intTypePromotion=4
ADSENSE

Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
 • Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT đưa ra quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Mời các bạn tham khảo!

  pdf14p quaymax10 04-10-2018 8 0   Download

 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo Điều 4 của Quy định này. - Trường hợp cơ sở giáo dục đại học đáp ứng đủ các điều kiện Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Trong trường hợp cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các điều kiện quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông...

  doc2p nguyenphat 08-09-2009 372 50   Download

 • Văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, riêng đối với đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 6 của Quy định này phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên. - Thâm niên công tác: Phải có 5 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn trở lên đối với các đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy định này.

  doc2p nguyenphat 08-09-2009 175 27   Download

 • Bài viết trình bày việc xác định công nghệ giáo dục là động lực cho sự phát triển xã hội. Vì vậy, một số vấn đề mới như bồi dưỡng giảng viên, xây dựng quỹ khuyến khích phát triển giảng viên, cấp chứng chỉ hành nghề, sát hạch giảng viên, chuẩn nghề nghiệp giảng viên của họ rất cần chúng ta nghiên cứu để vận dụng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p danhvi10 23-11-2018 16 0   Download

 • Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf8p lawttnh22 19-11-2009 62 2   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ...

  pdf10p hoa_kimngan 01-09-2011 64 6   Download

 • CHUYÊN ĐỀ 1 CƠ SỞ KHOA HỌC, PHÁP LÝ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 1. Vai trò của Đất đai trong sự phát triển kinh tế xã hội 1.1 Khái niệm và chức năng cơ bản của Đất đai a. Khái niệm về đất đai Đất đai là một phạm vi không gian, như một vật mang những giá trị theo ý niệm của con người.

  pdf23p kemoc8 24-07-2011 283 77   Download

 • BÀI 3. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo quy định tại quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất.

  pdf19p kemoc8 24-07-2011 167 70   Download

 • CHUYÊN ĐỀ 3 NỘI DUNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT I. Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất 1. Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất: 1.1. Đánh giá việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trình tự, nội dung, hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất.

  pdf4p kemoc8 24-07-2011 160 54   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VỀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của...

  pdf20p vienthieu 31-12-2010 108 11   Download

 • Tiết 57: Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm. tác. Phan Bội Châu..I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Thấy được nét mới mẻ về nội dung trong một số tác phẩ thơ Nôm viết.theo thể thất ngô bát cú Đường luật của văn học yêu nước và cách mạng đầu.thế kỷ XX qua một số tác phẩm tiêu biểu của Phân Bội Châu ... - Cảm nhận đượcvẻ đẹp và tư thế của người chí sĩ yêu nước, nghệ thuật.truyền cảm, lôi cuốn trong tác phẩm ...II. Trọng tâm kiến kiến thức:..1.Kiến thức :..

  doc12p ducviet_58 07-08-2014 433 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
p_strCode=quydinhboiduongnghiepvusupham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2