế không thu được vào ngân sách Nhà nước.

  pdf4p vialexanderfleming 09-02-2022 18 2   Download

 • Mục tiêu của môn học là giúp các bạn có thể trình bày được những nội dung cơ bản của các quy chế, chế độ, chính sách về quản lý sản xuất, bảo quản, lưu thông sử dụng thuốc nhằm giúp cho việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. Vận dụng được những kiến thức đã học vào trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

  pdf219p hoathachthao090 10-02-2022 29 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
320 tài liệu
1128 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế quản lý doanh nghiệp
p_strCode=quychequanlydoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2