intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định điều chỉnh dự toán

Xem 1-20 trên 311 kết quả Quy định điều chỉnh dự toán
 • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  doc8p qmcuong 21-01-2010 148 35   Download

 • Công văn 1389/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 63 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Điều hành ngân Tài liệu, quản lý tài chính, kế toán và các khoản thu khác ở Xã - Phường - Thị trấn năm 2008, phần 2 trình bày các quy định về lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân Tài liệu nhà nước, thu chi tiến mặt qua các hệ thống kho bạc; chế độ kế toán ngân Tài liệu và tài chính xã, phường, thị trấn;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf456p doinhugiobay_01 11-11-2015 79 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH - LẦN 1) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p cobetocroi 27-05-2011 83 2   Download

 • Công văn số: 1090/SXD-KT&VLXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

  pdf5p vudaiphucthanh 12-07-2016 30 1   Download

 • Bộ Xây dựng số 920/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010. Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và các Thông tư hướng dẫn Nghị định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p dungkt77506 12-10-2015 44 0   Download

 • Bộ Xây dựng số 1730/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p dungkt77506 12-10-2015 48 0   Download

 • Quyết định 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD, ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  pdf9p lawttnh2 11-11-2009 93 9   Download

 • Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với các bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

  pdf4p lawdt2 02-12-2009 69 6   Download

 • Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2007 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 41 4   Download

 • Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí phục vụ bồi thường dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 thêm 4,5Km đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

  pdf4p lawgtvt2 26-11-2009 71 4   Download

 • Quyết định số 253/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawvhxh12 19-11-2009 61 3   Download

 • Quyết định số 249/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Đầu tư-Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc8 24-11-2009 67 3   Download

 • Quyết định số 288/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thuê bao duy tu năm 2004 của Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawbmhc7 24-11-2009 80 2   Download

 • Quyết định số 278/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2004 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawbmhc11 24-11-2009 66 2   Download

 • Quyết định số 288/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thuê bao duy tu năm 2004 của Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 65 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf8p hoa_kimngan 01-09-2011 56 2   Download

 • Quyết định số 300/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgtvt6 26-11-2009 45 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf5p chuon-chuon 18-01-2012 43 1   Download

 • Quyết định số 1012/QĐ-BTC ban hành về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019. Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
992 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định điều chỉnh dự toán
p_strCode=quydinhdieuchinhdutoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2