intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định phí tham quan

Xem 1-20 trên 794 kết quả Quy định phí tham quan
 • Phần 2 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng ký kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p bakerboys07 05-07-2022 11 0   Download

 • Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng) nhằm giúp học viên phân tích và xác định được danh mục công việc, nhân lực, chi phí và quỹ thời gian của dự án; lập được kế hoạch thực hiện dự án bao gồm bảng công việc, tiến độ thực hiện, phân bố lực lượng và ước tính chi phí dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p hayatogokudera 18-07-2022 26 3   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thống kê toán; lý thuyết mẫu; ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf171p ryomaechizen 01-07-2022 14 3   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được chi phí hoạt động kinh doanh; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Chương 2: Những quy định chung về giải quyết vụ, việc dân sự. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thẩm quyền của tòa án nhân dân; chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí và chi phí tố tụng; cơ quan tiến hành tố tụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p hidetoshidekisugi 16-06-2022 15 3   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được vai trò của bộ phận Lễ tân và nhiệm vụ của nhân viên bộ phận Lễ tân trong hoạt động kinh doanh tại Khách sạn; xác định được các bước và thao tác cơ bản trong quy trình nhận đặt buồng, chào đón và tiếp nhận đăng ký khách, xử lý các dịch vụ khách hàng trong quá trình lưu trú, thanh toán chi phí, thu ngân và tiễn khách;...

  pdf65p charaznable 06-06-2022 20 1   Download

 • Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  xls1p hoababytrang2510 04-06-2022 9 1   Download

 • Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử; kết quả hòa giải thành, đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành; vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo quy định của các luật tố tụng; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 15 2   Download

 • Trong luận văn này, tác giả sẽ nghiên cứu theo cách tiếp cận của phương pháp so sánh những quy định có liên quan đến BPBBCB với các chế tài pháp lý hình sự và phi hình sự khác; BPBBCB trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 là đối tượng nghiên cứu chính của tác giả, những quy định của một vài nước cũng sẽ được tác giả nghiên cứu nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo và minh họa.

  pdf97p badbuddy06 04-03-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 1 có nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf158p chenlinong_0310 23-02-2022 20 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan đến pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam; tham chiếu quy định pháp luật và ứng dụng pháp luật của một số quốc gia cùng châu lục, vận dụng quy định trong Công ước năm 2003 về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật Việt Nam trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p badbuddy07 26-02-2022 11 4   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm đạt đƣợc các mục đích cụ thể sau: Hệ thống, phân tích và làm rõ những quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam về quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong CTCP; nghiên cứu đặc thù của pháp luật về quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong nội bộ CTCP ở Việt Nam hiện nay. Từ đó chỉ ra thực trạng, đánh giá tác động, ảnh hưởng của chúng trong thực tiễn quản lý pháp luật về quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong CTCP ở Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf95p badbuddy05 16-02-2022 11 3   Download

 • Nghiên cứu trình bày vùng giá trị có vai trò quan trọng trong định hướng các bài toán kinh tế, giải quyết các mối quan hệ cơ bản trong định giá bất động sản và điều quan trọng đó là tạo nền tảng cho việc định giá đất đến từng thừa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p olivia36 17-01-2022 6 0   Download

 • (NB) Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin với mục tiêu giúp các bạn có thể áp dụng khoa học quản lý vào việc quản lý dự án công nghệ thông tin; Phân tích và xác định được danh mục công việc, nhân lực, chi phí và quỹ thời gian của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf61p hoacomay097 06-01-2022 33 1   Download

 • Những vấn đề thuộc phạm trù phi tài sản hay nói một cách khác, những vấn đề liên quan đến đất đai với tư cách là tài nguyên sẽ không thuộc phạm vi, đối tượng nghiên cứu của chuyên đề này. Để làm rõ những vấn đề về giá đất và định giá đất ở nước ta hiện nay, bài viết sẽ trình bày 4 vấn đề chủ yếu sau: bản chất của giá đất do Nhà nước quy định; khung pháp luật quy định về giá đất và định giá đất ở nước ta; thực trạng triển khai giá đất, định giá đất từ 1//7/2014 đến nay; tác động của giá đất và định giá đất đến quản lý nhà nước về đất đai.

  pdf22p huyetthienthan 23-11-2021 20 5   Download

 • Bài viết bàn về việc khai thác được nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí; khắc phục tình trạng việc xác định giá đất cụ thể còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; Hội đồng thẩm định giá đất chưa đảm bảo tính khách quan; quy định về áp dụng bảng giá đất chưa tạo điều kiện để hình thành cơ sở dữ liệu giá đất tin cậy,...

  pdf16p huyetthienthan 23-11-2021 23 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện nội dung quy hoạch sử dụng đất góp phần tăng nguồn thu từ đất" trình bày quan điểm đổi mới, hoàn thiện nội dung quy hoạch sử dụng đất; xây dựng định hướng đổi mới, hoàn thiện nội dung quy hoạch sử dụng đất; đề xuất đổi mới, hoàn thiện nội dung quy hoạch đất, gồm: Đổi mới, hoàn thiện nội dung quy hoạch đất quốc gia; đổi mới, hoàn thiện nội dung quy hoạch đất cấp tỉnh; đổi mới, hoàn thiện nội dung quy hoạch đất cấp huyện.

  pdf14p huyetthienthan 23-11-2021 18 1   Download

 • Trong bối cảnh quản lý các khoản thu từ đất có nhiều thay đổi về chế độ, chính sách, có tác động trực tiếp đếncông tác nghiệp vụ như: Triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, xoá bỏ thuế nhà đất, về quy trình thủ tục có những điều chỉnh thay đổi. Các chính sách được đề ra đều rất chú trọng đến tính tổng thể, có tầm nhìn dài hạn và toàn cục. Vì vậy, một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ 2 địa phương này là cơ sở để phân tích tìm hiểu và đề ra ra những phương hướng trong việc nâng cao công tác quản lý các khoản thu từ đất.

  pdf6p huyetthienthan 23-11-2021 29 1   Download

 • Tập bài giảng “Ngôn ngữ hình thức” được biên soạn theo chương trình chi tiết môn học “Ngôn ngữ hình thức” của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Mục tiêu của tập đề cương bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ, văn phạm và automat; giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về văn phạm chính quy và automat hữu hạn, văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống là công cụ dùng để xây dựng và phân tích từ vựng, cú pháp của các ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf246p cucngoainhan3 19-11-2021 29 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày nguyên lý kế toán quy định các nguyên tắc kế toán mà kế toán - kiểm toán phải làm theo như: Nguyên tắc thực tế khách quan, nguyên tắc giá phí, nguyên tắc ghi nhận doanh thu...Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p billyelliot 11-11-2021 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định phí tham quan
p_strCode=quydinhphithamquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2