intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định sữ dụng phí đấu giá

Xem 1-20 trên 129 kết quả Quy định sữ dụng phí đấu giá
 • Bài viết phân tích, đánh giá làm rõ các vấn đề tổng quan về ngân hàng xanh, mối quan hệ tương hỗ giữa chức năng hoạt động của ngân hàng xanh và vấn đề bảo vệ môi trường trong việc tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường; chỉ ra một số hạn chế trong nhận thức và bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam về cơ chế ưu đãi, chi phí đầu tư, nguồn vốn, khung pháp lí hỗ trợ thực hiện tín dụng xanh, ngân hàng xanh.

  pdf14p vinikolatesla 28-03-2022 19 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Xây dựng và nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.

  pdf90p beloveinhouse09 18-09-2021 17 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Theo Quyết định số 1152/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thì mục tiêu chung của dự án là cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố Quy Nhơn, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của thành phố Quy Nhơn trong tương lai. Vốn đầu tư của dự án là 326.066 triệu đồng, trong đó vốn vay từ nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) chiếm 90% và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước Tỉnh là 10%.

  pdf93p ganuongmuoimatong 12-08-2021 22 2   Download

 • Đề tài thực hiện nhằm mục đích xác định ảnh hưởng của một số chính sách đất đai tác động đến thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Qua đó, có đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo không thất thu ngân sách trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

  pdf153p chienluocnga 01-07-2021 23 2   Download

 • Bài viết trình bày, phân tích quy định của pháp luật về phí bảo trì phần sở hữu chung, trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư trong quản lý, sử dụng phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Tác giả của bài viết chỉ ra những bất cập về trách nhiệm của chủ đầu tư liên quan đến phí bảo trì nhà chung cư và đề xuất các hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.

  pdf6p vilichae2711 15-06-2021 14 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả giới thiệu một phương pháp dựa trên thuật toán “rừng ngẫu nhiên” để phân tích hồi quy khả năng chịu tải của khung thép. Phân tích trực tiếp được sử dụng để xác định khả năng chịu tải của khung thép. Các thông số đầu vào của mô hình là các đặc trưng về tiết diện của phần tử khung và đặc tính vật liệu.

  pdf11p vijijen2711 09-06-2021 27 3   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự khác biệt giữa các gia đình về các tính trạng tăng trưởng (khối lượng, chiều dài chuẩn, chiều cao) và tỉ lệ sống (theo cá thể và theo gia đình) tại thời điểm đánh dấu từ trên cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) thế hệ 15 tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh hưởng của ‘thời gian ương’ và ‘gia đình’ được phân tích bằng mô hình tuyến tính hoặc hồi quy logistic sử dụng phần mềm R.

  pdf9p vimississippi2711 04-12-2020 29 1   Download

 • Nghiên cứu khả thi có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, giá thành công trình và các mặt khác của hiệu quả kinh tế vốn đầu tư: giá thành sản phẩm, thời gian sử dụng, chất lượng công trình, . . . Khi chi phí xây dựng bị giới hạn thì việc tìm kiếm những giải pháp khác nhau, những cải tiến trong thiết kế khả thi là rất quan trọng và cần thiết.

  pdf10p thayboitinhyeu 01-06-2020 67 1   Download

 • Vài năm trở lại đây đã ghi nhận nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ trong xây dựng và thực thi cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Nỗ lực này được thể hiện bằng nhiều chính sách và hành động cụ thể. Các chính sách và hành động đều xác định và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của cải thiện môi trường kinh doanh là bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

  pdf4p kequaidan4 04-05-2020 49 1   Download

 • Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định cụ thể về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP; xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP; phương án tài chính của dự án PPP; thanh toán phần nhà nước tham gia trong dự án PPP và thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (BTL), hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT) từ nguồn vốn đầu tư công; lập kế hoạch vốn, thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BTL, hợp đồng BLT từ nguồn chi thường xuyên, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ côn...

  doc23p lanxichen 29-04-2020 39 2   Download

 • Tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi chủ lực trong định hướng phát triển ngành tôm tại Quảng Trị. Hoạt động nuôi tôm thẻ chân trắng tại Quảng Trị bắt đầu từ năm 2005 và ngày càng phát triển. Tuy nhiên, cùng với giá trị lợi nhuận mang lại, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động nuôi tôm trong khi khả năng quản lý tài nguyên nước sử dụng không được đảm bảo đã dẫn đến việc một lượng lớn nước thải không được xử lý thải ra môi trường.

  pdf13p thayboitinhyeu 05-03-2020 73 4   Download

 • Trong công tác phòng chống sốt rét, ngoài các hoạt động giám sát, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh còn có việc phát hiện và quản lý ca bệnh, ổ bệnh. Đối với hoạt động phát hiện ca bệnh sốt rét, có 2 biện pháp là phát hiện ca bệnh chủ động (ACD: Active Case Detection) và phát hiện ca bệnh thụ động (PCD: Passive Case Detection). Hiện nay, do vấn đề tổ chức, nhân lực, do đầu tư kinh phí và vấn đề quy định sử dụng ngân sách tại đa số các địa phương chỉ thực hiện biện pháp PCD, còn biện pháp ACD chủ yếu thực hiện khi có biến động đe dọa dịch, nghiên cứu khoa học hay vì lý do khác.

  pdf7p nhadamne 03-02-2020 52 0   Download

 • Thông tư này hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh, bảo vệ rừng, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và nghiệm thu; xử lý rủi ro do các nguyên nhân bất khả kháng.

  doc25p yilinglaozu 10-01-2020 61 3   Download

 • Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện.

  doc15p yilinglaozu 10-01-2020 28 1   Download

 • Bài nghiên cứu sử dụng nguồn số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2000-2017, áp dụng phương pháp phân tích mô tả định tính nhằm đánh giá tình hình phát triển thị trường vốn Việt Nam trong mối quan hệ với thị trường các nước ASEAN. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy thị trường vốn của Việt Nam với nền tảng dựa vào hệ thống ngân hàng còn kém phát triển so với các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan, mặc dù độ sâu tài chính tương đối cao.

  pdf14p nguaconbaynhay2 04-01-2020 38 6   Download

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2016 trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát các thông số ô nhiễm trong nước thải phi sinh hoạt đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị, đề xuất một số quy định về quản lý, sử dụng đất bảo tồn đa dạng sinh học và bước đầu thử nghiệm lồng ghép đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, đánh giá tổng cột tầng đối lưu NO2 và O3 từ mô hình CMAQ và vệ tinh AURA/OMI,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf72p vitunis2711 13-12-2019 37 1   Download

 • Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) về sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  doc24p kexauxi9 03-12-2019 32 2   Download

 • Bài báo đề xuất việc sử dụng mạng nơron hồi quy phi tuyến để có thể xác định hệ số lực nâng theo góc tấn công của thiết bị bay khi giá trị góc tấn công là lớn. Nội dung bài báo bao gồm việc xây dựng mô hình mô phỏng một kênh điều khiển thiết bị bay theo các hệ phương trình và bộ dữ liệu giả thiết ban đầu, tiến hành xây dựng mạng và luyện mạng để xác định hệ số này. Bài báo đã đề xuất và đưa ra các kết quả ban đầu khả quan khi sử dụng mạng hồi quy phi tuyến để nhận dạng các hàm số phụ thuộc phi tuyến trong thiết kế và điều khiển thiết bị bay.

  pdf8p thithizone1 18-07-2019 52 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu Phân tích chi phí phục hồi chức năng tại nhà cho người bệnh khuyết tật sau đột quỵ tại thành phố Huế được thực hiện nhằm ước tính chi phí phục hồi chức năng hàng tháng tại nhà dựa trên quan điểm của người đột quỵ và hộ gia đình; và tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí này. Kết quả nghiên cứu không chỉ đánh giá nguồn lực hộ gia đình đã sử dụng cho hình thức phục hồi chức năng thực hiện tại nhà, mà còn cung cấp đầu vào chi phí cho các nghiên cứu đánh giá kinh tế mô hình phục hồi chức năng này có thể được thực hiện về sau.

  pdf5p thanhtrieu2105 19-10-2018 66 5   Download

 • Bài viết phân tích đánh giá hai lựa chọn để lưu trữ hạt giống: bọc kín chân không và làm lạnh. Bọc kín chân không là một phương pháp có chi phí tương đối thấp mà đòi hỏi ít chi phí đầu vào sau đầu tư ban đầu. Bọc kín giúp bảo tồn chất lượng hạt giống bằng cách giảm thiểu sự có mặt của oxy và sự tiếp xúc với độ ẩm môi trường xung quanh, do đó giữ được hàm lượng độ ẩm thấp. Làm lạnh giúp giảm thiểu nhiệt độ, nhưng có thể cũng tốn kém khi duy trì trong điều kiện nhiệt đới.

  pdf6p thuynguyen2994 16-08-2018 53 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
109 tài liệu
728 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định sữ dụng phí đấu giá
p_strCode=quydinhsudungphidaugia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2