intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quy định chính phủ

Xem 1-20 trên 16367 kết quả Quy định chính phủ
 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Toán học "Lũy thừa hình thức của các iđêan đơn thức" được nghiên cứu với mục tiêu: Dáng điệu tiệm cận của hàm chỉ số chính quy của lũy thừa hình thức của iđêan đơn thức; Xây dựng chặn trên cho chỉ số chính quy của lũy thừa hình thức của iđêan đơn thức không chứa bình phương; Nghiên cứu về tính ổn định của chỉ số chính quy của iđêan phủ của lớp đồ thị hai phần.

  pdf30p vilazada 02-02-2024 1 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Y học "Dịch tễ lâm sàng, biến thể gen Thalassemia gây tan máu bẩm sinh ở các cặp vợ chồng đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và kết quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc trước sinh" trình bày các nội dung chính sau: Mô tả một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng, biến thể gen Thalassemia gây tan máu bẩm sinh ở các cặp vợ chồng đến khám và sàng lọc trước sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 2012-2022; Đánh giá kết quả ứng dụng phần mềm hệ tri thức chuyên gia và phần mềm học máy trong sàng lọc trước sinh bệnh tan máu bẩm sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

  pdf152p vilazada 02-02-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm triển khai quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu tại một số quốc gia và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam" trên cơ sở nghiên cứu nội hàm của quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu, thực tiễn cũng như định hướng áp dụng của một số quốc gia (đặc biệt các nước có điều kiện tương tự như Việt Nam), sẽ đánh giá một số tác động và đưa ra giải pháp ứng xử phù hợp đối với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường "Quản lý một số yếu tố của hệ sinh thái đất trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai" trình bày các nội dung chính sau: Xác định thành phần lý, hóa tính của đất trồng hồ tiêu tại khu vực nghiên cứu; Xác định được cấu trúc thành phần quần xã tuyến trùng của hệ sinh thái đất trồng hồ tiêu tại khu vực nghiên cứu; Xây dựng chỉ số sinh học Margalef và chỉ số bền vững sinh học c-p; Xác định mối tương quan giữa mật số tuyến trùng và P2O5 tổng số xác định được mô hình hồi quy bậc 2 (quadratic) phù hợp hơn mô hình hồi quy tuyến tính (linear).

  pdf178p vigojek 02-02-2024 2 2   Download

 • Đề án "Xây dựng hệ thống hỏi đáp trực tuyến bằng phương pháp máy học để tự động hóa quy trình tiếp nhận câu hỏi áp dụng cho chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh" được thực hiện với mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống khai thác dữ liệu hỏi đáp trực tuyến cung cấp cho chính quyền tỉnh Tây Ninh để xác định các vấn đề đang tồn đọng, những lĩnh vực mà người dân địa phương quan tâm để thực thi chính sách cho phù hợp và tự động hóa quy trình tiếp nhận của chính quyền địa phương.

  pdf88p canhphuongthanh0201 01-02-2024 3 3   Download

 • Thông qua sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT thường quy và tin cậy, nghiên cứu này xác định mục đích chính là lựa chọn và đánh giá các bài tập phát triển thể lực cho SV năm thứ nhất Trường ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh. Các bài tập được lựa chọn theo nguyên tắc phù hợp với đối tượng thực tế và đảm bảo các yếu tố khoa học.

  pdf3p vibego 02-02-2024 2 2   Download

 • Tác giả nghiên cứu xây dựng và chọn lựa mô hình phù hợp dự báo tỷ giá trung tâm cho loại USD/VND. Phương pháp thực hiện bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA (autoregressive integrated moving average) với số liệu tỷ giá trung tâm bình quân thời kỳ (tháng) giai đoạn 2005 đến 2016 (2005M01 – 2016M12).

  pdf7p vimarillynhewson 02-01-2024 3 1   Download

 • Bài nghiên cứu tập trung kiểm định sự tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế tại 05 quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) gồm: Việt Nam, Thái Lan, Phillippine, Indonesia, Malaysia trong giai đoạn 2000-2016. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng hồi quy với dữ liệu bảng, cụ thể là phương pháp GMM (Generalized Method of Moment) nhằm khắc phục hiện tượng tự tương quan giữa các sai số, hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và các vấn đề nội sinh tiềm ẩn.

  pdf9p vimarillynhewson 02-01-2024 3 1   Download

 • Quyết định số 3760/QĐ-BKHCN ban hành về việc huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia; căn cứ theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006. Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết ban hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  pdf1p vinnyk 13-01-2024 5 4   Download

 • quyền nhân thân của phụ nữ trong quan hệ hôn nhân được quy định rất rất cụ thể và chặt chẽ trong Hiến pháp 2013 và Luật hôn nhân gia đình 2014. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều phụ nữ bị thiệt thòi, bất bình đẳng trong chính mái ấm của mình. Bài viết "Quyền nhân thân của phụ nữ trong hôn nhân" sẽ phân tích, đặt vấn đề, nêu ra thực trạng và đề xuất những giải pháp về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tahoaiman 02-01-2024 20 2   Download

 • Bài viết đưa ra một vài khuyến nghị tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách thu hút người lao động nữ sau kết hôn tham gia thị trường lao động... Đồng thời bài viết có thể là nguồn tham khảo cho các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho phụ nữ, các nghiên cứu liên quan đến nguồn cung lao động, bất bình đẳng giới tại Việt Nam.

  pdf7p vimarillynhewson 02-01-2024 2 2   Download

 • Bài viết này đưa ra những lập luận và phân tích về những bất cập trong các quy định về cách tiếp cận và phương pháp định giá đất tại Việt Nam hiện nay. Từ đó, chỉ ra các điểm chưa thảo đáng trong mỗi phương pháp và là cơ sở tham vấn việc điều chỉnh phương pháp định giá đất cho phù hợp tại Việt Nam.

  pdf4p vimichaelfaraday 28-12-2023 8 8   Download

 • Bài viết phân tích những điểm hạn chế trong hệ thống pháp luật phân cấp quản lý kinh tế trong nước và tham khảo pháp luật phân cấp ở một số quốc gia. Tác giả cho rằng, với chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ như hiện nay thì các quy định có liên quan trong Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành còn quá “mỏng”.

  pdf6p vimichaelfaraday 28-12-2023 4 3   Download

 • Bài viết trình bày việc sử dụng mô hình MIKE NAM mô phỏng dòng chảy ngày (24 h) cho lưu vực Quỳ Châu và Hoà Quân. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình đã xác định được bộ thông số với sai số Nash-Sutcliffe (NSE) khá cao, lớn hơn 0,70, cho thấy mức độ phù hợp cao giữa tính toán và thực đo. Bộ thông số của mô hình tìm được có thể áp dụng để tính toán lưu lượng ngày tại các lưu vực tương tự trên lưu vực sông Cả.

  pdf9p phuong798 26-12-2023 3 3   Download

 • Bài giảng "Các phương pháp định lượng 2: Hồi quy với dữ liệu bảng" trình bày các nội dung chính sau đây: nhận diện các loại cấu trúc dữ liệu; trường hợp mô hình hồi quy không có hiệu lực nội tại do thiếu biến quan trọng; đánh giá hướng chệch trong mô hình thiếu biến quan trọng; ước lượng bị thiên lệch do thiếu biến quan trọng - Omitted variables bias;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf59p kimphuong1144 04-12-2023 2 2   Download

 • Bài viết tiếp cận vấn đề một cách tổng thể dưới góc độ tiêu chuẩn hóa, phục vụ cho sự liên thông văn bản trong phát triển chính phủ điện tử và đề xuất quy định kỹ thuật nhằm hỗ trợ những quy định về liên thông văn bản điện tử đã ban hành giúp cho việc triển khai liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước sớm thực hiện.

  pdf5p vijeff 01-12-2023 4 2   Download

 • Xây dựng danh mục phân loại xanh cho Việt Nam phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế trình bày tổng quan về tín dụng xanh và trái phiếu xanh trong pháp luật bảo vệ môi trường; Yêu cầu về xây dựng Danh mục phân loại xanh để định hướng dòng vốn xanh trên thị trường tài chính; Xác định mục đích, yêu cầu đối với Danh mục phân loại xanh của Việt Nam; Phương pháp, quy trình và kết quả đề xuất Danh mục phân loại xanh cho Việt Nam.

  pdf6p visystrom 22-11-2023 5 2   Download

 • Bài viết Từ chủ trương của Đảng đến hành động của chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trình bày đường lối đổi mới thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; Các văn bản pháp quy của Nhà nước hỗ trợ phát triển DNNVV; Thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV.

  pdf6p vispacex 16-11-2023 3 1   Download

 • Cuốn sách "Văn kiện Đảng bộ toàn tập - Tập 63 (2004)" phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2004; Các văn kiện được công bố trong tập sách này có 93 tài liệu, gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định..., của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bài phát biểu của Tổng Bí thư; trong đó, có 91 tài liệu sắp xếp ở phần văn kiện chính, 2 tài liệu sắp xếp ở phần phụ lục.

  pdf425p kimphuong1139 06-11-2023 3 3   Download

 • Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; căn cứ theo nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  pdf26p congvhs 06-11-2023 6 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2