intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định tỉnh dak nong

Xem 1-20 trên 238 kết quả Quy định tỉnh dak nong
 • Báo cáo tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới tỉnh Đắk Nông được biên soạn với các nội dung: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho nhân dân và cán bộ, công chức tại địa phương; Việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới tại địa phương; Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật bình đẳng giới trong 8 lĩnh vực được quy định tại Chương II (từ Điều 11 đến Điều 18 của Luật bình đẳng giới) trong đó tập trung vào các nội dung: ban hành các quy định, hướng dẫn triển khai và việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới của từng lĩnh vực tại địa phư...

  doc11p nakatamimosa 21-09-2016 150 7   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

  pdf7p conchokon 24-09-2012 106 4   Download

 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf13p ngochuyen1234567 23-10-2015 55 0   Download

 • Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf4p ngochuyen1234567 23-10-2015 49 0   Download

 • Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc26p thiennga_12 19-03-2018 25 0   Download

 • Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  doc85p kieuvinha000 14-10-2019 8 0   Download

 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc40p kieuvinha000 14-10-2019 14 0   Download

 • Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 5 0   Download

 • Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp do tỉnh Đắk Nông ban hành.

  pdf5p nanghonghoang 27-03-2014 47 1   Download

 • Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp do tỉnh Đắk Nông ban hành.

  pdf5p nanghoong 31-03-2014 63 1   Download

 • Quyết định 08/2013/QĐ-UBND phân cấp quản lý bến, phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung trong quyết định này.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 62 0   Download

 • Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung tại quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 50 0   Download

 • Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ban hành quy định khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen1234567 23-10-2015 40 0   Download

 • Quyết định số: 16/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen1234567 23-10-2015 55 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-­UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc5p daoquocmanh28 13-12-2017 29 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p thiennga_12 19-03-2018 32 0   Download

 • Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

  doc4p thiennga_12 19-03-2018 40 0   Download

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc40p sohucninh000 23-08-2019 5 0   Download

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND ban hành về việc bãi bỏ một phần quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p sohucninh000 23-08-2019 16 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định tỉnh dak nong
p_strCode=quydinhtinhdaknong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2