intTypePromotion=4
ADSENSE

Quy định kê đơn thuốc

Xem 1-20 trên 191 kết quả Quy định kê đơn thuốc
 • Đề tài được thực hiện nghiên cứu với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng tuân thủ quy định kê đơn thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2015, phân tích một số chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p namhoang39 25-03-2017 400 108   Download

 • Bài giảng Một số quy định của Bộ Y tế liên quan đến việc kê đơn và bán thuốc theo đơn trình bày quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, phạm vi điều chỉnh và áp dụng của quy chế, các loại đơn thuốc, quy định khi kê đơn thuốc, quy định viết đơn thuốc, quy định đối với người bán thuốc theo đơn.

  pdf40p taobien 02-06-2014 242 45   Download

 • Đề tài được thực hiện với hai mục tiêu sau: Mô tả thực trạng thực hiện quy định hành chính trong kê đơn điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015, phân tích một số chỉ số kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p namhoang39 25-03-2017 278 119   Download

 • Bài giảng Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn nhằm giúp người học thấy được tầm quan trọng của việc kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; nhớ được các nhóm thuốc phải kê đơn và bán theo đơn; nắm được qui định về đơn thuốc, kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

  pdf23p tuoihaimuoi32 13-06-2014 415 64   Download

 • Thông tư số: 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;...

  pdf8p bienbuondiuem 13-05-2016 54 4   Download

 • Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT về quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú do Bộ Y tế ban hành

  pdf5p lawttyt2 30-11-2009 378 52   Download

 • Kê đơn thuốc là một trong những quy định mà Bộ Y tế yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với thầy thuốc (phải viết rõ ràng tên thuốc, liều lượng, cách dùng, không viết tắt...). Thế nhưng trên thực tế, một trong những lỗi thường gặp nhất ở thầy thuốc lại vẫn liên quan đến... kê đơn thuốc. Kê đơn thuốc không đúng yêu cầu chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp là một hiện tượng không hiếm gặp ở một số thầy thuốc. Liệu “căn bệnh” này có thuốc chữa không? Có, phương thuốc hiệu quả nhất chính...

  pdf5p thiuyen11 07-09-2011 85 10   Download

 • Quyết định số 1847/2003/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Bộ Y tế ban hành

  pdf11p lawttyt7 30-11-2009 81 4   Download

 • Từ lâu, ngành y tế đã quy định bác sĩ kê đơn thuốc cho người bệnh phải ghi bằng tên gốc nếu là thuốc chỉ có một thành phần hoạt chất. Thế nhưng tình hình lạm dụng tên biệt dược khi kê đơn cho bệnh nhân đã trở thành phổ biến đến mức nhiều thầy thuốc không biết… tên gốc của thuốc mà mình đang kê là gì!

  pdf5p nkt_bibo04 25-10-2011 64 4   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY TNHH Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty được quy định theo những điều khoản sau đây: 1. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công ty về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng. 2. Kế toán trưởng có những trách nhiệm cụ thể sau đây : 2.1. Tổ chức công tác kế toán...

  pdf2p phucnguuson 15-03-2010 529 98   Download

 • Trong trường hợp, khách hàng nói họ là BS đến mua thuốc kê toa ở nhà thuốc. Có nên bán không? (họ không mang theo toa thuốc) - Trường hợp 1: tôi biết chính xác về BS này - Trường hợp 2: tôi biết người này nhưng không biết chính xác là bs, y tá, điều dưỡng - Trường hợp 3: người này đưa giấy chứng nhận là BS Trong 3 trường hợp thì cách giải quyết là thế nào? Những thuốc theo quy định của Quy chế kê đơn phải kê đơn bao gồm 7 nhóm :...

  pdf6p tuxinhkute 19-01-2011 180 59   Download

 • Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty được quy định theo những điều khoản sau đây: 1. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công ty về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng. 2. Kế toán trưởng có những trách nhiệm cụ thể sau đây : 2.1. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy; 2.2. Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp...

  doc3p babymickeybeautiful 29-03-2010 279 57   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong đơn vị và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó.Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Người nhận tạm ứng phải là người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Đối với người nhận tạm ứng thường xuyên (Thuộc các bộ phận cung ứng vật tư, quản trị, hành chính) phải được...

  doc4p 20100841 07-09-2012 111 32   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính - sự nghiệp là một bộ phận cấu thành của Hệ thống Kế toán Nhà nước và làm một môn học thuộc chuyên ngành kế toán. Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp vào công tác thực tế.

  pdf20p codon_08 11-03-2016 148 29   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC 1, 2, 3 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 21/2010/TT-NHNN NGÀY 08/10/2010 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf5p kisyodau 03-06-2011 74 8   Download

 • Kê đơn thuốc bằng tên gốc được nêu ra từ rất lâu, nếu chỉ tạm tính từ khi đưa vào quy chế kê đơn tạm thời cũng ngót chục năm nay. Song việc thực hiện không dễ dàng, không được bao nhiêu. Với thuốc có nhiều hoạt chất, đơn phải ghi đúng biệt dược. Với thuốc có chứa một hoạt chất, Quy chế kê đơn 18472003 QĐ-BYT (Chương II, Điều 7, tiết 4) qui định: "Viết tên thuốc theo tên quốc tế DCI..." ; Quy chế kê đơn hiện hành 04 -2008/QĐ- BYT (Chương II, điều 7, tiết 5) ...

  pdf4p nkt_bibo07 31-10-2011 54 4   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc Phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Tuyển quân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp huyện. Cách thức thực hiện:Cơ quan, tổ chức đến làm thủ tục đăng ký tại Ban CHQS cấp huyện Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xóa đăng ký riêng trong Sổ danh sách đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ. Các...

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 64 3   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Động viên Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban CHQS cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban CHQS cấp huyện Cách thức thực hiện:Cơ quan, tổ chức đến làm thủ tục đăng ký tại Ban CHQS cấp huyện Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Đăng ký riêng ghi vào Sổ đăng ký QNDB Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Trong thời hạn...

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 85 3   Download

 • Bệnh đang tiến triển mà bà vẫn dùng đơn thuốc có voltaren nên gây chảy máu dạ dày, tụt huyết áp. Rất may là bệnh nhân được cấp cứu sớm. Quy chế kê đơn của Bộ Y tế đã nói rõ: "Đơn chỉ có giá trị trong 10 ngày". Trên đơn thuốc cũng thường ghi rõ: "Nếu cần, mang đơn cũ đến tái khám". Khi kê đơn, thày thuốc thường căn cứ vào bệnh chính, các bệnh kèm theo hoặc xảy ra trước đó, đồng thời xem xét thể trạng tại thời điểm ấy để quyết định thuốc, liều lượng,...

  pdf6p chupchupnp 19-06-2013 24 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KÊ KHAI THUỘC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf13p chuon-chuon 13-01-2012 33 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
774 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định kê đơn thuốc
p_strCode=quydinhkedonthuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2