intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định chất lượng

Xem 1-20 trên 3133 kết quả Quy định chất lượng
 • Tài liệu Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học gồm có 2 phần, trong đó phần 1 của Tài liệu cung cấp những cơ sở khoa học về kiểm định, đảm bảo chất lượng và các mô hình quản lý chất lượng giáo dục đại học; giới thiệu về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong các trường đại học Việt Nam đồng thời hướng dẫn tiến hành quy trình kiểm định chất lượng. Mời ban cùng tham khảo.

  pdf214p nganga_00 29-08-2015 303 112   Download

 • Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của Tài liệu “Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học” giới thiệu về mục đích, vai trò và cách thức tiến hành quy trình đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của các nước có nền giáo dục đại học tiên tiến ở Châu Âu và Hoa Kì. Đây là những kinh nghiệm hết sức quý và hữu ích cho chúng ta trong việc triển khai đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf343p nganga_00 29-08-2015 200 98   Download

 • Dưới đây là bài giảng Tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về quan niệm về chất lượng và chất lượng giáo dục; các mô hình quản lý chất lượng; kiểm định chất lượng giáo dục. Với các bạn chuyên ngành Giáo dục học thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt20p cocacola_05 30-10-2015 362 64   Download

 • Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 46/2008 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 12/2009 thì mỗi cá nhân, đơn vị trong Ngành, nhất là người đứng đầu của cơ sở giáo dục phổ thông phải làm gì và làm như thế nào để đạt hiệu quả cao? và khi triển khai ai sẽ làm? thời gian bắt đầu và kết thúc?. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một số biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục ở một trường THCS vùng ven thành phố”.

  pdf18p hathieudao 30-05-2014 466 51   Download

 • Nghiên cứu đề ra hệ thống giải pháp, biện pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch tự đánh giá, kiểm định chất lượng, phấn đầu dạt chuẩn kiểm định vào cuối năm 2010. Mời quý vị tham khảo bài SKKN Hướng dẫn công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình nghiên cứu lĩnh vực này.

  pdf16p somido123 26-02-2014 503 46   Download

 • Bài giảng Tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục đại học của TS.GVC. Trần Đình Lý sau đây trình bày về khái niệm chất lượng và kiểm định chất lượng; các loại kiểm định chất lượng giáo dục; chu trình kiểm định chất lượng giáo dục; phương pháp tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục.

  ppt34p cocacola_08 19-11-2015 135 34   Download

 • Bài giảng Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường đại học, cao đẳng, TCCN nhằm trình bày về quy định chung của quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, nhằm mục đích đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục.

  pdf26p slow_12 27-06-2014 125 27   Download

 • Bài giảng Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên được ban hành theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những quy định này.

  ppt27p cocacola_05 30-10-2015 82 9   Download

 • Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường Cao đẳng (Kèm theo Công văn số 1655 /TCDN-KĐCL ngày 12 tháng 9 năm 2013) gồm tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số; phương pháp đánh giá chỉ số và quy định hiện hành.

  doc3p daica410bk 12-06-2014 114 8   Download

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương, bao gồm các nội dung về lý luận, phương pháp luận và quá trình phân tích môi trường hoạt động bên ngoài, bên trong của Trung tâm từ đó lựa chọn các chiến lược phù hợp cho Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016.

  pdf2p nguyentienphong1802 29-05-2017 54 7   Download

 • Báo cáo "Kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014"trình bày các nội dung chính như: Giới thiệu về trường trung cấp nghề Quảng Bình, kết quả tự kiểm định của trường,...

  doc222p tmquang78 03-11-2017 74 6   Download

 • Hoa Kỳ thiết lập một hệ thống chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình chuyên ngành kĩ thuật ABET (Hội đồng Kiểm định Kĩ thuật và Công nghệ, Hoa Kỳ) có uy tín trong cộng đồng quốc tế. Tác giả tiến hành nghiên cứu quy trình, tiêu chuẩn cấp chứng nhận của hệ thống kiểm định chất lượng ABET và khả năng vận dụng cho công tác kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo ở Việt Nam.

  pdf7p nganga_05 25-09-2015 64 4   Download

 • Bài viết này trước hết tổng hợp một số kết quả đạt được, trọng tâm vào xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo. Tiếp theo, nghiên cứu trình bày kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p thuynguyen2994 13-08-2018 73 3   Download

 • Mục địch của công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng nhằm giúp cho Chủ đầu tư, chủ nhà hiểu rõ hiện trạng và chất lượng của ngôi nhà cần sửa chữa cải tạo hoặc nâng tầng, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn về quy mô và công năng phù hợp với ngôi nhà của mình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn về công tác này.

  doc9p lanqiren 20-05-2020 32 1   Download

 • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp với xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

  doc5p lanqiren 20-05-2020 31 0   Download

 • Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng thông thường gồm 4 bước cơ bản sau: khảo sát sơ bộ, khảo sát chi tiết, thí nghiệm, kiểm tra hồ sơ. Kết quả công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra hàng năm và kiểm tra chi tiết đối với công trình là những thông tin hết sức quan trọng cho chuẩn đoán kỹ thuật đối với một công trình.

  doc5p lanqiren 20-05-2020 27 0   Download

 • Lợi ích khi kiểm định chất lượng công trình mang lại là để đánh giá, giải quyết các tranh chấp nếu có khi xảy ra giữa chủ đầu tư và nhà thi công. Cũng như kiểm định chất lượng xây dựng của dự án trước khi đưa vào sử dụng. Vậy kiểm định xây dựng cần quan tâm đến những yếu tố gì? Kiểm định chất lượng công trình thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết sau đây.

  doc3p lanqiren 20-05-2020 21 0   Download

 • Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng là một nội dung quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất lượng công trình. Trong quá trình triển khai thi công xây dựng một dự án, việc quản lý chất lượng công trình xây dựng được quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng được tổ chức thực hiện bởi hai chủ thể: Chủ đầu tư và Nhà thầu xây lắp.

  doc4p lanqiren 20-05-2020 23 0   Download

 • Đề tài này được nghiên cứu công tác tự đánh giá chất lượng trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 về việc Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, chứ không đi sâu nghiên cứu toàn bộ Thông tư như Chu kỳ.

  doc14p mucnang999 04-03-2021 62 2   Download

 • - Giúp cho Chủ đầu tư, chủ nhà hiểu rõ hiện trạng và chất lượng của ngôi nhà cần sửa chữa cải tạo hoặc nâng tầng, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn về quy mô và công năng phù hợp với ngôi nhà của mình.

  pdf5p artemis07 14-09-2011 237 101   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định chất lượng
p_strCode=quydinhchatluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2