intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định giám định

Xem 1-20 trên 3658 kết quả Quy định giám định
 • "Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty" có tổng cộng 5 chương với các quy định như: tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc và các phòng nghiệp vụ công ty; tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc các xí nghiệp, cửa hàng trực thuộc công ty; các mối quan hệ nội bộ công ty; quy định về việc ký các văn bản chứng từ của công ty; điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p phucnguuson 15-03-2010 528 246   Download

 • Nội dung Cơ chế giám sát ngân hàng và các quy định trọng yếu của Basel II, Basel III nêu cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng, mục tiêu của giám sát ngân hàng. nên xây dựng cơ quan giám sát như thế nào? nhtw độc lập giám sát hay nhtw không hoặc không phải cơ quan duy nhất? các quy định trọng yếu của hiệp ước vốn basel ii, basel iii. bảng so sánh các quy định trọng yếu của basel ii và basel iii.

  pdf15p wave_12 08-04-2014 132 61   Download

 • Việc công bố Bản án, Quyết định của Toà án (đặc biệt là Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) sẽ mang lại những kết quả hết sức quan trọng, bao gồm: giúp cho các Toà án áp dụng pháp luật một cách thống nhất trong công tác xét xử và nâng cao chất lượng của việc ra Bản án, Quyết định của Tòa án; giúp cho người dân thấy được kết quả giải quyết vụ việc của Toà án, từ đó sẽ tự mình giải quyết những vụ việc tương tự và như...

  doc231p nhattinhanh850 10-11-2009 148 48   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (Tập 1), phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các tình huống liên quan đến vốn và sử dụng vốn, các tình huống liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

  pdf207p doinhugiobay_06 07-12-2015 173 33   Download

 • Quy định công tác văn thư, lưu trữ tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 2889/QĐ-ĐHQGHN ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc67p thuyhuynh1702 07-12-2015 79 6   Download

 • Trên thế giới khi tiến hành nghiên cứu, giám định các loại ma túy mới thì GC-MS được sử dụng rộng rãi và phổ biến. Vì vậy, trong luận văn tập trung tiến hành nghiên cứu, xây dựng quy trình giám định định tính và định lượng chất m- TFMPP (1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine) bằng sắc kí khí ghép nối khối phổ.

  pdf65p change16 27-07-2016 48 9   Download

 • Quyết định số 401/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký và Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước ban hành

  pdf5p hobichngoc 17-10-2009 86 8   Download

 • Quyết định số 845/TCHQ-GQ về việc ban hành bản Quy chế Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 54 8   Download

 • Quyết định số 1343-TM/PC về việc ban hành bản Quy chế Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

  pdf6p lawxnk7 11-11-2009 65 7   Download

 • Quyết định số 271/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định giám sát các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf7p hobichngoc 17-10-2009 70 5   Download

 • Quyết định số 49/2006/QĐ-BGTVT về việc Ban hành Tiêu chuẩn Ngành: Quy định Giám sát và Kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf1p lawgtvt4 26-11-2009 65 4   Download

 • Quyết định số 133/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  doc23p daovanmanh_123 03-03-2018 13 0   Download

 • Trình bày tổng quan về đối tƣợng nghiên cứu (lịch sử, dẫn xuất của piperazine, công thức cấu tạo, tính chất lý hóa, các dạng tồn tại thƣờng dùng, tác dụng của m-TFMPP); phƣơng pháp phân tích m-TFMPP (phƣơng pháp phản ứng màu, sắc ký bản mỏng, quang phổ hồng ngoại, sắc ký lỏng khối phổ, sắc khí khối phổ); giám định m-TFMPP (nguyên tắc trong giám định ma túy, tình hình giám định m-TFMPP ở Việt Nam). Nghiên cứu về hóa chất, thiết bị và tiến hành thực nghiệm.

  pdf11p kethamoi 01-10-2019 23 0   Download

 • Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc3p soninhduc999 26-11-2019 2 0   Download

 • Quy định phương pháp xác định tổn thất điện năng trong Tập đoàn Điện năng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-EVN ngày 4/11/2013 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện năng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf24p chelseanb 19-10-2015 269 45   Download

 • Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ nanwm học 2010-2011 đền năm 2014-2015 vừa được Chính phủ ban hành ngày 14/5

  doc3p duytrinhhn06 16-05-2010 270 28   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BA

  pdf2p nuockhoangchanh 29-12-2011 87 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10793:2015 về Hoa hublông - Xác định độ ẩm quy định ba phương pháp xác định độ ẩm của hoa hublông dưới đây: Xác định bằng quy trình sấy ở áp suất thường; xác định bằng quy trình sấy ở áp suất giảm; xác định bằng quy trình chưng cất với dung môi hữu cơ.

  doc5p thangnamvoiva15 22-08-2016 24 1   Download

 • 1. Mục đích: Đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000:2001, thực hiện chính sách của Ban Tổng Giám Đốc Công ty đối với CBCNV. 2. Phạm vi: Qui định này áp dụng cho việc trả lương đối với khu văn phòng Công ty và Xí nghiệp may. 3. Định nghĩa: Cáùc thuật ngữ trong qui định này được sử dụng theo Tiêu chuẩn SA 8000:2001

  pdf7p minhthao 24-06-2009 984 320   Download

 • Ban Giám đốc Công ty Cổ phần XYZ gồm : Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Tùy theo yêu cầu công tác, Ban Giám đốc Công ty có thể có thêm một hoặc một số Giám đốc (như Giám đốc XNK, Giám đốc HCQT).

  doc7p hkquoc 12-08-2010 371 152   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định giám định
p_strCode=quydinhgiamdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2