Quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG GIẢI TỈNH, ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP TỈNH, CÁC GIẢI TOÀN QUỐC, CÁC GIẢI QUỐC TẾ; TIỀN CÔNG CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN HỌC SINH NĂNG KHIẾU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

  pdf6p mungtetmoi 21-01-2013 34 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 4225/2011/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI BÁO CHÍ TRẦN MAI NINH VÀ GIẢI VĂN HỌC LÊ THÁNH TÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 20 2   Download

 • Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại ban thi đua - khen thưởng tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  pdf21p lawvhxh5 16-11-2009 42 3   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỐI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  pdf17p bupbebaggo 15-01-2013 20 1   Download

 • Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế giải thưởng ''ngọn hải đăng'' tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định.

  pdf26p conduongmauxanh1234 24-03-2014 16 0   Download

Đồng bộ tài khoản