intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định solas đối với tàu hàng

Xem 1-4 trên 4 kết quả Quy định solas đối với tàu hàng
 • Mỗi chuyến hàng hải trên biển có thể coi là những chuyến phiêu trình vì rất dễ xảy ra tai nạn, những hiểm họa trên biển mà ta không biết được. Nguyên nhân là do những sơ sót của bản thân đội ngũ thuyền viên, những hư hỏng bất thường của những trang thiết bị hàng hải hay do những chuyến biến xấu của điều kiện thời tiết tác động :....

  pdf118p peheo_2 27-07-2012 105 31   Download

 • Theo điều 19 chương III, phần B của SOLAS quy định việc làm quen với các trang thiết bị cứu sinh, thiết bị chữa cháy, cũng như việc nắm được nhiệm vụ và vị trí của mình trong các trường hợp báo động là bắt buộc đối với tất cả thuyền viên làm việc trên tàu, đặc biệt đối với các thuyền viên mới lên tàu làm việc. Để có thể thực hiện một cách hoàn hảo các nhiệm vụ như đã được phân công trong bảng MUSTER LIST, theo từng khoảng thời gian đã được quy định trong SOLAS cũng như quy định của...

  pdf6p artemis07 14-09-2011 119 36   Download

 • Đặc biệt khi số thuyền viên mới thay thế lớn hơn 25% tổng số thuyền viên của cả tàu thì thực tập huấn luyện chữa cháy và bỏ tàu phải được tiến hành trong vòng 24 tiếng sau khi tàu rời bến. Trong chương III của SOLAS có quy định về thời gian thực tập đối với một số loại sự cố quan trọng như cứu sinh, chữa cháy, chống thủng, thực tập nâng hạ xuồng cứu sinh, còn lại đối với các loại sự cố khác thì thường là do công ty quản lý tàu và thuyền trưởng bố trí....

  pdf5p artemis07 14-09-2011 96 29   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 71:2013/BGTVT áp dụng cho việc xây dựng, thực hiện, đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển (sau đây gọi tắt là “Hệ thống quản lý an toàn”), phù hợp với các yêu cầu của Chương IX Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 1974), Bộ luật quốc tế về Quản lý khai thác tàu an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm (Bộ luật ISM) đã bổ sung, sửa đổi và các quy định liên quan của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

  doc23p thangnamvoiva12 12-08-2016 25 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định solas đối với tàu hàng
p_strCode=quydinhsolasdoivoitauhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản